Kimliğin Dünyaya Bakışını Sağlamlaştırmak

dort-4-element-su-toprak-hava-ates-sembolKimliğin dünyaya bakışını sağlamlaştırmak ve devamlı kılabilmek için aldatma yöntemini kullanması gerekir. Aslında bunun tam zıttmı haklı çıkaran ciddi göstergeler olmasına rağmen kişiliğin dışa açık kısmında her şeyin yolunda olduğu düşüncesini devam ettirir. Büyük resim artık gizlenemeyecek kadar göze batar hale geldiğinde bir önceki cümlede bahsettiğimiz paradigma da hükmünü kaybeder. Bu gerçek bir bağlantının eşlik ettiği krizlerin olumlu cephesidir. Eğer yeni bir paradigmanın diğerleriyle hiçbir bağlantısı yoksa hiç kuşkusuz o taktirde pek çok psikolojik ve zihinsel istikrarsızlık birbiri ardına gelecektir. Sürecin ne kadar karmaşık bir yapısı olduğunu anlamadan bütün bu engelleri ortadan kaldırmaya yarayan tekniklerden hep uzak durdum.

Freud bu tür bir bağlantıyı “tahttan indirme” olarak adlandırır. Bilimin kaydettiği her tür büyük gelişmedeki tek müşterek paydanın insanın farz edilen ve kendini kandırarak varsaydığı üstünlük pozisyonunun ortadan kalkması olduğunu ileri sürer. Ben buna yıkma süreci (ya da yapma) diyorum. SQ’nun etrafını kuşatan şeyleri yıkarak bizi aldatmaya devam eden (Şekil 4) kimliğimizden (yani gerçek olduğunu zannettiğimiz durumdan) kurtulduğumuzda, bu olayı sadece bir tahttan indirme olarak göremeyiz, bu aynı zamanda hayatın içinde saklı ışığın dışarı çıkarılmasıdır.
Freud’un işaret ettiği devrimler (ben bunlara gelişim demeyi tercih ediyorum) bize dünyanın evrenin merkezi olmadığı bilgisini öğreten Kopernik Devrimi’ni, gelişim geçiren kimliklerimizi sorgulayan Darwin’in teorisini ve bizzat Freud’un bilinç altını keşfi kendi hayatlarımızdan bizim sorumlu olduğumuza dair yanılsamayı yıkar.

Karşı karşıya kaldığımız mevcut güncel problemleri ve yeni bir ruhsal ve anlamsal zekâya ulaşma potansiyelimizi de ekleyebilirim. Kendimizle, kendi varsaydığımız kimliklerimizle yüzleşmek ve içimizdeki potansiyeli özgür bırakmak istiyorsak, varsaydığımız kimliklerimizin etkisini yıkmamız gerektiğini kabul etmeliyiz. Potansiyelimizle yüzleş meli ve onu serbest bırakmalıyız. Ruhsal zekâyı elde etmek sürücü ehliyeti ya da doktora derecesi almaya benzemez, onu serbest bırakmak, uyandırmak ve onunla bağlantı kurmak gerekir hatta öncelikle onu hatırlamak gerekir de diyebiliriz.
İsim: *

Mail: *

14 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)