Mesih’in gelmesiyle ilgili örtülü kehanetler

icerikDaniel peygamberin kitabında, zamanın sonu ve Mesih’in gelmesiyle ilgili örtülü kehanetlerle olay iyice gizemli bir hal almıştır:

Daniel, sana anlayış vermek için geldim” diye açıkladı,

Sen Tanrı’ya yalvarmaya başlar başlamaz, duan yanıtlandı; bunu bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla:

Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsal’ı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine yetmiş hafta kadar zaman saptanmıştır.

Şunu bil ve anla: Yeruşalim’i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, MESHEDİLMIŞ OLAN ÖNDERİN gelişine dek yedi hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak.

Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı.

Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yansı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştınlan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek.” (Daniel9)

İşte günümüzde Armagedon Kehanetleri, Daniel’in bu şifreli sözleri ile Incil’deki son kitap olan Vahiy Kitabı’nda yazılanlar üzerine bina edilmiştir. Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Kitaplarında temellerini topluca gördüğümüz Mesih beklentisi ifadelerini yorumlayan Evanjeliklere göre, Tann’nın biri Evanjelik Hıristiyanlar için, diğeri de Yahudiler için iki planı vardır. Tanrı’mn MESİH PLANI denilen bu plan, Evanjelikler için uhrevi, Yahudiler için dünyevidir. Tevrat’ta beklenen kurtarıcı Mesihler, hep sürgündeki Yahudileri Filistin’e, Vaad Edilen Topraklara toplayıp, Kudüs merkezli bir YAHUDİ DEVLETİ kuracaktır. Tanrı’mn Yahudiler için dünyevi planında, Vaat Edilmiş Topraklara tekrar toplanıp, Büyük İsrail Devleti’ni kurup dünyaya hakim olmalarıdır. Evanjeliklere göre Tevrat’ta bu Yahudiler için Tann’nın vaadidir ve Mesih’in tekrar geri gelmesi için bir an önce gerçekleşmesi gereken bir kehanettir. Bunun sonunda da Tann, Evanjelik Hıristiyanlara Mesih’le beraber yaşayacaklan uhrevi cenneti verecektir. Evanjelist Hıristiyanlar’ın Yahudilere ve İsrail’e duydukları muazzam sempatinin ve EvanjelizmSiyonizm ittifakının kaynağı işte bu inanıştır. Mesih geldiğinde Yahudiler ve Evanjelikler bir yanda, bunların haricindeki diğerleri ise bir yanda olacak ve iki taraf arasmda büyük bir savaş, yani “Armageddon Savaşı” yaşanacak ve Hz. İsa önderliğindeki Yahudiler ve Evanjelikler (gerçekte savaşa bizzat katılmayacaklar olsa da) savaşı kazanarak dünya egemenliğine ulaşacaklardır. Evanjelist Hıristiyanlar’ın Yahudilere ve İsrail’e duyduklan muazzam sempatinin ve EvanEvanjelizmSiyonizm ittifakının kaynağı işte bu inanıştır.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

13 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)