KOVA BURCU NEPTÜN TRANSİTİ

KOVA BURCU NEPTÜN TRANSİTİNeptün on birinci evden geçerken, kişi hayalleri, vizyonlan ve hedefleri konusunda idealist ve umutlu olur. Başarısızlık korkusu duymadan gerçek kişisel başarılan hayal edebilir. Bol olumlu enerji vardır ve kişi başarı korkusu ya da şüphesi duymaz. Vizyonu ne kadar büyükse, coşkusu da o kadar çoktur. Ne yazık ki bununla birlikte o kadar iyimserdir ki, muhakeme ve ayrım yapabilme duygusunu kaybeder.

Detaylan gözden kaçırır ve karmaşık çalışmalar içinde herhangi bir hedefim gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle sonunda hayal kırıklığına veya aldatılmaya maruz kalır. Bu transit herhangi bir hedefi gerçekleştirmekten daha çok, tutkuların farkına varmak için iyidir. Şimdi kişiyi neyin mutlu ve tatmin edeceği konusunda hayal gücünü kullanması için iyi bir zamandır. Kişi artık neyin mümkün olacağı konusundaki fikirleri sansürlemez ve her türlü fırsata açıktır. Yaşam potansiyeli ve vaadi konusunda masum ve coşkuludur.

On birinci ev Kova burcuyla ilişkili olduğu için, kişi her şeyi ütopik şekilde hayal etmeye başlar, insani, sevecen bir dünyanın hayalim kurar ve topluma yardım etmek için zaman ve çaba sarf edebilir. İnsanlara karşı sıcaklık ve şefkat duyar. Kişi gruplardan haz alıyorsa, yardım ya da hayırseverlik organizasyonlarına katılabilir ama bu isteği, sosyal güdülerinden çok fedakarlıktan kaynaklanır. Ya da amacı dünyayı kurtarmak veya başkalarım kalkındırmak olan ruhsal hareketlere çekilebilir. Kişinin arkadaş seçimi büyük bir değişime maruz kalabilir.

Birincisi, eski arkadaşları farklı davranmaya başlayabilir. Tuhaf davranabilir veya aniden yalan söyleyebilirler. Kişi arkadaşlarının aldatmasına karşı tedbirini almalıdır. İkinci olarak, kişi ruhsal, mistik ya da dindar bireylerle arkadaşlık etmeye başlayabilir. Birçok sanatçıyla da tanışabilir. Uç durumlarda ya da on birinci evin doğuştan zor durumda olduğu örneklerde, kişi alkolik, uyuşturucu bağımlısı ya da tuhaf ve dengesiz bireylerle arkadaşlık eder.

Bu on dört yıl, kişinin hayallerim ve arzularım genişletmesi ve toplumun iyiliği için ne yapması gerektiğim keşfetmesi için bir fırsat sunar. Kişinin gruplarla ve arkadaşlarla olan ilişkisi, ayrıştırma yeteneğim ve bilgece tutumunu koruyup en yüksek vizyonuna sadık kaldığı sürece zenginleşebilir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

14 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)