Nostradamus’un ÇÖZÜMLEME METODUNUN KISA AÇIKLAMASI

icerikAslında sistem oldukça kolaydır. Nostradamus’un orijinal dörtlükleri Eski Fransızcayla da Provence diliyle yazılmıştı. Bu eski kullanışta mısraları meydana getiren kelimelerde artık kullanılmayan bazı harflere rastlıyoruz. Mesela “P harfi “s” yerine kullanılmış. Ayrıca eski yazım kuralları, günümüzün Fran-sızcasından oldukça farklı… Şifreyi çözecek olanın yapması gereken ilk iş, bu harfleri yenileriyle değiştirmektir. Ama bunu yaparken önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir; o da eski harfleri atmamak, bunları satırın üzerine yazarak göz önünde tutmaktır.

Bize kod çözme işleminde yardımı dokunmayan “P ile “s” değişimi dışında Eski Fransızca/Provence yazım özelliklerini görüyoruz, mesela ieune/genç günümüz Fransızcasında jeune;luy/o (erkek) bugünlerde Lui olarak yazılır.

Bundan sonra yapılacak ilkşey ise, kodlanmış metni, özünü bozmadan çözmek olacaktır.

Ileriki sayfalarda göreceğiniz gibi her mısrada yukarı yazılmış “artık harfler” bulunacak, bunlar yardımıyla olayların tarihlerini öğreneceğiz.

Asıl eğlence ise bundan sonra başlıyor! Gelecek adım ise düz yazı haline gelen hikayeyi bir anagram (bir kelimedeki harflerin yer değiştirmesiyle yapılan yeni kelime) oyunu gibi ele alacağız. Kelimeler adeta bir bir, kelime oyunu kazanında eritilmiş gibiler.

Kitabın sonunda anlatılan değişik sistemler kullanıldığı zaman kehanetler şekil değiştirir. Yani bu kehanetler sadece bir anlama gelmeyip, aynı mısradan birçok değişik kehanet çıkartıla-bilir. Bunun sonucunda her biri zaman ve mekan içinde bir-irine bağlı, kesin vc ilham veren kehanetlere dönüşen bir olaylar zinciri ortaya çıkıyor.

Kehanetler, geçmişten geleceğe doğru gidecek bir şekilde sıraya konarak yazılmışlardır.

Satırların üstünde yalnız bırakılan “artık harfler” kelimelerde değiştirdiğimiz harflerle beraber nümerik bir kod oluşturur. Her harfe alfabedeki sırasına göre bir numara değeri verilir a=l b=2 c=3 gibi. Her defasında bunlar bize olayın gününü, ayını ve yılını bildiriyor. Bu bilgileri her kehanetin açıklamasında “zaman göstergesi” olarak bulacaksınız.

Kitaba başlarken bir zaman sırası anlayışını getirmek ve sistemin daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak umuduyla, yakın geçmişten başlayarak -olayların doğruluğunu kanıtladığı mısraları göstererek- yavaşça geleceğe doğru ilerleyerek, aynı satırların içinde barındırdığı kehanetleri çözerek şaşırtıcı bir yolculuğa çıkacağız.

Ol iki havariden Peter’e Roma’daki mahkumiyeti sırasında vurulduğuna inanılan zincirler. Şimdilerde Hınstiyanlann bu kutsal emanetlerinin gerçek olup olmadığı tartışılıyor. Zira Petertn hiç Romaya gitmediği ispat edildiği gibi “Kilisenin Taşı“nın da var olmadığı düşünülüyor, ilk Hıristiyan mezheplerinin kunıculannın hepsinin adı Peter idi. Nostradamus mezann bulunuşu ile Pandora’nın kutusunun açılıp bütün bu tartışmaların ortaya çıkacağını çok önceden görmüş ve bize haber vermişti.
İsim: *

Mail: *

14 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)