Kendinizle Uyum içinde Yaşamak

hHiç birisini televizyonda bir konuşma yaparken izleyip de, onun söylediği her şey çok mantıklı gelse de, yine de ona ina namadığımzı hissettiğiniz oldu mu? Hiç birisiyle konuşurken onu özüyle sözünün, içiyle dışının bir olmadığı izlenimini edindiniz mi? Eğer böyle olduysa, siz büyük olasılıkla Dürüstlük dersi üzerinde çalışan bir kişiyle konuşmuştunuz.

Farkında olduğumuz gibi, hepimizin birçok farklı fasetası vardır. Bu fasetaları birbiriyle uyum için sokup tek bir uyumlu titreşim yaymak zordur. Dürüstlük niteliği tüm bu farklı fasetaları ve veçheleri birbiriyle uyum içine sokup tek bir tit reşimsel Bütünlük Dürüstlük çizgisi oluşturabilmek olarak tanımlanır.

Her insanın eneıji alanı içinde dört titreşim çizgisi vardır. Bunlar bilinçli olarak bilmeden ya da düşünmeden yaydığımız süptil titreşimlerdir. Bu bir yere bizden önce giren ya da telefonun öbür ucundaki arkadaşların arayanın biz olduğumuzu algılamalarını sağlayan “enerjisel titreşim”dir. Bu yaşam dersini öğrenmek bu dört çizgiyi bütünleştirebilmemize bağlıdır.

Bu Dört Titreşimsel Bütünlük Dürüstlük Çizgisi şunları kapsar:

1. Konuşmalarımızı

2. Davranışlarımızı

3. Düşüncelerimizi

4. İnançlarımızı

Eğer bu enerjisel çizgilerin biri ya da birkaçı diğerlerine uymazsa, yaydığımız titreşim bulanıklaşıp netliğini yitirir. Bazen, bir titreşim çizgisi diğerlerinin üzerinden geçer, onları iptal eder ve evrene yayınlanan genel sinyali bulanıklaştırır. Böyle olduğunda tüm yaratımlarımız bulanık bir sonuç elde eder, ki bu da insanların bize güvenmekte ya da bizi anlamakta zorlanmalarına neden olur. Kafa karıştırıcı olmasının yanı sıra, bu bizim kendimizden kuşkuya düşmemize de neden olur, ki bu da enerji alanımızı daha çok bulanıklaştırır.

Bunun iyi bir örneği bir rolü çok inandırıcı biçimde oyna yamayan bir aktördür. O çok yetenekli bir aktör olabilir, ama her nedense biz o karaktere yeterince inanamayız ve bu yüzden de kendimizi o oyuna kaptıramayız. Çoğu durumda, bizim böyle hissetmemiz için bir şeylerin uyumsuz olması gerektiğini, bunun o oyunculuğa inanmamızı engellediğini biliriz, ama onun ne olduğunu çıkaramayız. Aktör tutarlı değildir. Ve bunu ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın, bu uyumsuzluk onun eneıji alanından yayınlanır. Birisi bize yalan söylediğinde ya da samimiyetsiz davrandığında ona karşı huzursuz edici bir güvensizlik duymamızın nedeni bu tutarsızlık ve uyumsuzluktur.

Kendimizi titreşimsel BütünlükDürüstlük hali içine sokabilmemiz için gereken tüm şey, kişisel titreşim çizgilerimizi aynı çizgiye getirmek, birbiriyle uyum içine sokmaktır. Biz titreşimsel Bütünlük içinde olduğumuzda, diğerleriyle iyi bir etkileşime gireriz, ki bu da sadece onlarla ilişkilerimize yardımcı olmakla kalmaz, yüksek benliğimiz ile tam olarak birleşip bütünleşmemizi de kolaylaştırır. Tam bir uyum içinde bilinçli olarak yaşamayı öğrenmek BütünlüğüDürüstlüğü öğrenmekte en önemli adımdır.

Ne ilginçtir ki, Dürüstlük dersi üzerinde çalışan birçok kişi onları halkın gözü önüne koyan bir meslek seçer. Bazıları sahneyi, bazıları siyaseti ve bazıları da spor alanını seçerler. Ne ilginçtir ki, birçoğu spiritüel, ruhani lider bile olur. Elbette onlar dürüstlükbütünlük içinde olmadıklarını bilmezler. Ve onlar bunu görmediklerinden, biz de bunu açıkça ve kolayca fark edemeyiz. îşte bu yüzden insanların şarlatanlar, sahte gurular ve gizli amaçlı diğer ünlü liderler tarafından aldatılmaları çok kolaydır. Ama genellikle çoğumuz bu durumu bir düzeyde algılarız. Sanki “antenlerimiz” onların enerji alanlarının bir tür parazit tarafından bulandırıldığım algılarlar.

İronik olarak, genellikle böyle insanların bize bu kadar çok çekici gelmelerine neden olan şey bu tutarsızlıktır. Onlarda bu kadar büyüleyici bulduğumuz şeyin ne olduğunun bilinçli olarak farkında değilizdir. Biz tümüyle kusursuz olan bir şey gördüğümüzde, onu ikinci bir kez düşünmeden yanından geçip gideriz. Sonra eşit derecede çekici olan bir şey görürüz, ama onda biraz uyumsuzluğa neden olan küçücük bir kusur vardır ve onun karşısında adeta büyüleniriz. Gözlerimizi ondan ayıramayız, çünkü ondaki uyumsuzluktutarsızlık bizi adeta büyüler. Bu yüzden dürüstlükbütünlük içinde olmamalarına rağmen bu insanlar yine de film yıldızlan olur ya da siyasi alanda yüksek görevlere seçilirler. Gerçekte, dürüstlükbütünlük içinde olan insanlar asla bu kadar çok dikkat ve ilgi çekmezler, çünkü bir insanı ilginç kılan şey onun yapısındaki kusurlardır.

Bir önceki yazım: DOKUZUNCU EVİ YÖNETEN VEYA YAY BURCU OLAN
İsim: *

Mail: *

16 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)