Ruhsal Zekâyı Kavramak

imagesRUHSAL ZEKÂ SAHÎBİ OLMAK

Hiçbir problem onu yaratan bilinç düzeyiyle çözülmez.

Albert Einstein

Ruhsal zekâyı kavramak için üç farklı zekâ türünü de ele almak gerekiyor. Geleneksel IQ, Duygusal Zekâ (EQ) ve Jluhsal Zekâ (SQ). Önce IQ ve EQ’ya kısaca göz atalım , sonra da SQ’yu daha yakından ve detaylı olarak inceleyelim.

En yalın biçimde ifade edecek olursak; IQ’ya “ne” sorusuna, EQ’ya “nasıl” sorusuna ve SQ’ya “niçin” sorusuna cevap arayan zekâ diyebiliriz.

Bu üç zeka türünün de beyinde birbirinden ayrı bir bağlantı sistemi yapılanması vardır. (Her ne kadar SQ algılaması beyinle ilgili bilimsel çalışmalarda oldukça yeni bir gelişmeye karşılık düşse de). Aynı şekilde kitabımızın daha ileriki bölümlerinde incelenecek, yine her birine ait, birbirinden ayrı nitel açıdan farklı fizyolojik deneyimler, kendilerine ait yüz ifadeleri vardır.

IQ tam anlamıyla doğrusal bir zekâ türüdür. Nöronlar diğer nöron lan nasıl arıyorsa sorular da cevaplarını öyle arar. Nöral bir alan oluşturmak için bir beyin hücresinin diğerini ateşlemesine Sinaptik Transmisyon (synaptic transmission) denir. Bu IQ’nun biçimsel mantığının da temelidir. Bize bir soru sorulduğunda genelde doğru ya da arzu edilen bir cevap bulmayı isteriz. Eğer cevap hemen aklımıza gelmiyorsa elimizi çenemize götürüp mırıltıyla düşünmeye başlar, bir an önce cevabı bulmaya çalışırız.

Sinaptik Transmisyon’u test etmek çok kolaydır. Avrupa’daki başkentleri saymamız ya da 192’nin 1/16’sını bulmamız istendiğinde gerekli bilgileri hatırlamak ve matematiksel hesaplamalar yapmak için IQ’muzu kullanırız. Böyle bir durumda soruyu çözmeye odaklandığınızı ve bu yüzden genel durumdan uzaklaştığınızı fark etmişsinizdir. Tıpkı mikroskopta detayları görmeye çalışırken olayın tamamen en ufak noktasına odaklanmanız ya da kütüphanede kitap bulmaya çalışırken olayın dışına çıkmanız gibi. Süreç tamamlandığında ise “normal” bakış açımıza geri döneriz. Bakış açımızı minimize ya da maksimize ederek, sürecin sonunda normal bakış açımıza geri dönmek, büyük ölçüde mekanik bir süreçtir.
İsim: *

Mail: *

20 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)