LUTFU KAYBETMEK

hKuralcılar, kendilerini izleyenlere, insanlar tarafından oluşturulmuş olan kuralların gereklerini yerine getirmeleri, yasaklan bozmamaları gerektiğini, aksi takdirde kurtuluşlarını kaybedeceklerini söylerler. Bu da genellikle düşmek, lütfü kaybetmek olarak adlandırılır. Ama bu terimi bu şekilde kullanmak bir karışıklık yaratır.

Galatyalılar Mektubu nda Pavlus, düşmek ve lütfü kaybetmek ifadesinin ne anlama geldiğini açıklamıştır. Bazı kişiler Hıristiyanlar ın kurtuluşlarını kaybedebileceğine inanır. Ama bu öğretiş İsa’nın Yuhanna’daki sözleriyle zıtlık içindedir: “Baba nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği, bana verdiklerinden hiçbirini yitirmemem, son gün hepsini diriltmemdir.”

Birçok Hıristiyan’ın cennete gidip gitmeyeceklerinden emin olmadıkları için sevinç, esenlik ve ümide sahip olmaması çok üzücüdür. Oysa Tanrı bize kurtuluşumuzdan emin olabileceğimizi söylemektedir. “Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı’nın bunu Mesih İsa’nın gününe dek bitireceğine güvenim var.”3 Biz de bu konuda Pavlus gibi Tanrıya güvenmeliyiz. Tanrı başladığı işi bitirir ve lütfü bizi korumaya yeterlidir. ‘‘Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, büyük sevinç içinde lekesiz olarak yüce huzuruna çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla bütün çağlardan önce, şimdi ve bütün çağlar boyunca Tanrı’ nm olsun! Amin. ’
Pavlus düşme ve lütfü kaybetme’ deyimini Hıristiyan bir kişinin kurtuluşunu kaybedebileceğini ifade etmek için kullanmadıysa, bu ifadeyle ne demek istemiştir?

Aslında metnin bağlamında bu açıkça görülmektedir. Ne yazdığına dikkatlice bakalım: “Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih’ten ayrıldınız, Tanrının lütfundan uzak düştünüz.”’ Günah işlemek ve sonra tövbe edip sonra bağışlanmak için Tanrının lütfunu istemek düşmek değildir. Ama düşmek, belli kuralları ve ritüelleri yerine getirmek için kendi doğruluğunuza güvenerek, kendi gücünüze dayanmaktır ve bu gerçekten de Tanrının lütfunu kaybetmenize yol açar. Kuralları izlemek, bu kuralları izlemek konusunda kendi disiplininize güvendiğinizin göstergesidir. Kuralcılık, Tanrıyla ilişkimizin temeli olan lütfü terk etmeyi seçmek olduğundan, bunu izlediğinizde Mesih’in gerçekleştirdiklerinin kurtuluş konusunda tam yeterli olduğuna inanmaktan vazgeçmiş ya da buna sırtınızı dönmüş olursunuz.
İsim: *

Mail: *

18 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)