Kova Burcu

KOVA BURCU SATÜRN TRANSİTİSatürn on birinci evden geçerken,Kova Burcu kişi temel hayat vizyonunun sorumluluğunu alır. Kariyer, maddi başan ve dünya üzerindeki etkisi gibi pratik konulardan, ona gerçek tatmini getirecek daha esaslı konulara geçer. Şimdi Satürn, haritanın zenith’i yani en yüksek noktası da dahil, on evden geçmiş ve kişi neredeyse hayatın tüm cilvelerini deneyimlemiştir. Nihayet mutluluk, tatmin ve tamamlanma hakkında sonuçlara varma zamanı gelmiştir. Kova Burcu mutluluğunun ille de mantıklı ya da akılcı arzulan elde etmekten gelmediğim anlar. Önceki yıllarda yaşamın birçok farklı alanlarında deneyim kazandığı için, bakış açısı hiç olmadığı kadar geniştir. Zekâsının ve muhakeme gücünün ötesinde hayattan gerçekten ne istediğim bilir. Anlamlı bir varoluş için öncelikler belirgin derecede netleşir.

Olay sıralamasına bakınca tuhaf gelse de, bilinci önceki evlerin (toplumlan etkileme, dünyaya, dine, felsefeye, dindarlığa ve ruhsal öğretilere katkıda bulunma gibi) önemli konularından, kişisel hedefleri ve arzuları incelemeye doğru değiştirmek için, gerçekten iyi bir sebep vardır. Dinlere göre hayatın amacı mutluluktur, Tann’nm usta yaratışından duyulan haz ve takdir duygusudur. Şimdi kişi yaşamın çeşitli koşullanyla yüzleştiği ve doğru ve gerekli şeyleri yapmış olduğu için, en hayati şey üzerinde düşünmek için durur: “Varlığımla amaçladığım şey nedir?” Şimdi hayatı bir zorunluluktan çok fırsat olarak algılar. Hayatım en güçlü tutkularına ve uzun süreli hedeflerine göre tasarlamaya başlar. En yüce vizyonunu desteklemeyen her şeyi nasıl bırakacağım belirler.

Bu transitin yaklaşık iki buçuk yıllık süresince kişi arkadaşlarının ve bağlantılı olduğu grupların durumunu tartar. Bu alanlardaki sorunlar, kızgınlıklar, rahatsızlıklar ve üzüntüler yoğunlaşabilir. Kova Burcu bunlarla doğrudan uğraşmak zorunda kalabilir. Zararlı arkadaşlıkları ya da daha çok iş olarak gördüğü arkadaşlıklarım bitirir. Bağlılığı ve sadakati mükemmel olan dostların değerim anladıkça, sağlam, tatminkar arkadaşlıklar daha güçlenir. Yaşlı, otoriter veya sofu insanlarla arkadaşlık da edebilir. Aynı zamanda, ona en çok uyan grup aktivitelerini belirler ve bunlara bir sınır koyarak hangi gruba gireceğine, hangisinden çıkacağına karar verir. Bazı durumlarda, kişi grup liderliğini alabilir ya da kendi kulübünü veya organizasyonunu kurabilir.

Kova Burcu en içten ve önemli yaşam hedefleriyle ilgili net bir vizyon kazanınca, aynı anda diğerleriyle olan ilişkilerine de bakar. Bunu yapmak için mükemmel bir zamandır çünkü arkadaşlar ve gruplar, kişinin değerlerini, ilgilendiklerini ve arzularını büyük oranda destekleyecek bir sistem olarak vardırlar. Kişinin amacına uymayan arkadaşlar ve gruplar yok olur.

Kova Burcu aynı zamanda ideal bir toplumun en iyi nasıl yaratılacağım da düşünmeye başlar. Toplumsal çıkarlar için zaman ve kaynaklar bağışlayabilir ya da kamusal olaylarda yer alabilir. İnsanlara yardım konularıyla ilgilenebilir ve hiç olmadığı kadar fedakâr olabilir. Satürn’ün on birinci evden tüm transiti boyunca kişi idealist ve vizyonerdir; ileriyi hayal eder. En büyük sorumluluğu ve zorunlulukları geleceği planlamakta yattığı için, yaklaşımında kesinlikle daha akılcı olur.

Hint öngörü astrolojisinde, Satürn’ün on birinci evden geçişi arkadaşlarla, gruplarla ve en büyük kardeşle ilgili sorunlar anlamına gelir. Yan gelirler çok az kâr getirir. Kişinin büyük hedefleri ve arzulan engellenir ya da gecikir. Satürn on birinci evden geçerken ayru anda birinci, beşinci ve sekizinci evlere de açı yapar. Birinci eve yaptığı açı terfi, ilerleme ya da beğenilme yoksunluğunu ve olası ufak tefek sağlık sorunlarım gösterir. Beşinci eve bakışı, yatırımlar açısından kötü bir zaman olduğu anlamına gelir; ciddi ya da karamsar bir zihinle ve çocuklarla sorunlarla ya da hamile kalamamakla ilgili olabilir. Satürn’ün sekizinci eve açısı, paylaşılan maddi durumlarla ilgili engeller getirir, okült çalışmalar için pek iyi bir zaman değildir ve üreme sisteminin hassasiyetine neden olur.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

11 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)