Koç Burcu Gelecek Yılı İçin Öneriler

indir (2)GENEL BEKLENTİLER

Bazı olaylar, Koç Burcu sabrını sınayabilecekse de, Yılan yılı yine de önemli bir değer taşıyabilir. Koç Burcu’m geçmişteki kazanımlarım takviye etmesini, yeni beceriler kazanmasını ve kendisini daha uzun vadeli ilerleme için hazırlamasını sağlayacaktır. Yolculuk ve kişisel ilgi alanları da ayrıca kendisine pek çok mutluluk getirecektir.

MESLEKİ BEKLENTİLER
En iyi bildiği alanlara yoğunlaşarak ve uzmanlığını geliştirerek, Koç Burcu başkalannı büyük ölçüde etkileyecek ve fırsatlar ortaya çıktığında iyi konumlandınldığım görecektir. Ayrıca, mesleğinin nasıl gelişmesini istediğini ve bunu nasıl sağlayabileceğini de düşünmelidir. Yılan yılında oluşturulan düşünceler ve planlar büyük ve sürekli bir öneme sahip olabilir.

PARASAL DURUM
Karşılanacak pek çok harcamadan ötürü bu, dikkatli parasal yönetimi ve tehlikelerden kaçınmayı gerektiren bir yıldır.

BAŞKALARIYLA İLİŞKİLER
Ev içinde ve sosyal olarak pek çok olaydan ötürü yoğun bir yıl. Başkalarıyla ilişkiler, çoğunlukla, yolunda gidebilir, ama Koç Burcu’m gerçekten de başkalarının düşüncelerini aklında tutması, onlara danışmak için zaman ayırması ve eğer düşünce farklılıkları gerçekten de ortaya çıkarsa, daha uyumlu olması gereklidir. Ayrıca, potansiyel olarak hoş olmayan ya da sıkıntı verici durumlarda dikkatli olmalıdır, tersi durumda, zorluklar çıkabilir.
İsim: *

Mail: *

12 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)