Oğlak Burcu Yıldızlar Astrolojik Okuması

TRANSİT JÜPİTER NATAL NEPTÜN KAVUŞUMU

Transit Jüpiter natal Neptün’le kavuşum yaptığında,Oğlak Burcu  kişi idealizminin, hayal gücünün ve fedakârlığının artışına maruz kalır. Saygı, esinlenme ve huşu zamanıdır. Mükemmellik için can atar. Düşünceleri ulvi ve iyiye yönelik olur. Enerjisini içe çevirebilir, aydınlanma ya da ruhsal özgürlük peşine düşebilir. Tanrı’yı bilmek ister ve şimdi bunun mümkün olduğunu görür. Meditasyon, içe dönüş ve derin düşüncelere dalma son derece olumludur. Kişi gurular, mistikler, astrologlar ve dini figürlerle yararlı deneyimler yaşar. Hayal gücü büyük ölçüde gelişir.

Evrensel konuları ve normalde zor görünen felsefeleri anlayabilir. Sürekli hayal kurar. Erişilmesi zor hedef ve arzulan derinlemesine düşünür.

Bu transit genelde olumlu olsa da, olası gizli tehlikeleri vardır. Oğlak Burcu pratik konularda, neredeyse tüm objektifliğim kaybeder. Ona hisleri rehberlik eder ve hareketlerinin sonuçlarım anlamak için aşın duygusaldır. Transit Jüpiter’in Neptün’le kavuşumu pratik konularda kişiyi güdülemez. Bu yüzden kişi kendi isteğiyle hata yapmaz.

Yine de, başkalarının fikirlerine karşı olağandışı saf ve hassastır. Cömerttir, karşısmdakinin duygularını anlar, yardımcıdır. Ondan yararlanmak isteyenler için de kolay bir hedeftir. İşinde aşırıya kaçabilir. Aşka aşık olabilir. Boğucu etkilerden ve varoluşunu kısıtlayan sınırlardan kaçmak için, kendim alkole, uyuşturucuya ya da aşırı ruhsal tekniklere verebilir. Sahte dini ya da ruhsal figürler tarafından kandırılabilir. Ve Neptün doğum haritasında kötü etkilenmişse, kişinin Neptün’ün bulunduğu evin temsil ettiği yaşam alanında büyük sorunlarla karşılaşması mümkündür.
Kişi sempatik, hassas ve şefkatlidir. Elinden geldiğince yardım etmek için güçlü bir arzu duyar.

Yine de, parasını ya da malını vermek konusunda dikkatli olmalıdır. Bu yaklaşık beşle on gün süresince (nadiren yaklaşık altmış gün) o kadar rahat ve hoşnuttur ki, uyarıcı içgüdülerini görmezden gelir. Sorunları ya da hoş olmayan düşünceleri ve hisleri reddetmek ya da bastırmak gibi bir eğilimi vardır ki, şimdi bu tür bir yaklaşım kişinin ba-şım derde sokar.

İş anlaşmaları için pek iyi bir zaman değildir. Kişi normalde çok şanslı olmadıkça, uygulamalı veya profesyonel nitelikte kararları ertelemesi daha iyi olur. Ruhsal aktiviteler dünyevi aktivitelerden daha iyi sonuç verebilir. Yaratıcılık ve kendim ifade etme konusunda oldukça güçlüdür. Kişi ressam, müzisyen, şair, sihirbaz ya da fotoğrafçı ise, şu anda hat safhada verimli ve doğurgan bir dönemi yaşar. Hayal gücü son derece iyi işler.

Oğlak Burcu uyku esnasmda birçok rüya görebilir. İmgeleme teknikleri kolaydır ve üretkendir. Kişinin dünyevi yaşamın sınırlarım aştığı bu sürede, ruhsal ya da mistik deneyimleri olabilir. Yine de bilinci normale döndüğünde hayal kırıklığına maruz kalır. Özellikle yumuşak kalpli ve naziktir ve duygulan çok hassastır. Psişik yeteneği güçlüdür. Tembellik ya da pasiflik tehlikesi vardır ve kişi bu sürede pratik ve gerçekçi olmaya çalışmalıdır. Sanatın ta-dım çıkarmak için iyi bir zamandır. Okyanus ya da göl, nehir gibi su kenarlarına gitmek de iyi gelir.

Bir önceki yazım: ASTROLOJİK MANTRALARIN SÖYLENİŞİ
İsim: *

Mail: *

10 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)