Mormon İnancı

Elbisemoda-2013-burc-astroloji-ruya-yengec-1Cennet ve Cehennem Hakkında Yanlış Öğretiş Amerikalıların çoğu öldüklerinde otomatik olarak cennete gideceklerini düşünürler. Son yıllarda Mormon inancından New Age inancına geçmiş olann Betty Eadie, Embraced by the Light adlı kitabıyla bu görüşü daha da popüler hale getirmiştir. Eğlence dünyasında çalışan ve bir yazar olan Shirley MacLaine gibi diğerleri de, farklı bir sonsuzluk bakış açısının reklamını yapmaktadır. Bu görüşe inananlar reenkarnasyonun yani yeniden beden almanın insanı sonsuzluk boyunca bir yaşamdan başka bir yaşam götürdüğüne inanmaktadırlar.

Gerçekten de kötü olan, ana mezheplerdeki kiliselerin ve sayıları artmakta olan müjdeci kiliselerin birçoğu da Tanrının herkesi kurtaracağı ve herkesin bir şekilde cennete gideceğine inanan evrenselcilik bakış açısına sahip olmaktalar. Bu bakış açısına göre Tanrı kimseyi cehenneme göndermeyecektir. Aslında bu ifade hem doğru hem de yanlıştır. Çünkü bir cehennem olduğu doğrudur. Ama insanları cehenneme gönderen Tanrı değildir. Cehenneme gidenler aslında Tanrının kurtuluşları için sağlayışım reddederek kendi kendilerini oraya yollamış olurlar. Kutsal Kitap, Tanrının niyetini şöyle açıklar: “Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor Tanrı hiç kimsenin cehenneme gitmesini ya da mahvolmasını istemez ama kurtuluş teklifini reddedenler kendi seçimleriyle O ndan sonsuzluk boyunca ayrı kalacaklardır.

Şimdi insanların kafalarında oluşan soruyu biliyorum: “İsa Mesih hakkında hiçbir şey duymamış olanlara ne olacak?” Bu soruya cevabım çok basittir: müjdeyi hiç duymamış olanlar için endişelenmeyin. Bu sizin sorumluluğunuz değil, Tanrının sorumluluğudur. Sizin sorumlu olduğunuz konu ve size sorulacak soru şudur: Sen İsa Mesih’in müjdesini duydun ve bu konuda ne yaptın?

Birkaç yıl önce ana mezheplerden birinde hizmet eden bir inanlı ofisimde karşımda oturuyordu. Gözlerime bakarak “İsa’nın cennete giden tek yol olduğuna dair sahip olduğunuz bu düşünce ne kadar da kibir dolu!” Bu düşüncenin benim kendi kendime icat ettiğim bir düşünce olmadığını, İsa’nın kendisinin bu gerçeği ifade ettiğini söyledim. Söylediğim hiçbir şey bu adamı ikna etmedi.

Adamın davranışları cennet ve cehennem konusunda yanlış öğretişe sahip kişilerin tipik davranışıydı. 26 Haziran 2000 de, Pennsylvanianın Pittsburgh kentindeki Carnegie Hali de otuzdan farklı ulustan gelen üç yüz kişi yeni bir organizasyon oluşturmak için bir tüzüğü imzaladılar. Bu, Birleşik Dinler Girişimi nin doğumu ve 1995’ten beri San Fransisco’da inançlar arası yakınlaşmayı savunan, California’lı Episkopos William Swing’in rüyasıydı.

Birleşik Dinler Girişiminin açıklanan amaçları arasında tek bir dünya dini oluşturmak yoktu ama esenlik ve iyileşme için uluslararası inanç birliğini yaymak vardı. Tüzük oluşumla ilgili şunları söylemektedir: “Birleşik Dinler Girişimi(URI) bir din değil, inançlar arasında köprü kuran bir organizasyondur “Her dinin kutsal bilgeliğine, ruhsal ifadelerine ve sahip olduğu geleneklere saygı duyuyoruz Bu oluşumun, her inancın eşit olarak yaratıldığına ve kişilerin inançlarının sonsuz sonuçlarının olmadığına inandığı çok açıktır.

Günümüzde bu oluşumun, seksen sekiz farklı inanç, ‘ruhsal ifade’ ve ‘sahip olduğu gelenekleri’ temsil eden kırk yedi farklı ulustan üyeleri vardır. Üyeler kimseyi kendi dinlerine ya da inançlarına çevirmeyeceklerine söz vermişlerdir, bu nedenle İsa’nın cennete giden tek yol olduğunu iddia etmek büyük olasılıkla bu organizasyondan hemen atılmanızı sağlayacaktır.
İsim: *

Mail: *

19 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)