KOVA BURCU PLUTO TRANSİTİ

KOVA BURCU PLUTO TRANSİTİ

Pluto on birinci evden geçerken, kişi onu neyin gerçekten mutlu edeceğini bulma konusunda tutkuludur. Şimdi Pluto onuncu evinden geçtiği ve kişi kariyer hedeflerini tatmin etmek için elinden gelenin en iyisini yaptığı için, yaşam hazzına konsantre olmakta özgürdür. Özellikle davranış önceliğim sorumluluk, görev ve zorunluluklar etkiliyorsa, hedefleri ve hırslan göze çarpar şekilde değişebilir. Şimdi fırsat, zevk ve kişisel tatmin için yaşama zamanıdır. Kişi içgüdülerine, dürtüleri ve hislerine göre hayatım bilinçli olarak tasarlamaya başlar. En içten arzularının ve ideallerinin farkma varır ve kendim onlara ulaşmaya derin bir şekilde adar.

Kişinin istekleri değişirken, arkadaş seçimleri ve grup ilişkileri de değişir. Gelecek yıllarda hayatında etkili olacak nüfuzlu bireylerle tanışır. Aniden yoğun, duygusal ve tutkulu insanlara çekilir. Ruhsal bireylerden ve enerjilerim bilinci artırmaya veya insan potansiyeli üzerinde çalışmaya harcayan insanlardan büyülenmeye başlar. Kişi arkadaş-larına karşı hassas ve savunmasızdır ve şimdi onlarla olan ilişkilerinde ani ve büyük değişiklikler veya bozulmalar yaşayabilir. Başkalarının üzerinde baskın olmamaya ya da onlan kullanmamaya dikkat etmeli ve etrafmdakilerin de ona patronluk taslamasma izin vermemelidir. Hayatına zarar veren arkadaşlıkların ve amacına hizmet etmeyen bağlılıkların sona ermesine hazırlıklı olabilir. Kişi arkadaşlıklarının bütün sorumluluğunu alır.

Kendi hayalleri hakkında netleşince, kişi aynı zamanda topluma yardım etmek ister ve toplumu geliştirmeyi arzular. Kişisel mutluluğu ve tatminiyle ilgili düşünceleri rayına oturduğundan, artık daha büyük konular hakkında düşünebilir ve dünyayı geliştirmekle ilgilenebilir. Kişi hümanist gruplara, sosyal yardımlaşma demeklerine, mistik organizasyonlara ya da ruhsal hareketlere katılabilir veya bu gibi grupların, demeklerin kumcusu olabilir. Ciddi biçimde bilimle, bir şeyleri istatistiksel veya tecrübeye dayalı bakış açısıyla açıklayan bir disiplinle ilgilenebilir. Yaratıcı, yenilikçidir ve bilgiye, gerçeğe ve öğretilere çekilir. Özgürlüğü, bağımsızlığı ve eşitliği destekleyebilir ve ilerici veya devrimci sistem-lerin öncülüğünü yapabilir. Hiç olmadığı kadar sosyaldir; adalet ve herkesin iyiliği için gayretle çalışabilir.

Pluto’nun yüceldiği ve düştüğü konumlarla ilgili tartışma vardır. Bazıları Pluto’nun Aslan burcunda, bazılarıysa Balık’ta yüceldiğini söyler. Eğer Pluto Aslan burcunda yücelirse, o halde on birinci evin doğal burcu Kova’da düşüktür. Bu mümkündür, çünkü Pluto, bağımsız Kova’yla ve kaygısız on birinci evle uyumlu bir şekilde işlev göremeyecek kadar yoğun, derin ve duygusaldır. Bu yüzden kişi, özellikle yoğun, tutkulu ve talepkar arka-daşlıklardan rahatsızsa, bu yılları stresli bulabilir. Ayrıca, mutluluk ve tatmin yaratamayan bireyler bu transiti acı dolu veya öfkelendirici bir dönem olarak yaşayabilir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

13 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)