Sembolik benzetmelerle totemizm

icerikSembolik benzetmelerle totemizm arasında değişik bfe inanç eziliyor. Bu biçimler sembolikdir; oysa yerliler bugün bile bunlardan korkmaktadır.”

İnsanlarla hayvanlar arasındaki bu birleşim. Po linezvahlann inançlarını aşan, gizli bir geçmişe dayanıyor. Gerçek arkeolojik bilgilere göre Paskalya Adası M.0.1680 yıllarında. Markiz Adaları ndan geldiği sanılan bir yerli irfan istilasına uğramıştır. Hcyerdahl vc Maziere, adaya ilk yerleşenlerin Güney Amerika’dan geldiklerini öne sürmekteler. Buna dayanarak Heycrdahl, adadaki kalıntıları ve özellikle heykelleri üç ayrı uygarlık çağının sınırlan içinde değerlendiriyor. Heykellerin çoğu en eski çağa ait oluyor. Bunlar en sağlam ve sanat değerleri en yüksek olanlardır. Daha yatan bir çağa ait oldukları sanılanlar ise öncekilerin oldukça kaba birer kopyasını teşkil etmektedirler. Adada bulunan tahta kömürü iz ferinden ve iskeletlerden, son çağın MS. 400 yıllarına kadar sürdüğü anlaşılmaktadır.

HeyerdahTın çizgisini izlemekle beraber Maziere, bizlere daha ayrıntılı bir tarihî dizinin verilerini veriyor; M.S. 400 yıllarında Polinezya takımadalarından gelenler adaya ayak basıyorlar, daha sonra, belki 13. yüzyılın sonlarına doğru, ada Markiz, Tuamotu ve Gambıer adalarından gelme yerlilerin istilasına uğruyor. Bu durumda tarihöncesi çağlara karışan İlk Irk ne oluyor? Bunu öğrenmek için yeniden yerli efsanelere dönmek gerekiyor “Adaya ilk ayak basanlar, yeryüzünde yaşamış olan İlk lrk’u bir koludur. Bunların teni san, boylan ve kollan çok uzun, göğüsleri geniş, kulaktan kocaman, saçları sarı, vücuttan tüysüzdür. Ateşi tanımazlardı. Bu ırk, eskidrn Polinezya’nın Od ayn adasında yakıyordu. Kayıtla Amerika’nın arkasında bulunan bir kıtadan gel mîflerdi.

U un boylu, kocaman kulaklı, tüysüz bir ırk; başta birdcyişlo on eski heykellerde biçimlendirilen ırk.
I’ankalya Adası’mn arkeolojiye sunduğu başka bir v rar do Moal Kavakava adı ile tanman tahta heykelci kİ erdir. Bir deri bir kemik kalmış, iki büklüm, guatr h t.ıltutulmuşa benzeyen biçimsiz insan hey kd İmdir bunlar, üstdik tip olarak Potinczya yerlilerine hiçbir şekilde benzemezler.

Bu heykdciklerin khnieri. hangi ırkı gösterdiği çözümlencmemiştir.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

16 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)