Kurtuluş Verilmişti

burclar-dogum-haritasiLütuf Tanrısı ilk atalarımıza kurtuluş getirmiştir, deriden kıyafet yaparak onları giydirmiştir. “Rab Tanrı Adem’le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi.’’ Tanrının günahlarını örtmesi için Adem ve Havva ilk masum hayvanın öldürülmesine tanıklık etmişlerdir. Böylece lütufla ilgili ilk derslerinde işlenen suç için bir günahsızın ölmesi gerektiğini öğrenmişlerdir. Yaratılış üçüncü bölümde Kutsal Kitap ta ilk defa günahsız ve suçsuz Tanrı Oğlu nun bir gün günahlı suçlular için öleceğinin ilk işaretini görürüz.

Kutsal Kitap her canlının Adem ve Havva’nın günahıyla doğduğu konusunda açık bir mesaj vermektedir. Aynen atalarımızın fiziksel genlerini miras almamız gibi Adem ve Havva’nın da ruhsal genlerini miras alırız. Bu genler gururumuzun kabarması, itaatsizlik eğilimimiz ve Tanrıya olan isyanımızla açığa çıkmaktadır.

Pavlus Efeslilere yazdığı mektupta günahın etkilerinden nasıl kurtarıldığımızı anlatır. Tanrının yargı sistemi eğer günahlarımızla ilgili genlerimizle savaşmazsak sonucunun sonsuz cezalandırılma olduğunu ilan eder. Cennetin hükümranlığı eğer Tanrının kurallarına uymazsak İd günah sayesinde uyamayacağımız kesindirbizi Tanrı dan uzakta, karanlık ve yalnız bir geleceğin beklediğini söyler.

Ama günahın genlerinin üstesinden gelebilmemiz ve sonsuza dek özgür olabilmemiz amacıyla Tanrı bize yeni bir şans vermiştir. Bazı insanlar günah genlerinin sonuçlarının olduğunu ama iyi işler yaparak ya da merhametli tavırlarıyla günahın üstesinden gelebileceklerine inanırlar. Ama Tanrının gösterdiği yol bu değildir. Tanrı dan uzakta güzel bir şey yapamayız ve ne kadar başarılı olursak olalım bu asla günahlarımızı bağışlatamaz. Kutsal Kitap hiç kimsenin iyi işleri aracılığıyla Tanrının yanına yükselemeyeceğini söyler. Kimse Tanrının iyiliğini kazanamaz ya da cennete uzanan yolu satın alamaz. Kendi çabamızla Tanrı ya ulaşmamız mümkün değildir.

Kutsal Kitap’a dayanan Hıristiyanlık, Tanrının bize ulaşmak için dünyaya geldiğini söyler! İşte lütfün mükemmel tarafı budur ve Hıristiyanlığı diğer dini sistemlerden ayırır. Tanrı bizlere Mesih olarak gelmiştir ve sadece O nun aracılığıyla Tanrıya ulaşabiliriz. Bu küçük bir çocuğun asansör hakkında yaptığı tanıma benzemektedir: “Küçük bir odaya girdim ve üst kat aşağı indi.” Tanrının konutuna O nun daveti olmadan giremeyiz. Ancak O bizlerin arasına indiğinde O nunla buluşabiliriz.
İsim: *

Mail: *

10 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)