Kova Burcu

KOVA BURCU URANÜS TRANSİTİUranüs on birinci evden geçerken, Kova Burcu nihai hedef ve hırslarına yeni bir soluk getirir. Onu gerçekten neyi mutlu edeceğine dair iç görü kıvılcımları çakarken, kişisel tatminin doğasım anlar. Uzun süreli temel hayaller ve vizyonlar değişir. Bu transit, kişinin tatmin arayışında kucakladığı yanlış ya da hatalı arzulan yok eder. Bu, kişinin mutluluğu elde etmenin ve büyüleyici yaşam fırsatım gerçekten değerlendirmenin önemini anladığı heyecan verici bir zamandır. Yaradılış amacım gerçekleştirmek için şimdi göreceli (dünyevi) mutluluğu yakalama araçlarım araştırmalı, bulmalı ve denemelidir.

 
Yaşamının amacım düşünürken, Kova Burcu kendi evrimsel sürecinde ilerleme kaydeder. Bu nedenle zihinsel kavramlardan, felsefi doktrinlerden, ahlaki prensiplerden, mesleki arayışlardan ve insanlığın var oluşunu açıklayan kabul görmüş sosyal öğretilerden uzaklaşır. Temel arzulan hakkında ne kadar öngörü kazanır ve aydınlanırsa, hayatının geri kalanı da (harekete geçmek istediğini varsayarsak) o kadar güçlü, derin ve bütün olur. Bu çok önemli ve güçlü bir transittir, çünkü kişi aym zamanda toplumundaki ve dünyadaki sosyal rolünü de fark eder. Toplumu geliştirmekle ilgilenirken, insani çalışma, sosyal veya kültürel reform ihtimali üzerine düşüncelere dalar. Kova Burcu onu neyin mutlu ettiğim öğrenirken, eş zamanlı olarak herkes için daha iyi bir gelecek yaratmaya esinlenir. Kişisel mutlulukla kolektifin iyiliği arasındaki bağı deneyimler.

 
İdealleriyle ilgili iç görü kazanır ve amaçlarım ve tutkularım tekrar gözden geçirirken, arkadaşlıklarını ve grup üyeliklerim yeniden düşünmeye zorlanır. Eski arkadaşlarının ve gruplarının artık yeni yönüne uymadığım fark edebilir. Dahası, önceki arkadaşlıklarının gelenekselliklerine ve tutuculuklarına isyan edebilir. Kendi mutluluğunu yaratmakta kendini özgür hisseder ve daha fazla eğlence seven, heyecan verici, uyarıcı insanların etrafında olmak isteyebilir. Yeni arkadaşları eskilerinden oldukça farklı olabilir. Uygunsuz, bağımsız ya da faal tiplerle ortaklık yapabilir. Yeni arkadaşları çarpıcı şekilde ruhsal ya da okült odaklı olabilir. Hatta astrolojiyle uğraşanlar da olabilir. Uranüs transitlerinin genellikle kişinin kontrolünün ötesinde olaylar yaratmasından dolayı, kişi bazı arkadaşlarım kaybedebilir ya da arkadaşlarıyla ortada bir sebep yokken garip olaylar yaşayabilir.

 
Uranüs Kova burcunun yöneticisidir ve Kova on birinci evin burcudur. Bu nedenle Uranüs on birinci evden ahenkle veya doğal bir bütünlükle geçer. Dahası, Uranüs ve Kova burcu güçlü bilimsel, metafiziksel, okült ve Yeni Çağ fikirlerim kapsar. Kişi insani ya da devrimci ilerlemeleri savunan gruplara girebilir. Dinamik ya da yenilikçi eğitim topluluklarına katılabilir. Önemli bir kişisel ilerleme söz konusudur, çünkü kişi hedeflerim takip etmekte daha bilinçli ve amaçlıdır. Daha enerjik ve heyecanlı bir sosyal yaşamdan hoşlanır. Yeni umutları ve dilekleri kucaklayabilir ya da eskilerden birinin güçlü bir şekilde canlandığım hissedebilir. Hayatım daha zevkli ve daha tatmin olmuş bir şekilde yaşama şansı, bu transit bitinceye kadar son derece yüksektir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

20 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)