OĞLAK BURCU (CAPRICORN)

imagesOĞLAK (CAPRICORN)

Sembol

Deniz keçisi. Balığm kuyruğuna sahip bir dağ keçisi; olası olmayan bir yaratık. Denizde yüzen, karada ördek gibi yürüyen bir hayvan. Semboller dünyasında farklı. Orada, deniz keçisi bütün hantallığım ve savunmasızlığını kaybediyor. Mutlak ve en büyük gücün sembolü oluyor.

İki dünyamn da -deniz ve yüksek kayalıklar- hakimi oluyor. Deniz keçisi en korkutucu zirvelere tırmanır, yoğunluğu azalmış havayı teneffüs eder. Engin okyanuslarda yüzer. Onu hiçbir şey durduramaz. Güçlü iradesi bir hedefe kilitlendi mi, mağlup edilemez.

Sadece seçmesi gerekir. Önünde durabilecek bir şey yoktur.

Son Nokta

Hırslı, maddeci, güce aç popüler edebiyatın gri, anlamsız ama çekici sözleriyle tanımlanan, kimliği belirsiz Oğlak’ı hilekar bir şeytandır. Hesapçı, manipülatif, en küçük zaafı hemen sömüren. Sinsi ve kaygan bir fırsatçılığa örnek olarak sunulmaktadır.

Bu tür tanımlamalar Oğlak’m gölgelerini açıklamak için kullanılabilirler. Ama onun son noktası ile ilgileri yoktur.

Maddesel dünyada gücü temsil ettiği doğrudur. Ancak bu para demek değildir. Fotoğrafının Newsweek’in kapağında çıkması değildir. Birçok güçlü adam hayatım, toplumsal rolünün eleştirileri ile bağlanmış, bir rehine gibi sürdürmektedir. Rollerinin dünyasal gücü vardır; ama kendilerinin yoktur. Ve bu Oğlak’m yolu değildir. Oğlak için dünyasal gücün tanımı farklıdır. Bu güç şan, şöhreti ifade etmez. Özgürlüğü ifade eder. Dünya arenasında, Oğlak kendi öz karakterinin buyruklarına uymak zorundadır. Bir insanın doğası ile toplumsal kimliğinin evliliği Oğlak’m son noktası. Toplumsal forumda ispatlanan ve ifade edilen, iç ve dışm birliği.

Bir anlamda, Oğlak bütünlüğün sembolüdür. Burcun en gelişmiş ifa111

desinde yalan ve yapmacık yer almaz. Sadece, görülmez kişisel öz ile gözle görülür toplumsal tavrm birleşmesi bulunur. İnsamn işi ile hayati birbirinden ayrılamaz. İkisi birdir.

Bunu başarabilmek için Oğlak’m alkışlara karşı tamamen sağır olması gerekir. İşi, halka açık, kalabalığın gözü önünde olmasına rağmen, hiçbir zaman kalabalığa oynamamalıdır. Eğer toplumsal onay tuzağına düşerse, her şeyi kaybeder. Yine de bundan kaçması zordur. Onunla flört eden, onu ayartan alkışlar her zaman oradadır.

Gücün baştan çıkarıcılığım engelemek için, Oğlak’m yalnızlığın, inzivanın efendisi olması gerekir. Önemli olan yalmz başına zaman geçirmesi, iyi bir strateji olmasına rağmen, değildir. Can alıcı nokta onayı kendi içinde aramasıdır. Başarmak için başarı ve başarısızlığa, övgü ve yergiye karşı kayıtsız olmalıdır. Yalmz başına durmalıdır.

Oğlak’m son noktası? Bütünlük ve yalnızlık. Her ikisine de ulaşmalıdır. Birisini başaramazsa, diğeri de çöker.

Strateji

Özellikle gelişimin erken dönemlerinde, yalmz başına zaman geçirmek iyi bir stratejidir. Oğlak kimsenin onayına ihtiyacı olmadığım öğrenmelidir. Hiç kimse onu takdir etmese veya övmese bile, kendi projeleri ve düşünceleri, ne olursa olsun, ona hoşnutluk sağlayacaktır.

Bu ifadeyle Oğlak’m soğuk ve sevgisiz bir burç olduğu kastedilmiyor. O da sevebilir ve sevilebilir. Bu sevgi onun stratejisini bozmaz. Sadece başka bir insana gereksinim duymaktan kaçınması gerekir.

Oğlak’m stratejisi kendine yeterliliği için pratik destekler bulabilmesine bağımlıdır. Yalmz yürüyüşler. Özel hayaller. Tek başma kayağa gitme, yelken açma: yalnız yapılabilen her şey ona yardımcıdır – kitap okuma, meditasyon, yalnızlığı sıkıcılıktan bir olanağa dönüştüren, hevesle girişilen her uğraş veya alışkanlık.

