LİDERLİĞE DAİR BİR SÖYLEŞİ

icerikDr. Bülent MESTÇİ
“En değerli amaçlara çok zor ulaşıldığını unutmayın. Zafer kolay kazanılıyorsa, kendi isteklerinizin değerli olup olmadığını sorgulamalısınız.” insanlık tarihinin başlamasıyla birlikte, toplulukların da lider ihtiyacı başlamıştır. Başlarına lider bulabilen toplumlar süratle başanyı yakalarken, şef ya da yöneticiden öteye geçemeyenler, tarih sahnesinde ya silik bir şekilde yaşamlarını sürdürmüş, ya da silinip gitmişlerdir. Toplumlar ve zaman değiştikçe, belki amaçlar ve araçlar da değişecektir, değişmeyecek olan, liderliği şeflikten ayıran, başkalarının hareket ve sorumluluklarını düzenleme gücü veren, bir takım vasıflar ve yeteneklerdir.
öncelikle, iyi bir lider dürüst olmalıdır. Söz ve hareketlerinde tam anlamıyla dürüst olmadıkça, hiç bir insan maiyetindekilerin sevgi ve güvenlerini sağlayarak peşinden sürükleyemez. Tam anlamı ile dürüst bir kişi asla işbirliğinden çekinmez. Lider işbirliğine güvenir, şef ise yetki ister.

Lider asla korku yaratarak idare yönüne gitmez, güven telkin eder, hatalarını asla başkalarının üstüne yüklemeye çalışarak nefret ve kin kazanmaz.
insanlar ne kadar bilgili, ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, etraflarında daima kendilerinden daha bilgili, daha zeki insanlar olacaktır. Bu olgu, liderler için de değişmeyecek bir kanundur. İşte gerçek lider, kendinden daha akıllı ve zeki insanlarla çalışabilen ve onları çalıştıra-bilen kişidir. O dinlemesini bilir, insanları başarılı olacakları görevlerle görevlendirir ve verimli olmalarını sağlar. Günümüzde bir çok kuruluşun en büyük problemi, başındaki kişilerin gerçek bir lider olmaması ve iyi idare edemedikleri gibi başına liderlik vasfmda birini de getirmemeleridir. Lider kendisinden daha iyi olmayan astlarmda mevcut olabilecek cevheri keşfeder, onları tam bir enerji ve verimle çalışacak hale getirir. Bunun için de tüm tenkitlerini yapıcı olarak ve onların yaptığı iyi şeyleri tümüyle ortaya döküp gösterdikten sonra dile getirir. Böylece kırgın gönüller yerine hatasını düzeltmek için çalışacak bir ekibe sahip olur.

Lider maiyetindekilere yaptıkları işin önemli olduğunu, herkesin, grubun bir parçası olduğunu ve onlara ihtiyaç duyulduğunu hiç durmadan hissettirmelidir. Maiyetine yeteneklerini kullanmada imkan yaratır, yaratıcılıklarını desteklerse, daha ileri gitmenin kapılarını da aralamış olur. Daima yeni hedefler ve olduğundan daha ileriye gitmek ise, bir liderin ana amacıdır. Attila’nın dediği gibi her zaman yüce amaçlar kurmak gerekir ve bu amaçlara da asla kolayca ve ekip çalışması olmadan ulaşılamaz.

İnsan ilişkileri tarihinin çok değerli bir kuralı vardır: “Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma”. Bu davranışın sonucu, dürüst ve adil bir idare demektir. Gerçekten de iyi bir lider, asla adaletten ayrılmamalı ve bu yolda zaman zaman kendisine en büyük engel olacak merhametten, vaz geçmesi gerektiği anları çok iyi saptaya-bilmelidir. Zira acıma ve merhamet duyguları ile af, suç işlemeyenlere karşı işlenmiş bir suç olur ve adalet terazisinin kefesi süratle aşağı iner. Platu-sun dediği gibi: “Kötü bir adama iyilik etmek, iyi bir adama kötülük etmek kadar tehlikelidir.” İyi bir lider bu yüzden asla adam kayırmaz ve suçlan
İsim: *

Mail: *

13 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)