Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesneler Nedir?

icerikYüzyıllardan beri merak sahibi araştırmacıları uğraştıran, eski kaynaklarda izlerine rastlanılan, 1947den sonra hızla gelişen, resmî ve Özel kuramların ilgisini çeken, komisyonlar tarafından incelenen, uzmanların ve bilim adamlarının karşıt görüşlerine yol a-çan Uçan Daireler ya da Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesnelerle ilgili bilgileri sıraladık. Bunu yaparken çeşitli olaylar üzerinde durduk, bu çeşit olayların bütünüyle kollektif bir psikozun ürünü olamayacağı ihtimalini belirttik, başka dünyalarda, uzak ya da yakın gezegenlerde çağdaş bilim tarafından kabul edilen bir “hayat” şeklinin giderek bir “uzay uygarlığının” varolma varsayımına da değindik.

Bunu yapmaktaki amacımız esrarengiz olayları dizmek değil, sorunun gerçekliğini savunmaktır. Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesneler diye bir soran kabul ediliyorsa bu sorunun ayrılmaz bir parçası, tamamlayıcı unsuru U-zay Ziyaretçileri sorunudur.

Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesneler uzaydan geliyorlarsa bunları, bu çeşit çeşit, boy boy, renk renk araçtan kim kullanıyor, kim yönetiyor? Kim bu Uzay Ziyaretçileri, Uzay Pilotları? Neye benziyorlar? Onlan

gören oldu mu? Görenlere ihmal edilebilir mi? Bu görme olaylan gelişen psikozun sonuçlan olabilir mi?

Bu sorulara ve bunlara eklenebileceklere verilecek karşriıklar oldukça bol ve çeşitlidir. Ancak ilerde vereceğimiz örneklerde de görüleceği gibi bu karşılıklar Öylesine şaşırtıcı inanılmaz, mantıksız, gerçeküstü ve korkutucu ki, okur zaman zaman kendisini bir hayol-bilim romanı havası içinde bulacaktır.

Vereceğimiz çoğu örnekler, üzerinde duracağımız olaylar renmî yo da özel kurumlar tarafından ayrıntılı bir fekilde incelenmiştir. Olaylara karışan, hikâyelerini anlatan tanıkların büyük bir kısmı ruh hastası diye ad landınlamayacak kişilerdir; aralarında masal uyduranlar varsa da -kuşkusuz vardır- bütün tanıkların yalana ya da ruh hataaı olduğu sonucuna varamayız.

Karşımızda yalnız iki alternatif vardır al Kimfcgi Bilinmeyen Uçan Nesneler uzaydan gelme araçlardır; içlerinde kimi bize benzeyen, kimi benzemeyen yaratıklar vardır.

b) Kimliği Bilinmeyen Uçan Nesneler uzaydan gelme araçlar değildir; böylece Uzay Ziyaretçileri diye bir sorundan söz edilemez.
İsim: *

Mail: *

17 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)