Oğlak Burcu

OĞLAK BURCU URANÜS TRANSİTİUranüs onuncu evden geçerken, sınırlar ve sınırlamalar aniden ortadan kalktığı için Oğlak Burcu kariyerinde ilerleme kaydeder. Profesyonel yaşamına yepyeni bir şekilde yaklaşır ve dünyevi aktivitelerini ya da hayattaki arayışlarım yemden şekillendirmek için ilham alır. Öncekinin tersine, olağan statü ve tanınma ihtiyacından sıyrılır. Başkalarım memnun etmek için yaşamakla ya da tutarlılıkla ve uygunlukla ilgili endişe duymaz. Bu nedenle, işiyle ilgili en derin, en samimi arzularım test etmeye başlar. Yaklaşık yedi yıllık süreçte kariyerinin her yönünden heyecan duyar ve güdülenir.

Yeni profesyonel fırsatlar sürekli olarak artar ve Oğlak Burcu öngörülemez, belki de kahramanca kariyer değişikliklerine gidebilir. Bununla birlikte, kişinin konum ve pozisyonunda ciddi dalgalanmalar olabilir. Üstlerinin emirleri kendi dünya görüşünden ve standartlarından biraz farklı olsa bile, onları uygulayıp uygulamama konusunda paniğe kapılmaz. Sonuç olarak, bütünlüğünü ve doğruluğunu korumak ve yeni bulduğu cesareti onurlandırmak için, yeni bir işin en alt kademesinden başlamak zorunda kalabilir.

Oğlak Burcu monoton projelerden ve dünyevi aktivitelerden kurtulmak için hazırdır ve bu zamanda kayda değer ilerleme ve gelişme kaydedebilir. Kariyerinin bir bölümüne aniden son verebilir ve yepyeni bir aşamaya geçebilir. Uranüs’ün doğum haritasının Zenit’ine yani en tepe noktasına transiti (onuncu ev) son derece güçlüdür ve kişinin hislerine ve arzularına güvenmesi ve bu uyanışı, bu farkmdalığı en iyi şekilde kullanması tavsiye olunur. Uranüs’ün köşesel evlere tüm transitleri önemli değişimler, dinamik hareketler, derin bir bağımsızlık hissi ve kişinin eşsiz yeteneklerim ifade etme isteği getirir.

Onuncu ev özellikle kişinin misyonunu ve profesyonel aktivitelerini sembolize ettiği için, şimdi o, kendininkileri göstermek için ideal bir şans yakalar. Kişiyi kendi ideallerim, tasavvurlarım ve görüşlerini izlemekten alıkoyacak hiç bir şey kesinlikle yoktur. Neyin mümkün, neyin imkansız olduğunu söyleyen ve kurallar, düzenlemeler ya da toplumsal eğilimler tarafından oluşturulan iç sansür mekanizmalarını alt eder. Yaratıcılık, çağdaşlaşma ve kişinin işinde veya özel misyonunda daha ilerlemek üzere gerekli riskleri alması için mükemmel bir zamandır.

Bağımsız ve bireysel tavrından ötürü kişi patronlarıyla, memurlarla, denetleyicilerle sorun ya da ihtilaf yaşayabilir. Aynı sebeplerden, babasıyla da tartışabilir. Oğlak Burcu Kişinin babasından yana aniden dengesiz bir etkiyle karşılaşması da güçlü bir olasılıktır. Eğer erken çocukluk döneminde yaşanırsa, bu transit, hassas olanlardan biridir. Eğer babasının davranışı öngörülemez, düzensiz ya da kararsız hale gelmişse, kişi o zaman babasıyla ilişkilerinde çok az kontrole ya da güce sahip olduğunu düşünebilir. Olumlu açıdansa, babası metafizikle, mistisizmle, astrolojiyle ya da Yeni Çağ bilgi dallarıyla ilgilenebilir. Ayrıca daha liberal, açık fikirli, coşkulu ve girişken olabilir. Nadir durumlarda, baba çok yaşlıysa ya da sağlığı iyi değilse, Uranüs’ün Tepe Noktası’yla kavuşumu babanın ölümüne denk gelebilir. Sırası gelmişken şunu da not etmekte fayda var; bazı astrologlar onuncu evin babadan çok anneyi gösterdiğim düşün??r. Belki de bu, evde kimin asıl otorite olduğuyla ilgilidir. Böyle olduğuna inanan astrologlar, bu bilgileri anneye uyarlayabilir.

Bu transit profesyonel ilerlemeler ve kariyer dönüşümleri için büyük bir potansiyeli gösterse de, mutlaka rahat, uyumlu veya hoş karşılanan bir dönem olmayabilir. Uranüs dünyevi, maddi ve statü odaklı Oğlak burcunun eviyle pek uyumlu değildir. Bu nedenle kişinin kariyerinde sürekli inişler çıkışlar olacaktır ve kişi profesyonel yaşamında anı yaşamaktan zevk almadığı sürece çok rahatsız olabilir. Bu dönem, memnuniyet ve gönül ra-hatlığından çok, genişleme ve gelişme zamanıdır. İşle ilgili gelişme ve evrim söz konusudur ama ille de ödül ya da takdir yoktur. Kişi bu transitte biraz ün kazanabilir ama bu, onun duygusal ve psikolojik durumuyla tamamen ilgisizdir. Bu nedenle kişinin görevi, doğal akışına bırakmak ve daha önceleri tutunduğu herhangi bir başan gündemine tutunmamaya çalışmaktır.

Astrolojiyi, metafizik, okültizm ya da mistisizmi önemli bir hobi olarak takip eden bireyler, bunu şimdi profesyonel olarak yapmaya zorunlu hissedebilirler. Eğer kişi geçmişte ruhsal ve psişik tecrübelerim paylaşmayı düşünmüş, ancak korkulan ya da ‘gerçekçi’ kaygılarından ötürü kendine gem vurmuşsa, kendini tutma günleri sona ermiştir. Başlamak için daha iyi bir zaman olmayacaktır. Aynı şey mucitliğe veya bilim adamlığına özenenler de için de geçerlidir. Kamu alanındaki kariyerleri peşinde olanların şimdi seçmenlerim ayartmak, telkin ve teşvik etmek için büyük yetenekleri vardır. Kişi halk devrimi için can atıyorsa, o zaman kesinlikle bu şimdi olmalıdır. Kişinin mesleği ne olursa olsun, dünyanın düşüncelerim ve hassasiyetim neredeyse hiç umursamadan, şimdi işine dinamik ve canlı bir şekilde yaklaşır. Kendim toplumdan bağımsız hissettiği ve işine objektif yaklaştığı için, gerçek işini hiç olmadığı kadar tutkuyla kucaklar. Bununla birlikte, süreç içinde egemen güçleri ya da ileri gelenleri şaşırtabilir ya da şok edebilir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz  1. serhat dedi ki:

    Fatma beni seviyormu?


İsim: *

Mail: *

15 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)