Koç Burcu Erkekleri

burclar3Transit Pluto natal Pluto’ya kare açı yaptığında, Koç burcu erkeği zararlı ve eski davranışlarını terk ederken halledilmesi gereken karmaşalar yaşar. Bu transit süresince, kişi kendi ruhsal evrimiyle ve sağlıksız duygusal bağımlılıkları ve psikolojik korkularıyla yüzleşerek kişisel gelişimi üzerinde çalışmaya zorlanır. Umutsuz şekilde değiştirmek isteyeceği koşullarla karşılaşabilir. Ancak çabucak, gidebileceği tek yolun alçakgönüllülük, teslimiyet ve uzlaşmadan geçtiğini öğrenir. Her türlü varlığın birbiriyle bağlantılı olduğunu ve ancak başka-ları kazanırsa kendisinin de kazanacağım öğrenmek zorundadır. Bu nedenle doğanın yasalarıyla uyum içinde olacak bir strateji geliştirmesi gerekir ve başkalarım dışlamamak ya da gücendirmemelidir. Koç burcu erkeği bir şeyleri kendi usulüyle yapmakta ısrar ederse, kuşkusuz bunun yansıması olarak çok acı çekecektir ve ihtiyaçları karşılanmayacaktır. Esneklik, alıcılık ve açıklık için uğraşmalıdır.

Koç burcu erkeği hayatında önemli sonlar yaşayabilir. Ancak bu süreçte büyük farkmdalık ve ol-gunluk kazanır ve hayatı saplantı, zorlama ve gelecekle ilgili içsel telaş tarafından daha az engellenir. Psikoterapi ya da ruhsal tekniklerle uğraşmak için iyi bir zamandır. Kişi tüm meselelerin derinine dalar. Odağı güçlüdür ve derin, güçlü ve araştırmacıdır. Yoga, astroloji, metafizik ve okültizm gibi ruhsal uğraşlardan ve aktivitelerden büyük ölçüde yararlanır. Canlandırıcı ve yenileyici yetenekleri güçlüdür. Dikkatim nereye çevirirse orada büyük ilerleme kaydeder.

Bolca dinlenmeli, iyi beslenmeli ve egzersiz yapmalıdır. Her zamankinden daha çok stres altındadır, çünkü, genelde görmezden geldiği veya bastırdığı bilinçaltı güçlerinden etkilenir. Duygusal sağlığını ve mükemmelliğe doğru gelişimini geciktiren içsel ikilemlerle ytizleşene kadar, sağlık sorunlarından rahatsız olabilir ya da bunlardan çekebilir. Ayrıca, üreme sistemi tehlikededir. Koç burcu erkeği sorunlarının tam doğasım öngörmek imkansızdır, ancak Pluto’nun natal ev pozisyonunun yönettiği yaşam alanları zarar görür ve alt üst olur.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

18 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)