Kuran’daki Mücizeler

icerikBundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. “(Maide5)

Hz. İbrahim Gerçekten Kimlerin Atası ve Vaat Edilmiş Topraklar Gerçeği Tevrat’ta Hz. İbrahim için anlatılanlara bakalım. Tevrat’ta Hz. İbrahim’in, İsrailoğullarınm atası olduğu yazılıdır. İsrailoğullannın atası (bir ismi de İSRAİL) olan Hz. Yakup, Hz. İbrahim’in oğlu İshak’m çocuğudur. Yani Hz. Yakup, Hz. İbrahim’in Tevrat’ta (İncil ve Kuran’da da) Hz. İbrahim büyük peygamberdir. Üç büyük dinin de büyük peygamberi ve atasıdır. Dolayısıyla seçilmişlik ve kutsanma (yüceltilme) Hz. İbrahim ve onun soyunadır. Bu ilişkiden dolayı Yahudiler seçilmiş ırk anlayışlarını ve kendilerine Vaad Edilmiş Toprakları Hz. İbrahim’den miras aldıklarım savunurlar. Şimdi aşağıdaki Tevrat ifadelerini iyi okuyalım;

RAB Avram’a, (Hz. İbrahim) “Ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git” dedi,

Seni büyük bir ulus yapacağım, Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, Bereket kaynağı olacaksın.

Seni kutsayanları kutsayacak, Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar Senin aracılığınla kutsanacak. ”

Avram RAB’bin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Avram Harran’dan ayrıldığı zaman yetmiş beş yaşındaydı.

Karısı Saray’ı, yeğeni Lut’u, Harran’da kazandıkları mallan, edindikleri uşakları yanına alıp Kenan ülkesine doğru yola çıktı. Oraya vardılar.

Avram ülke boyunca Şekem’deki More meşesine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu.

RAB Avram’a görünerek, “Bu topraklan senin soyuna vereceğim” dedi. Avram kendisine görünen RAB’be orada bir sunak yaptı.” (Yaratılış12)

Burada önemli bir gerçeğe dikkat edelim. Şimdi yukarıdaki 3. ayeti dikkatlice okuyalım. Seçilen ve kutsanan halktan kastedilen kim? Yahudiler mi yoksa Hz. İbrahim dinine tabi olan bütün halklar mı? Ayetteki “SENİ KUTSAYANLARI KUTSAYACAĞIM” ve “YERYÜZÜNDE BÜTÜN HALKLAR SENİN ARACILIĞINLA KUTSANACAK” ifadesinden Allah tarafından seçilip kutsanmanın şartı, Hz. İbrahim’i büyük peygamber bilen ve ona hürmet eden bütün insanları kapsamıyor mu? Ayrıca bu toprakları senin soyuna vereceğim diyor. İsrailoğullarma vereceğim demiyor. Zaten bu vaad verildiğinde, daha İsrailoğulları diye bir kabile bile ortada yok. Bu ifadelerden Hz. İbrahim ve onun soyundan yeryüzünde birçok topluluğu kapsayacak önemli dini hareketlerin ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır.

Avram doksan dokuz yaşındayken RAB ona görünerek, “Ben Her Şeye Gücü Yeten Tann’yım” dedi, “Benim yolumda yürü, kusursuz ol.

Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım.”

Avram yüzüstü yere kapandı. Tanrı,

Seninle yaptığım antlaşma şudur” dedi, “Birçok ulusun babası olacaksın.

Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım.

Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin, senden sonra da soyunun Tanrısı olacağım.” (Yaratılış17)

Şimdi herkes yukarıda anlatılardan çok iyi değerlendirmeli. 4 ve 5. ayette yalnızca İsrailoğullannm değil, birçok ulusun atası olacağı yazılıdır. Devamından da Tann ile olan antlaşması (yani dini), atası olduğu uluslarda devam edeceği söylenmektedir. Açıkça İsrailoğulları ile devam edecek denmiyor. Şimdi yukarıdaki ifadelerin devamında da, son derece dikkat edilmesi gereken bir koşuldan bahsediliyor. Bu koşul, Hz. İbrahim’in soyu olma, yani “TANRI TARAFINDAN SEÇİLMİŞ OLMA KOŞULU”, ve “TANRI’NIN ANTLAŞMASINA UYMANIN, YA DA İMANLI OLMANIN KOŞULU”. Tanrı’mn Hz. İbrahim’e bildirdiği ve uymayanların Tanrı’mn antlaşmasını bozmuş sayılacağı koşul. Yani uymayan kişiyi “SEÇİLMİŞ İNSANLARIN” arasından attıracak kadar önemli koşul neymiş görelim. Sanırım bu koşulu EVANJELİK HIRİSTİYANLAR pek sevemeyecekler:

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

18 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)