Ancak bu yalnızlık içsel olarak sağlandığı zaman Oğlak’m dikkati dı112

şarıya yönelmelidir. Bunu olgunlaşmadan yaparsa, gözleri, güneşe bakmış gibi, cazibe ve parıltı ile körleşir.

Oğlak bir tırmanıcıdır. Parıltılı dünya ona, Everest’in bir dağcıya geldiği kadar, çekici ve kamçılayıcı gelir. Zirvelere tırmanması gerektiğini bilir. Kabusu, yanlış yolu seçebileceğidir.

Bu Oğlak’m yolunda kritik bir ayrımdır. Dünya önünde bütün parıltısı ve rengiyle açıldığında, o yalnızlığına geri dönmelidir. Geriye bakma gücünü bulmalı, gözlerim başkanlık sarayından ayırıp, köklerine doğru döndürebilmelidir.

Bu geriye dönüş geçici bir durumdur: Oğlak tırmanacaktır. Dünyayla yüzleşmesi gerekir. Ayartıcılığına direnme yolu olarak saklanmayı seçtiğinde hiçbir şey başaramaz. Geriye bakma süresi ise başkalarının onayına ihtiyacı olmadığım hatırlayacak kadardır. Kendisine saygısı zaten vardır. Kim olduğunu zaten bilmektedir.

Oğlak güveni tazelenmiş bir şekilde, şan ve şöhret dünyasına soğuk bir göz atar. Ve bu dünyaya girer, ama aklı bir hedefe kilitlenmiştir: kendisine doğal geleni yapmaya. Oğlak kişisel değerlerini, ilgi alanlarım ve isteklerim ifade edebileceği bir toplumsal rol seçmek zorundadır. Bu rol belki işidir. Belki de gönüllü katıldığı bir uğraşı. Veya bir toplumsal hizmet. Belki de -bir orkestrada klarnet çalmak gibi- kişisel bir tutkudur. Ne olursa olsun, insanlar ona saygı duyabilir, onu yüreklendirebilir ve usta olarak kabul edebilirler. Veya bir fiyasko olarak nitelendirebilirler. Hiç fark etmez. Her koşulda da, Oğlak bir galaksi gibi kayıtsız kalmak durumundadır. Önemli konu kendisi olup olmadığıdır.

Kaynaklar

Başarı makinesine bağlanmak o kadar da zor sayılmaz. Bazı hünerleri öğrenmek, doğru insanlara gülümsemek ve bu tavrı bir kaç yıl sürdürmek yeterlidir. Bunda utanılacak bir şey yok, ama Oğlak’m rotası bu değildir şarıya yönelmelidir. Bunu olgunlaşmadan yaparsa, gözleri, güneşe bakmış gibi, cazibe ve parıltı ile körleşir.

Oğlak bir tırmanıcıdır. Parıltılı dünya ona, Everest’inbir dağcıya geldiği kadar, çekici ve kamçılayıcı gelir. Zirvelere tırmanması gerektiğini bilir. Kabusu, yanlış yolu seçebileceğidir.

Bu Oğlak’ın yolunda kritik bir ayrımdır. Dünya önünde bütün parıltısı ve rengiyle açıldığında, o yalnızlığına geri dönmelidir. Geriye bakma gücünü bulmalı, gözlerini başkanlık sarayından ayırıp, köklerine doğru döndürebilmelidir.

Bu geriye dönüş geçici bir durumdur: Oğlak tırmanacaktır. Dünyayla yüzleşmesi gerekir. Ayartıcılığına direnme yolu olarak saklanmayı seçtiğinde hiçbir şey başaramaz. Geriye bakma süresi ise başkalarımn onayına ihtiyacı olmadığını hatırlayacak kadardır. Kendisine saygısı zaten vardır. Kim olduğunu zaten bilmektedir.

Oğlak güveni tazelenmiş bir şekilde, şan ve şöhret dünyasına soğuk bir göz atar. Ve bu dünyaya girer, ama aklı bir hedefe kilitlenmiştir: kendisine doğal geleni yapmaya. Oğlak kişisel değerlerini, ilgi alanlarım ve isteklerini ifade edebileceği bir toplumsal rol seçmek zorundadır. Bu rol belki işidir. Belki de gönüllü katıldığı bir uğraşı. Veya bir toplumsal hizmet. Belki de -bir orkestrada klarnet çalmak gibi- kişisel bir tutkudur. Ne olursa olsun, insanlar ona saygı duyabilir, onu yüreklendirebilir ve usta olarak kabul edebilirler. Veya bir fiyasko olarak nitelendirebilirler. Hiç fark etmez. Her koşulda da, Oğlak bir galaksi gibi kayıtsız kalmak durumundadır. Önemli konu kendisi olup olmadığıdır.

