ŞARTLI BİR ŞEKİLDE BEREKETLENEN ŞEHİR

burclar-dogum-haritasiKayin inşa ettiği şehri Tanrı ya sunmayı reddetmişti. Davut ve Süleyman ise Yeruşalim’i bir kurban olarak Tanrıya sunmuşlardı ve Tanrı da bunu kabul etmişti. İsrail gerçek Tanrıyı aradıkça ve Ona tapındıkça, şehir Tanrı’nın koruması ve maddi bereketinden yararlanacaktı. Tanrı’nın varlığı halkı Kendisini aradıkça ve onurlandırdıkça şehrinde bulunacaktı.

Davut ve Süleyman’ın krallıkları sırasında, İsrail politik ve ruhsal olarak en üstün durumuna ulaşmıştı. Ama Süleyman’ın ölümünden sonra, krallık ikiyi bölünmüş ve insanlar yavaş yavaş Tanrıyı terk etmişlerdi. Yeruşalim halkı başka ilahlara tapmaya başladığında, kötü ve zalim Babilliler’in Yeruşalime saldırmasına izin verilmiş ve Yeruşalim 1.0.586 yılında Babilliler’in eline geçmişti. Babilliler tapınağı yağmalayıp, yakmışlar ve binlcerce Yahudi’yi esir almış ve sürgüne götürmüşlerdi.

Yetmiş yıllık Babil tutsaklığından sonra, Yahudi halkın kalanı Yeruşalime dönmüştür. Zerubbabelm liderliği altında tapmak yeniden inşa edilmiş ve halkın yaşamları yeniden Rab’be adanmıştır. Yine de zamanla Rab’be duyulan tutku azalmış ve yok olmuş, halkın ruhsal canlılığı tamamen yok olmuştur.

İsa Yeruşalime girdiğinde, tapmak görevlilerin ne kadar yoldan çıkmış olduğunu görüyoruz. İsa öfkenin doğru bir şekilde dışavurumuyla, tapınmaya gelen halkın parasını normal kurdan çok daha yüksek bir kurla tapmakta geçerli olan para birimine değiştiren, para bozan tüccarların sehpalarını devirmiştir. Daha sonra kurban sunusu için koyun ve kumru satan tüccarları bir kırbaçla dışarıya kovalamıştır. Para bozanlar ve tüccarlar tapınağın içinde kendilerine tezgâh açmışlardı. İsa, “Babamın evini haydut inine, pazar yerine çevirmişsiniz!” diye bağırarak onları tapmaktan dışarı kovdu.

Sonunda şehir kendisine gelen Mesih’i reddettiğinde ve Mesih’in çarmıha gerildiği yer olduğunda dünyasal olarak
Yeruşalim Tanrının varlığının bulunduğu yer olmak konusunda sonsuza dek reddedildi. Tanrının şehri insan bedeni almış olan Tanrıyı reddettiğinde, artık şehir O nun gözünden düştü ve bozulmuş bir insan şehri şeklini aldı.
İsa şehrin kendisini reddetmesinden dolayı büyük üzüntü duydu. Yine de Yeruşalim halkına kızgın bir şekilde konuşmadı. Bunun yerine Tanrı tarafından ziyaret edildikleri günü anlamadıkları için ağladı. Kutsal Kitap bu olayı şöyle aktarır:

“İsa Yeruşalim e yaklaşıp kenti görünce ağladı. ‘Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin dedi. ‘Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi. Senin için öyle günler gelecek ki, düşmanların seni setlerle çevirecek, kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar. Seni de bağrındaki çocuktan da yere çalacaklar. Sende taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrının senin yardımına geldiği zamanı fark etmedin Mesih’in peygamberliğinin yerine gelmesiyle i.s. 70 yılında Romalılar şehri ele geçirdiklerinde tapmağı yıktılar ve bir zamanlar Tanrı ya tapınmanın merkezi olan görkemli tapmak bir daha asla inşa edilmemiştir. Tapmaktan geriye sadece duvarlarından bir bölüm kalmıştır. Yahudiler şehri yeniden ele geçirseler de Tapmak Dağı Müslüman yetkililerin kontrolü altındadır. İsa bu yıkımın gelmekte olduğunu gördüğünden Yeruşalim için ağlamıştır.

Tanrının bugün de Amerika için ağladığına inanıyorum. Amerika’nın Kurucu Babaları Kutsal Kitap’a uygun bir hükümet sistemi ve Tanrıyı onurlandıran, özgür insanlara koruma ve bolluk sağlayacak yasalar sistemi oluşturmaya çalışmışlardı. Ama günümüzde Amerika’da Tanrı reddedilmektedir. Ruhu söndürülmekte ve Tanrının varlığı aranmamaktadır.

Tanrının aynı zamanda kilise için de ağladığına inanıyorum. John Knox, John Wesley ve bunlar gibi birçok tanrısal
adam Isa’nın ismini yüceltmek için mezhepler kurmuştur. Oysa şimdi bu büyük adamların çabalarıyla kurulan bu ana mezheplerin birçoğu Mesihin tanrılığını reddetmektedir. Tanrının varlığı onların arasından ayrılmıştır.
İsim: *

Mail: *

14 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)