OĞLAK BURCU PLUTO TRANSİTİ

OĞLAK BURCU PLUTO TRANSİTİ

Pluto onuncu evden geçerken, kişi bireysel amaç ve misyonla uğraşır. Daha önce hiç olmadığı kadar çok kariyerim kucaklar. Profesyonel başarı arzusu yoğunlaşır. Pluto şimdi dokuzuncu ev yolculuğunu tamamlamıştır ve kişi hayatın anlamım ve amacım baştan aşağı araştırmıştır. Evrensel konulan unutabilir ve kendi hedeflerine odaklanabilir. Kişi tüm varoluşun büyük bir düzenle yürütüldüğünü ve kendi işinin de bu dünyaya elinden gelen en iyi şekilde katkıda bulunmak olduğunu fark eder. Şimdiye dek keşfedilen en güçlü ve yoğun gezegen etkisine sahip Pluto, şu anda doğum haritasının en tepesindedir. Bu harika gezegenin horoskopun en güçlü köşe noktasma transit yapması, kişiye gücünü insanlığın hayn için kullanma fırsatı verir.

Kendi potansiyelim anladığı kadar evrensel yardım açısından da düşünür. Şifa yeteneklerini, bastırdığı ruhsal güçlerini ve insan potansiyeline ya da bilincin artmasına bağlı her türlü aktiviteyi daha önceden görmezden geldiyse, o zaman bu erteleme dönemi biter. Kurtarılmak için daha iyi bir zamanın gelmesini bekleyenler için böyle bir zaman yoktur. Kişi toplumda iyi karşılanır ve neredeyse hiç çaba sarf etmeden ün kazanır. Samimi hizmet etme isteği bürokrasiyi ve engelleri çabucak kırmasını sağlar. Kişi bu transitin başmda uygunsuz ya da tatmin etmeyen bir işte çalışıyorsa, çok geçmeden kariyerini değiştirebilir. Şimdiye kadar kariyerine karar vermemiş olanlar hiç olmadığı kadar ciddi bir şekilde seçeneklerini incelemeye başlayabilir.

Kişi ünlü olabilir ya da onur kazanabilir. Bununla birlikte, başkalarım incitmemek ya da arzularım gerçekleştirmek için acımasız davranışlar sergilememek konusunda dikkatli olmalıdır. Gücü çok kullandığından, nasıl bir güdüyle hareket ettiği önemlidir. Eğer ahlaka aykın bir şekilde davranırsa, bedelim fazlasıyla ödeyecektir. Bazı bireyler kariyer karışık-lıklarına, rezilliğe ya da kariyerlerinin yok oluşuna maruz kalır. Bu gibi durumlarda bile, kişi yine de parçalarım toplayıp tekrar baştan başlamak için gerekli araçlara sahiptir. Sistemlerini geliştirmek ve bir iş kurmak ya da girişimde bulunmak için harika bir zamandır. Kişinin büyük bir kararlılığı, yaratıcılığı ve bağlılığı vardır. Aktivitelerinde verimlidir, içgüdüsel ve sezgisel olarak yeni fikirler üretir. Başarısına rehberlik etmesi için objektif analizden çok duygu ve hislerini kullanır.

Kişinin babasıyla olan ilişkisi yoğunlaşabilir veya ilişkisinde büyük bir bozulma olabilir. Aniden babasının varlığından dolayı aşın hassas ve savunmasız olabilir. Babası tuhaf, zorlayıcı veya saplantılı davranmaya başlayabilir. Kişi başkalarım bastırmaya, kullanmaya ya da baskı altına almaya kalkabilir. Veya daha yüksek bilinç durumlanyla veya mistik aktivitelerle ilgilenebilir. Uç durumlarda, kişinin babası ölebilir veya ortadan kaybolabilir. Bu transit çocukluğunun erken dönemlerinde olursa, etkileri oldukça zararlı ve uzun süreli olabilir. Kişinin maskülen, yani erkeksi yönü ve güç algısı, babasımn davramşlarma olein tepkisinden büyük ölçüde etkilenebilir. Onuncu evin babadan çok anneyi temsil ettiğini düşünen astrologlar, yukarıdaki bilgileri anneye uyarlayabilir.

Kişi, tanınma zamanının geldiğim hisseder. Tutkularım ve amaçlanm gerçekleştirmek ister ve bu yüzden profesyonel yaşantısında açık ve esnektir. Liderlik becerisi artar ve var olan toplum düzenini değiştirme gücüne sahiptir. Kişi kariyeriyle ilgili olağandışı bir şeyin neredeyse gerçekleşmek üzere olduğunu hissederse, olmasını beklememeli ama doğrudan ve kararlı bir şekilde harekete geçmelidir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz  1. kolifa dedi ki:

    Aralık 2013 Oğlak burcu yorumu .


İsim: *

Mail: *

20 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)