Kıyamet Kopacak mı?

icerikTevrat ve İncil’de kıyamet (dünyanın ve kâinatın felaketlerle yok olması) koparak dünya ve üzerindeki yaşamın son bulması ile ilgili doğrudan bir açıklama yoktur. Özellikle Tevrat’ta ciddi hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Tevrat’tın yalnızca Daniel kitabının 12. bölümünde bir iki cümlede çok kısa bir sondan bahsedilmektedir.

“2”O zaman senin halkını koruyan büyük önder Mikail görünecek. Ulusun oluşumundan beri hiç görülmemiş bir sıkıntı dönemi olacak. Bu dönemde halkın adı kitapta yazılı olanlar kurtulacak.

2Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek.” (Vahiy12)

Tevrat’ta genelde, hep Tanrı’mn yolundan saptıkları için, Yahudüerin düşmanları tarafından istilaya uğrayıp, cezalandırılmalarından söz edilir. Ama bu cezalandırmalarla dünyanın sonu geleceğinden ve hayatın yok olacağından söz edilmez.

bMarkos13, Luka12 17). Bu ifadelerde savaş, çeşitli deprem, tabii afet ve gökteki yıldızların sönmesi gibi olaylardan bahsetmesine rağmen, dünyamızın ve hayatın sona ermesinden bahsedilmez. Yalnızca Vahiy kitabının son bölümlerinden olan 21. bölümde “Yeni yeryüzü ve yeni gökyüzü yaratılacağından, eskilerin yok olacağından, insanların hesaba çekileceğinden” bahseder. Kıyameti anlatan en belirgin ifade budur.

Bu konuda en ciddi uyarı ve açıklamalar İslam Dini’nde vardır. Kuran’da dünyanın ilk yaratıldığı gibi tekrar yok edileceğinden ve insanların hesaba çekileceğinden, son derece detaylı açıklamalar bulunur. Kuran’da dünyanın çeşitli yer ve gök olaylarıyla yok edileceğini anlatan 150 civarında ayet vardır:

“İnsana o Bizim, göğü kitabın sahifelerini katlar gibi katlayacağımız gün, ilk yaratmaya başladığımız gibi, yine onu (eski durumuna) iade edeceğiz. Bu, Bizim üzerimizde birvaaddir. Elbette, Biz yapıcılarız.” (Enbiya Suresi21)

Dünyanın sonu ile alakalı kıyamet olayının oluşundan ve sonunda insanların diriltilip hesaba çekileceği konusundan insanlar özellikle uyarılır:

Kuran’da kıyamet konusunda çok ayrıntılı açıklamalar olmasına rağmen, o güne yakın alametlerden fazla bahsetmez. Sadece Yectic Mecüc (Enbiya96) ve Dabbe’den (Neml82) bahsedilir. Kıyamet yakın olaylar olarak hiçbir savaş ve beladan bahsetmez. Kıyametin ne zaman kopacağından da bahsedilmez:

“Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katindadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O’ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katindadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” (Araf7)

Kuran’da dünyanın sonuyla ilgili bu açıklamaların gerçekleşmesi konusunda tereddüt edilecek hiçbir şey olmasa gerek. Dünya üzerindeki hayatın güneş ve termodinamik prensiplere bağlı olduğu, günün birinde bu enerji kaynaklarının tükeneceği kesindir. Ama belli olmaz termodinamik ölüm gelmeden önce, bir gök cisminin dünyamıza çarpmayacağını da kimse garanti edemez. Kuran’da böyle bir tehlikeden de bahseden ayetler vardır. Tabi kendi ellerimizle doğamızı bozup, kendi sonumuzu da hazırlayabiliriz. Hiçbir başka etki olmasa da, bir gün gelip bizi aydınlatan güneşimizin yakıtı tükenip, Kuran’da belirtildiği gibi söneceği ve neticesinde dünya üzerindeki hayatında biteceği kaçınılmaz bir gerçek. Tevrat ve Incil’in aksine, Kuran’da dünyayı mahvedecek özellikte bir kıyamet savaşmda söz edilmez. Savaş çığırtkanlarına duyurulur.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

13 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)