Palenk Taşı

icerikBu Tanrının kimliği hâlâ bilinmiyor. Acaba uçan gemileriyle uzaydan inen, insanları yaratan, eğiten Tannlar’dan biri mi?

Bir yoruma göre bu, gökyüzünden inen ve dünyadan ayrılınca geri döneceğini söyleyen Maya Tanrısı Uçan Yılan KukulkanKukumatz’dır, oldukça değişik bir yoruma göre de bir uzay adamıdır.

Palenk Taşı konusunda aynntılı bir araştırma yapan, “Centre d’Etude et de Rccherche d’Elements inconnus de Civilisation” (Bilinmeyen Uygarlık Unsurlarını Araştırma ve İnceleme Merkezi)’a bağlı Guy TaradeAndrd Millou İkilisi mezar taşındaki oymayı şöyle açıklarlar Taşın ortasında görülen, “pilot” adım verdiğimiz kişi bir miğfer giymiş ve aracın ön kısmına doğru bakmaktadır. iki eli kaldıraçların üstünde. Sağ eliyle 2 CV Citroen arabalarına benzer bir vites şanjmanını tutmakta.

Başı bir desteğe dayanmakta ve burun deliklerine bir soluk alma aygıtı yerleştirilmiş.
Füzeleri andıran araç güneş enerjisi kullanan bir uzay gemisi duygusunu vermekledir.
Aracın ön kısmında, Mayalar’ın simgesel işaretlerinde Uçan Tann’yı simgeleyen bir papağan görülmektedir.
Füze’nin arka kısmına on akümülatör yerleştirilmiş. Bunlardan başka, enerjiyi çekmeye yarayan düzenlemeler de görülmekte. Önde, dört bölümlü bir motor, arka kısmında da ateş fışkıran bir boruya bağlanmış hücreler, karmaşık uzuvlar var.”

Palenk Taşı bütün inceleme ve yorumlara rağmen sımnı gizlemektedir.
Peru’da yaşayan Çimu yerlilerinin mitosları insanların dört ayrı yıldızdan gelme Tanrılar tarafından yaratıldığını anlatır; Tanrıların bir kısmı soyluları, bir kısmı da halkı yaratmıştır.
Kızılderililer gibi Paskalya Adası’nın yerlileri de, linyiti Elendiler! dedikleri Tanrılara inanırlardı. Bunların arasında Uzay Halkının Tanrısı Makemake özel bir önem taşırdı.
Amerika yerlileri gibi daha sonra sözünü edeceğimiz Hintliler de Tanrıların çoğunlukla Venüs, Sirius gibi gereğenlerden geldiğine inanırlardı.
İsim: *

Mail: *

11 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)