Köşesel (Angular) Gezegenler

icerikDoğum haritasının dört köşesi yükselen (ascendent), alçalan (descendant), gökyüzünün ortası (midheaven) ve astrolojik ayakucu (nadir) güç odaklarıdır.

Bu noktalardan biriyle kavuşum açısı oluşturan her hangi bir gezegen çok önemli bir konuma yükselir. Olağanüstü güce sahip bir fokalizör olur ve etkisinin gücüyle Güneş, Ay ve Yükselenle rekabet edebilir.

Köşesel (angular) bir gezegenin gücünü küçümsemek yorumda perspektifi kaybetmenin en kesin yoludur.

Bir köşe noktasıyla kavuşum yapmak en güçlü konumdur, ama bu noktalan takip eden bir evde yer almak da güçlendirici bir etkidir. Birinci ev, dördüncü ev, yedinci ev ve onuncu ev: bunlar köşesel (angular) evlerdir ve bu evlerde bulunan bir gezegenin statüsü yükselir. Gezegen bir fokalizör olur.

Dört köşenin en önemlisi Yükselen1 dir. Onunla kavuşum yapan veya birinci evde bulunan bir gezegenle özellikle ilgilenmek gerekir. Ona Yükselen’in yöneticisi gözüyle bakabilirsiniz. Mantık aynıdır, tek fark yeni bir boyutun eklenmesidir: O gezegen artık kişinin maskesinin önemli bir elementi olmuştur. Yükselen burcun mesajını değiştirir ve derinleştirir. Yükselen’in yaptığı gibi, kişinin görünüşünü ve stilini şekillendirir.

Aşırı güçlerine rağmen, köşesel gezegenler yine de bir “birim”in elemanlarıdırlar. Onlara aynı kurallarla yaklaşırız. Ehemmiyetleri köşesel evlerin yaşamı biçimlendirmede oynadıkları kritik rolden kaynaklanmaktadır: benlik, kişinin derinlikleri, en özel ilişkiler, yazgı. Bu hassas noktaları biçimlendirme sürecinde yer alan her hangi bir gezegen anında merkezi bir konuma yerleşir. Onu hemen bir fokalizör olarak tanımlarız.
İsim: *

Mail: *

19 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)