Nostradamus’un önemli kehanetleri

imagesAynı zamanda “Avrupa’da Britanya” başlıklı kehanette bahsedilen uzay aracı da bu mısralarla ilgilidir. Bu sayfada sözü edilen araç anladığımız kadarıyla 4 Ağustos 1994’te kazaya uğrayacak. Boris Yeltsin o zamana kadar Rusya’nın başında kalırsa, bu satırlardan çıkartmamız gereken Rusya’nın Sovyetlerden arta kalan cumhuriyetlerden bağımsız olarak kendi uzay programını yürüttüğü olmalı. Yeltsin’in itirazlara kulak asmaması programın takip edilmeye devam edeceğini ama 6 Haziran 1995-4 Ocak 1996 arasında güçlüklerle karşılaşılacağını gösteriyor.

3 Ocak 1995’te Rusya ile ABD arasında tatsız bir tartışma meydana gelecek. Liderin buna verdiği cevap ise Nostradamus’un ilgisini pek çekmemiş.

Bu kehanetten anlaşıldığı kadarıyla Boris Yeltsin (yukarıda) Cumhurbaşkanı Gorbaçov’u (küçük resim) güçten düşürmeyi başarmış olacak. Yine de Rusya kendi uzay programını Federasyonun diğer devletlerinden ayn olarak sürdürme karan alabilir.

“Köprü daldığında Siyonizm ilerleyecek. Şafakta alevlerin yarımda bir ışıltı. Paul -Tanrıya bir geçit. Margaret Thatcher yükselip yeniden muhafazakarların lideri olur- dizginleri olmaksızın.”

İngiliz gazetesi Evening Standard’m gözüyle Thatcher. Almanya’ya karşı güvensizliğini asla gizlemeyen eski başbakan , Marlene Dietrich’in “Mavi melek” rolünü üstlenmiş olarak gösteriliyor. Avrupa karşıtı oluşu ona 1990’da ülkenin liderliğine malolmuştu.

Amerika yaşadığı felaketin getirdiği kendi iç problemleri nedeniyle fazlasıyla meşgul olacak. Bu nedenle İsrail’le ilişkileri gibi dış işleriyle ilgilenmeye ne zamanları ne de güçleri elverecek. 2 Nisan 1992-3 Aralık 1998 arasında geçecek zaman zarfında büyük karışıklıklara ve gerginliklere yolaçacak Siyonist bir hareket Uluslararası Politika Sahnesini işgal edecek. Papa II. Jan Paul ölecek.

“Şafakta alevler arasında bir ışılü”- alevler büyük bir ihtimalle Amerika’nın durumunu temsil eder (yanan ürün, telef olan hayvanlar, kuraklık, ekonomik ve fiziksel açıdan zarar gören insanlar). “Şafak” ise daha doğudadır. Ortadoğu’da İsrail’in neden olacağı karışıklığı da işaret amacıyla kullanılmış olabilir.

“Paul Tanrı’ya bir geçit…” sözleri ise, özel bir yeri olan Papa II. Jan Paul’u anlatır. 1978’de göreve seçilişi, Polonya’daki Gdansk tersanelerinde başlayıp daha sonra “dayanışma” hareketini doğuran uyanışı başlatmıştı. Makama gelişi bir anlamda Avrupa’da Komünizm’in gerilemeye başladığı ve Sovyetler’in sonunu hazırlayan bir olay olarak yorumlanabilir. Avrupa halklarının birliğe götüren yolda kullandığı bir geçit görevi görecek ve Tanrıya kavuşurken de bu yönüyle hep haürlanmayı haketmiş olacak. Belki de bu, kendinden önceki Papa I. Jan Paul’un ölümünün, dolayısıyla onun bu dönemde iş başına gelmesinin arkasındaki ilahi nedendir.

Karol Wojtyla, yani II. Jan Paul doğduğu andan itibaren, Avrupa’yı değiştirerek gelecek yüzyılların gidişini yönlendirecek bu olaya doğru kader tarafından itilmişti. Kaderin çizdiği bu yol Nostradamus’un da anlattığı ani “Papalık Değişimi” (I. Jan Paul’un ölüp yerine derhal II. Jan Paul’un seçilmesi) ile de kendini göstermişti.

Bu dikkat çekici kehanet 1990 yazında 22 Kasım 1990 günü Margaret Thatcher’in istifasıyla sona erecek politik depremden birkaç ay önce ortaya çıktı. Nostradamus’a göre ise, Thatcher’ın politika macerası henüz bitmedi.

Margaret Thatcher, 22 Eylül 1990’da istifa ettiğinde hepimiz onun politik hayatına son verdiğine inanmıştık. Ama Nostrada-mus’a bakılırsa bu oldukça erken verilmiş bir karar. Kehanette söylendiğine göre 4 Ağustos 1996’dan sonra Ingiliz muhafazakar partisinin başkanı olarak şöhret basamaklarını tekrar tırmanacak. Hatta belki de Başbakanlık koltuğuna yeniden oturacak.

Verilen 6 Mart 1995 tarihi, parti başkanlığına yeniden seçileceği günü belirtiyor olabilir. Ne var ki verilen ipucunda sadece parti lideri olacağı belirtiliyor. Bu, muhafazakarlar muhalefette olduğu için başbakan olamayacağı anlamına da gelebilir.
İsim: *

Mail: *

10 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)