Kaynaklar

Başarı makinesine bağlanmak o kadar da zor sayılmaz. Bazı hünerleri öğrenmek, doğru insanlara gülümsemek ve bu tavrı bir kaç yıl sürdürmek yeterlidir. Bunda utanılacak bir şey yok, ama Oğlak’ın rotası bu değildir.

Toplum içindeki yerini, Oğlak gibi, oluşturabilmek daha meydan okuyucudur. Yenilgiler, belirsizlikler, küçücük kazançlarla geçen uzun zamanlar – bütün bu engeller insanın başına bela olur. Ama Oğlak ha-zırlıklıdır. Acımasız baskılara dayanabilmek için iki kaynağa sahiptir: sabır ve öz disiplin.

Diğer burçların aksine, Oğlak bekleyebilir. Ancak bu bekleyiş kararsızlık değildir. Bocalama değildir. Üç metre ötede kendisini farketme-miş fareye konsantre olup, donmuş gibi duran bir kedinin yoğunluğu ve sessizliğidir.

Oğlak’m öz disiplini de eşsizdir. Kararını verdikten soma, baskılara aldırmadan, rotasım izler. Korku, direnç, hayal kırıklığı – hiçbir şey onu etkileyemez. Bu güçleri hissedebilir, ama Oğlak’m gerçek tavırları duygularını değil, amaçlarını yansıtır.

Oğlak’m bir başka kaynağı daha vardır: içgüdüsel pratiklik. İkiyle ikiyi topladığı zaman, beş olmasını ne kadar arzu ederse etsin, hep dört elde eder. Hayallerin hayatındaki yeri o hayallerin gerçekleşebilmesi olasılığına bağlıdır. Eğer bu olasılık varsa, hayali gerçek yapana kadar, kararlı ve verimli bir şekilde çalışır durur. Eğer olasılık yoksa hayali geçmiş tarihli bir gazete gibi buruşturur atar.

Oğlak’m kaynaklan? Kısaca, demir gibi bir iradedir. Yalnızlığı, kararlılığı, sabrı, şaşmaz mantığı – hayallerini asla unutmadan, günlük hayatın umutsuzluklarım ve fırtınalarını savuşturmasına yardımcıdır. Yavaş olabilir. İzlediği patikada ölmüş kalmış gibi görülebilir. Ama en sonunda, mutlaka istediğim elde eder.

Karanlıklar

Oğlak’m yolu aşın ölçüde soğukkanlılık gerektirir. Bu doğru şekilde uygulanırsa, her zirveye tırmanmayı sağlar. Oğlak seçer ve hareket eder. Eğer başarısızlıkla karşılaşırsa, direnir. Ama soğukkanlılığım yanlış kullanırsa, felaketle yüzyüze gelir.

Oğlak’ın soğukkanlılığı herzaman objektif dünyaya uygulanmalıdır. Davranışlarının doğasında yansımalıdır. Eğer Oğlak sinir bozukluğu yaşarsa, kararlılığı duraksarsa, soğukkanlılığı çarpıtılır. Artık kendisini davranışlarda gösteremez. Sübjektif bir biçimde, hayata gelişmelerine ve olaylara duygusal tepkilerin bastırılması olarak gözlenir.

Oğlak bir kayaya dönüşür.

Başka hiçbir burç bu kadar buz gibi duygusuz görünemez. Hayatı kontrol dışı sarsılırken, o bir obsidyen (camsı kaya) bloğu gibi soğuk durabilir. Bu gidişata ilerisinde, Oğlak gölgesiyle karşılaşır. Gölgesi doğal yalnızlığının yozlaşmasıdır. Yani kimsesizlik.

Kimsesiz, ifadesiz Oğlak hâlâ heybetli bir yaratıktır, ama artık kötü duyguları ve istekleri vardır. Kendi yolunu kaybettiği için, etrafındaki insanların yolunu saptamaya çalışır. Zorba bir diktatör gibi davranır. Hayatım eşit olarak sürdürmesi gereken insanlara karşı patronca bir tavır takınır.

Aç bir kurtun leş araması gibi dünyada güç peşine düşer. Gittiği her yerde otoritesinin alanını genişletmeye bakar.

İçinde bulması gereken onayı dışarıda bulmaya çalışır. Ve bunu başarır. Azgın bir gelincik gibi kararlı ve inatçı, tepeye giden yolu pençeleriyle tırmanır. Ama oraya ulaştığmda, gene de hoşnut değildir. Daha fazla zorlamaya başlar. İşkolik olur. Bedeninin ihtiyaçlarım göz ardı eder, kalbinin acısına kulağım tıkar. Ve rolünün, sorumluluklarının kurbanı olarak ölür. Belki öldüğünde zengindir ama yıldızlar arasındaki boşlukta hareketsiz sürüklenen bir kum taneciği gibi yalmzdır.

Bir önceki yazım: Oğlak Burcu Aşk Hayatı
İsim: *

Mail: *

11 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)