Mars ve Ketu

Mars ve Ketu

Dördüncü evi yöneten zayıf Güneş’ten başka, bu evde iki tane de malefik (Mars ve Ketu) var ve bunlardan biri (Mars) acı üreten on ikinci evi yönetir. (Benefik Venüs de dördüncü evdedir ve birinci evi yönettiği için annemle çok kuvvetli bir bağ ve güçlü bir sevgi doğurur.)

Sevdiklerinin karmasıyla bireylerin hayatlarının değişikliğe uğradığı bilinen bir şeydir ve Hintli astrologlar insanlara eşleri, ebeveynleri veya diğer sevdikleri bu dünyadan ayrıldığında, hayatlarının daha iyiye veya daha kötüye gideceğini sıklıkla anlatırlar. İlginç bir şey daha söylemek istiyorum; bir zamanlar piyango kazananların haritalarını inceliyordum ve her birinde en yaygın faktörün, sıra dışı bir şekilde evlilikteki eşlerinin haritalarında çok güçlü bir sekizinci evin varlığı (partnerin serveti) olduğunu gözlemledim! Piyango kazananların hepsinin de haritaları zenginlik için çok elverişliydi ama bu özellikle dikkat çeken bir biçimde değildi. Ancak hepsinin evlilik partnerleri, eşlerinden olağanüstü finansal kazançlar elde etmek için mükemmel bir şansa sahiplerdi.

Tekrar elimizdeki haritaya dönersek, beşinci ev aynı zamanda poorvapunya yani geçmiş yaşam kredisi evidir. Beşinci evde yerleşmiş veya beşinci evi yöneten gezegenlerin dönemlerinde veya alt dönemlerinde, bir insan bu yaşamda tamamlaması gereken geçmiş yaşam karmasına bağlı olarak kredi, onur, başarı ya da alacak kazanır veya borçlanır. Bu haritadaki Güneş zayıf olduğu için, Güneş’le bağlantılı poorvapurıya geçmişten gelen bir alacaktan çok bir borç şeklindedir. (Bir diğer kredi, beşinci evdeki iyi açılı Satürn’le bağlantılıdır ve daha sonra ele alınacaktır.) Güneş baba dışmda aynca bir insanın güvenini, egosunu ve gücünü de gösterir. Güneş daşa sırasında bir taraftan babamın hayatının ciddi bir şekilde kötüleştiğini görürken, diğer taraftan kendi gücümün ve güvenimin de zayıfladığını hissettim. Güneş’in haritamda poorvapurıya evinde zayıf olması nedeniyle, geçmiş yaşamlanmda egomu ve gücümü kötüye kullandığım için, şimdi bu hayatta sonuçlarına katlandığım rahatlıkla söylenebilir.

Bir harita analizi sırasında bireyin poorvapunyasmı saptamak önemlidir, çünkü bunlar onun (geçmiş hayattan) kesinlikle kabul etmesi gereken faydalar veya sorunlardır. Eğer Venüs beşinci evdeyse ve zarar görmemişse, kişi önceki yaşamlarındaki sanatsal çabalan nedeniyle sanatsal yeteneğe sahip olabilir. Bu insan aynı zamanda geçmiş yaşamdan, şimdi gönül işleri konusunda mutlu bir aşk hayatı veren iyi bir karma da almış olabilir. (Gerçi eğer yedinci ev zarar görmüşse, ayn?? anda bazı zararlı evlilik etkileri de ortaya çıkabilir). Öte yandan zarar görmüş bir Venüs, insanın geçmiş yaşamda aşkı kötüye kullandığı için şimdi bu hayatta özellikle geçmiş yaşamdaki hatalı eylemlerine bağlı aşk problemleri yaşadığı anlamına gelir. Eğer Jüpiter beşinci evdeyse ve zararlı bir etki almadıysa, o insanın yüksek bilgi edinme konusunda büyük yeteneği, iyi gurulan, ruhsal öğretmenleri ve benzerleri olur. Poorvapunyayı anlamanın yolu budur.

Benim haritamdaki olumlu poorvapurıya, beşinci evdeki Satürn’le ve bu evin yöneticisi Merkür’le bağlantılıdır. Merkür altıncı evde yer aldığı, (Dolunay’dan yaklaşık iki gün sonrası) parlak bir Ay’la iyi açısı olduğu ve geçmiş yaşamlarda bu alanda çalışma yapıldığı için, iyileştirme teknikleri ve sağlık (altıncı ev) konularında bilgi vardır. Satürn’ün beşinci evdeki yerleşimi, benefik Jüpiter’den çok dar açılar alması ve dokuzuncu ve onuncu evler gibi iki iyi evi yönetmesi, disiplin, sorumluluk, sabır ve Satürn’ün temsil ettiği diğer konularla ilgili faydaları işaret eder. Satürn dokuzuncu evi yönettiği için, ruhsal öğretmenin güvenini kazanma ve istenildiğinde yüksek bilgiye ulaşma yeteneği vardır. Uzun yolculuklar da garantilidir. Satürn’ün onuncu evi yönetmesinin anlamı, önceki yaşamlardaki gayretli çalışmam nedeniyle meslekte ün ve taktir kazanmamdır.

Dokuzuncu evle bağlantılı şahane bir poorvapurıya olmasına rağmen, yüksek bilginin ve ruhsal öğretmenlerin gezegeni Jüpiter iki malefikten, yani Satürn ve Mars’tan açı alır ve iki gezegen de tam derecesiyle açı yaparlar! Din konusunda mükemmel bir karmam olmasına rağmen, aynı konuda eş zamanlı olarak olumsuz bir karmaya da sahibim. Bir harita analizi yaparken belli bir evle ilgili aşırı iyi ve aşın kötünün kanşımını bulmak çok rastlanan bir durumdur. Bu eğer dokuzuncu evle ilgiliyse, o insan hemen hemen kaçınılmaz bir şekilde din, felsefe ve yüksek bilgi aşkıyla doludur ama tek bir guruyla yetinmeyecek, din ve felsefe alanında çeşitli kaynaklardan derlemeler yapacaktır. Benim hayatımdaki durum da aynen budur.

Bir önceki yazım: ASTROLOJİK MANTRALARIN SÖYLENİŞİ
İsim: *

Mail: *

17 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)