Kenan İmirzalıoğlu’nu Burcu Ve Yorumu

horoskopBurclarKenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974 Burcu: İkizler

Kenan İmirzalıoğlu’nun haritası onun daha yüksek bir bilince ve evrime Hint astrolojisine göre mümkün olan üç farklı yoldan ulaşabileceğini gösterir. Hint yaşamında aydınlanma bahşeden üç ana tann veya enerji vardır. Jüpiter’le simgelenen Lord Krishna bağlılığı, özveriyi temsil eder. Satürn’le temsil edilen Lord Shiva yıkım ve ölüm (cehaletin yıkımı) anlamım taşır. Lord Vishnu ise zekayı (farkmdalık yoluyla evrimleşme ve akıl) simgeler ve Merkür tarafından gösterilir. Eğer Jüpiter birinci evdeyse veya birinci evle ya da Güneş, Ay veya birinci evin yöneticisiyle açı yapıyorsa, o insan kendim Tann’ya veya bir guruya adayarak evrimleşir.

(Hare Krishna gibi adanmışlık tarikatlarının üyeleri, neredeyse her zaman yukanda bahsedilen Jüpiter özelliklerinden bir veya daha fazlasını taşırlar). Eğer Satürn birinci evdeyse veya buraya, Güneş’e, Ay’a veya birinci evin yöneticisine açı yapıyorsa, kişi sadelik, disiplin, meditasyon, oruç ve ‘duygulardan kaçınma’ kanalıyla daha yüksek bir bilince ulaşır. (Transandantal Meditasyon gibi meditasyon gruplarının üyeleri, hemen hemen daima yukanda bahsedilen bir veya daha fazla Satürn özelliğine sahiptirler.) Eğer Merkür birinci evdeyse veya buraya, Güneş’e, Ay’a veya birinci evin yöneticisine açı yapıyorsa o insan entelektüel yollardan evrimleşir. Bu yollar arasında Zen Budizm, psikoterapi, kişisel gelişim seminerleri, astroloji ve ‘gerçek sizi özgürleştirecektir’ ilkesine dayalı bütün öğretiler gibi uygulamalar yer alır.

Kenan İmirzalıoğlu bu üç farklı yolun tümü kanalıyla da gelişir; çünkü Satürn (Lord Shiva) birinci evinde ve birinci evin yöneticisi olan Venüs’le açısı var. Kenan İmirzalıoğlu kendini güçlü bir biçimde Tanrı’ya ya da gurulara adayabilir ve Jüpiter yoluyla gelişim kazanabilir çünkü Jüpiter (Lord Krishna) hem Güneş’ine ve hem de Ay’ma açı yapar. Ve son olarak, Merkür birinci eviyle, Güneş’iyle veya Ay’ıyla ilişkili olduğu için değil ama, din ve felsefe evi olan dokuzuncu evde olduğu için, Merkür kanalıyla da gelişebilir. Merkür onun Est gibi seminerlerle ve Zen makrobiyotik gibi aktivitelerle gelişiminden sorumludur. (Makrobiyotik bir beslenme rejimi gibi görünse de, aslmda bir felsefe ve evrim yoludur.)

Bir önceki yazım: YÜKSELEN BURÇLAR GEZEGENLERİ
İsim: *

Mail: *

18 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)