SATÜRN TRANSİTLERİNİN EVLERDEN GEÇİŞİ

SATÜRN TRANSİTLERİNİN EVLERDEN GEÇİŞİKOÇ BURCU SATÜRN TRANSİTİ
Satürn birinci evden geçerken, kişi şahsiyeti, karakteri ve içsel uyumu üzerinde çalışmaya çekilir. Özünü mükemmelleştirmeye ve karakterindeki kusurları, eksikleri ve zayıflıkları yok etmeye çalışır. İçebakış, derin düşünme ve kendim dürüst bir şekilde değerlendirmek için mükemmel bir zamandır. Yine de dünyevi meseleler için zor ve yorucu bir süreçtir ve dışarıda başarılı olmak için ne kadar enerji harcarsa harcasın, doğarım çok az desteğini kazanır. Gerçekten de tam tersi bir durum söz konusudur. Kişinin ödül, terfi ya da belirgin bir ilerleme kaydetmesi zordur. Dikkatle, tedbirle ve sağduyuyla ilerlemelidir. Hareketleri şimdi anında dirençle ve muhalefetle karşılanacağı için, kişi sürekli olarak güdülerini incelemeye ve bireyliği üzerine düşünmeye itilir. Davranışsal ve psikolojik kazançlarının dışmda somut başarı beklentisinde olmamalıdır.

Satürn’ün birinci ev transiti yeni girişimlere atılma konusunda çok verimsiz (aslmda absürt) bir zaman olmasına rağmen, kişinin en büyük amaçlarım ve arzularım öğrenmesi için en iyi zamanlardan biridir. Bu nedenle, varoluşunu yemden yapılandırmakta ve yaşamının yönünü ayarlamakta iyidir. Yine de sonuçlar konusunda sabırlı olması gerekir ve birkaç yıl boyunca yaptıklarının bol meyve vermesini beklememelidir. Bu transit boyunca, kişi kimliğiyle bütünleşme ve hayatıyla ilgili doğru şeyi yapma konusunda kendisini baskı altında hisseder. Başka bir deyişle, bireysel amacı ve görevi doğrultusunda uyumlu hareket etmeye zorlanır.

Kendini korkmuş ya da yılmış hissetse bile, şimdi kaderinin tüm sorumluluğunu üstlenmeye uygun bir düşünce yapısı içindedir. Bu transit süresince kişinin hissettiği sert gerilim ve baskıya rağmen, olağandışı objektif bir bakış açısma sahiptir; yeniden düşünmek, yemden seçmek ve bu enkamasyonunda seçtiği yaşamı yemden kucaklamak konusunda özgürdür. Bu görev acısız olmayabilir, ama verdiği fırsat çok büyüktür.

Bu süreç kişisel disiplin ve psikolojik bütünleşmedeki tüm çabalan olumlu anlamda destekler. Birey kişiliğini dönüştürmekte, kötü alışkanlıklarım düzeltmekte, yeni uygulamalara ve adetlere başlamakta başanlı olabilir. Bedeni özen ister ve egzersiz programlarına, formda kalmak için diyetlere, gerekli perhizlere ve benzerlerine başlamak için mükemmel bir zamandır. Kişi psikolojik çalışmalarda, danışmanlıkta ya da iyileştirici tekniklerde ciddi ilerlemeler kaydeder. Büyümesinin yavaş, yorucu ve belki de çok az olduğunu hissedebilir. Yine de bu zamanda olan değişimler gerçek, kalıcı ve anlamlıdır, özüne çevirdiği bilincinin gücü olgunluk ve kendini bilme dışında bir şey yapmaz. Bu transit bittiğinde, kişi daha olgunlaşmış, daha bilge ve kendisi hakkında daha objektiftir. Uzun süreli illüzyonlan, fantezileri, kimliği ve kişiliğiyle ilgili aldatmacalan terk eder.

Kişi sağlık açısmdan kendini yorgun, durgun ve ölü gibi hissedebilir. Çok dinlenmeli, egzersiz yapmalı, temiz hava almalı ve sağlıklı bir hayat sürmelidir. Bu süreçte kendim kötü yaşam alışkanlıklarına kaptırırsa, bunun bedelim öder. Aşırı çalışmaktan ve aşırı stresli durumlardan uzak durmalıdır. Dişler ve kemikler için kalsiyum almanın tam zamanıdır. Kişi görüntüsüyle ilgili eleştirilebilir veya kınanabilir; şimdi dünyaya tam olarak nasıl bir imaj yans??tmak istediğim düşünmelidir. Aşırı kilolu olanların kilo vermesi için iyi bir zamandır. Bu transit boyunca kişi kendini ciddi ve melankolik hissettiğinden, yaşamına eğlence ve istirahat de eklemelidir.

Hint öngörü astrolojisinde Satürn’ün birinci eve yaptığı açı, kişinin başkalarından yardım alamayacağı ve güven eksikliğinden ötürü acı çekeceği anlamına gelir. Çok az şans, bolluk ve talih zamanıdır. Satürn birinci evden geçerken, aynı zamanda üçüncü, yedinci ve onuncu evlere de açı yapar. Birinci ev etkisiyle birleşmiş onuncu ev açısı dünyevi konularda çok az ilerleme şansına işaret eder. Üçüncü ev açısı günlük arzuların gerçekleştirilmesi konusunda kısıtlamaları, kardeşlerle yaşanan zorluklan ve yaşam enerjisinin düşük olmasını gösterir. Satürn’ün yedinci eve bakışı, yeni aşk ilişkilerindeki sınırlı fırsatları ve evlilik hayatındaki engelleri ya da anlaşmazlıklan simgeler. Bu iki buçuk yıllık süreçte, baş yaralanmalara ya da ağrılara açıktır.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz  1. Astrolog Sema Kılıç dedi ki:

    sitemde yeni bir yazı yazdım: satürn transitlerinin anlamı üzerine kadim hatalar diye! …))) merak edenlere. .


İsim: *

Mail: *

17 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)