KOÇ BURCUNDA DOĞAN KADINLARIN ÖZELLİKLERİ

Koç erkeklerinin özellikleri Koç kadınlarında daha yumuşamış olarak karşımıza çıkar. Gene de Koç kadını, burcunun özelliği olan ateş, heves, coşkuyla dolu, sıcak kanlı bir insandır. Çevresindekilerin bir işi gönülsüz ve hevessiz yapmasına dayanamaz. Beri yandan her meseleyi ince eleyip sık dokuyan, her sözünü tartarak söyleyen kişilere de tahammül edemez ve bunu o kişilere belli etmekten açıkça söylemekten hiç çekinmez. Bol miktarda var olan enerjisini tüketmek için kendine ve faaliyetlerine geniş ufaklar arar. Çevresindekilerine önderlik edip yol göstermek için fırsat arar. Bu yüzden bu burcun kadınlarına daha çok hem evlerini hem de işlerini başarıyla yöneten meslek kadınlarında raslarız.

Bu tip kadınlar sakinlikten pek hoşlanmazlar; çevreleri de sakin değildir. Ne var ki renkli, canlı, girişken kişilikleri yüzünden dostlukları, aşkları, fırtınalı da olsa tatlıdır. Dediğimiz gibi, ele aldıkları işlerde öncülük, liderlik yaparlar ama işlerin ayrıntılı plânlarını başkalarına bırakırlar.

Bu burçtan olan kadınların aşk hayatı son derece hareketlidir. Ama erkek Koçlar kadar kaprisli değildirler. Daha ölçülü, hesaplı olmasını bilirler. Ne yazık ki dış görünüşleri yönünden son derece vekarlı olan bu kadınlar zayıf karakterli erkekler için çok çekici olurlar. Zıtların çekiminden doğan bu aşk ilerlerse hemen hemen her zaman felâketle sonuçlanır. Çünkü kadın zamanla buyurgan, hatta “eli maşalı” bir tip olur çıkar. Erkeğine beslediği saygı yokolur, böylece hem kendileri hem de aralarındaki bağlantı onarılmaz yaralar alır. Koç kadınına kuvvetli, buyurgan bir erkek gereklidir ama ne yazık ki bunu bulmakda çok güçtür, çünkü bu tip kadınlar erkeklerin çoğunluğundan daha güçlüdürler. Erkeklerde aradığını bulamayan Koç kadını sinirli, gergin ve huysuz olur. Bu burcun kafa bölümünde etkin olduğunu söylemiştik. Bu yüzden bu burçtakiler sıkıldılar ya da üzüldüler mi baş ağrısı çekerler.

KOÇ BURCUNDA DOĞAN KADINLARIN ÖZELLİKLERİ_2.jpgKOÇ BURCUNDA DOĞAN KADINLARIN ÖZELLİKLERİ_5.jpg

Bir önceki yazım: KAHVE TABAĞI FALINA NASIL BAKILIR?
İsim: *

Mail: *

12 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)