Kehanetlerin Doğru Yorumu ve Gerçek Nedir?

icerikHıristiyanlık Roma Imparatorluğuna hâkim olması; incilin bütün dünyaya duyurulma işlemi ve yeryüzüne hakim tek din olmaya doğru derleme olarak yorumlannuşti Hıristiyan-kğm bütün dünyaya yayılman ve kilisenin bu başarısı, Hz

Isanın ikinci gelişinin gerçekleştiği şeklinde yorumlanarak. MS. 400den sonra bu anlayış tamamen unutuldu. Ancak 1800 yıllarına doğru İngiltereli John Darby ve Amerikalı Cyrus ScoAeld tarafından ikinci geliş tekrar hatırlandı ve sistematize edilmeye haşlandı. 1830-1SK30 yıllan arasında birçok geliş tarihleri verildi.

Hiçbiri gerçekleşmeyince konu bir kenara atılacakken, bu kez 1948de kurulan İsrail Devletinin kuruluşu imdada yetişti ve kehanettiler tekrar iye koyuldu. Yani her Önüne gelen ortaya bir laf atıyor tonu boş çıksa da herkesi uğraştırıyor. Bizi de konunun uzmanı kabul etmeyenler veya MdslUman olduğumuz için konuyu çarpıttığımızı sananlar için sözü yine konunun uzmanı Hıristiyan bilim adamlarının yorumlarına bırakalım. Konunun uzmanı olan Prof. Dr. Richard Pratfın (http:wwwiiristiyan.netyorumbilimiaapyiitm) Eski Antlaşma Peygamberliklerini Yorumlama başlığı altında bu konular hokkandaki yorumlarına bakalım Bu peygamberliklerin içinde Amerika, Rusya ya da bugUn yaşanan herhangi bir olay yok. Bazı Hıristiyanlar 1948 yılında İsrail devletinin kuruluşunu Eski Antlaşmada bahsedilen bu dönüş olarak düşünüyorlar.

Bu çok tehlikeli bir hatadır. Kutsal Kitapın bahsettiği döntiş mucizevi bir d On üştü İsrail kralı Davutun oğlu tahtta oturacak, tapınak yeniden inşa edilecek. 1948de bu söylenenlerden hiçbiri olmadı. Zaten odada tövbe de mucize de yok Bakın Tevrattaki kehanetleri nasıl yorumluyor. Günümüzle bir alakası var mı görelim.

İlk önce hatırlamamız gereken şudur; elbetteki Eski Antlaşma günlerinde böyle bir dönüş İÖ.538de oldu. ÎÖ515’de de tapınak yeniden inşa edildi. Hatta Davudun oğlu o zamanlarda krallık ediyordu. Zerubabd kraldı ve Davudun oğluydu. Aslında peygamberlerin söylediği her şey oldu. Ama bakansız oldular. Tannnm krallığı günah olduğunda ve yürekten tövbe olmadığında başarısızlığa uğrar. Sürgünden döner dönmez halk tekrar isyan etmeye başladılar. Ta-

pınagı ycnklcn ınja ettiler ama bu dışardan bu değişim oldu, Ama Tann kin içten değişim önemliydi

Tevratta yazılanlar o günler içindi ve hepsi gerçekleşti diyor. Incildeki kehanetlerin peşinde koçanların hatalarını nasıl ortaya koyuyor ve bizim tespitlerimizle nasıl paralel olduğunu görelim.

Peygamberlik bölümleri gördüğünüz gibi bu güne konuşmuyor. İnsanlar bazı küçük kelimeleri alıp işte bu son günler için söylenmişti, o zaman son günler geldi diyorlar. Çünkü peygamberlerin verdiği mesajdaki orijinal anlamlan düşünmüyorlar. O gün için neler söylediklerini anlamıyorlar. Peygamberlikleri okuyup yorumlamaya çalışırken kesinlikle aklımızdan çıkarmamamız gereken Eski Antlaşma peygamberleri doğrudan bugün bitler için değil de O günkü kişiler w olaylar tein konuşuyorlardı. Bu nokta bugün insanla-n istismar etmek için kullanılan büyük bir problem oluşturmaktadır.

İnsanlar peygamberler hakkında çok şey bilmedikleri için bazı çılgın vaizler bu peygamberlikleri alıp yeni modem tarihi bu peygamberliklerin içinde görmeye ve göstermeye çalışıyorlar. Mesela bu çılgın vaizler Yeşaya Amerika, Daniel Rusya. Nahum uçaklar hakkında konuşuyor diyorlar. Ama direkt olarak peygamberler bunlar hakkında konuşmadı. Birçok inaan Eski Antlaşma peygamberliklerini kristal bir küreye bakıp gelecek hakkında konuşanlar gibi düşünüyorlar. Bazen de insanlar (EA) peygamberliklerinin içinde gizli sırlar ya da kollar anyorlar. Çünkü insanlar gelecek hakkında özellikle son günler, Mesih Karşıtı ya da Isanın Iklnd gelişi ile ilgili kesin bir tarih bilmek istiyorlar. Problem peygamberliklere bakış açısından kaynaklanıyor. Çünkü insanlar peygamberliklere tarihi temellerini bilmeksizin ya da göz ardı ederek bakıyorlar.

Evanjellklcrin nerede hata yaptıklarım da vurgulamaktadır. İsa Göklerin Egemenliğini yeryüzünde bulunduğu süre “J indc bina meye bşl dı. Isa için savaştıklarını söyleyerek

Hırisliyanlar bu konuda çok büyUk bir hala yaptılar vc hala yapmaya devam edenler de var. Bu gerçekten büyük bir hata. Çünkü İsanın krallığı bu dünyanın anladığı gibi bir krallık değil, ruhsal bir krallık ve bu krallık merhametle ve lütuf-la devam ediyor. Bu süre içinde göklerde olan tsa kendi halkı için krallığını tamamlamaya devam ediyor. Ama ne yazık ki bazen bunun içine de politika karışıyor. Bu da ruhsal Hıristiyan krallığını kötü anlamda etkiliyor. Bunun en eski örneği Haçlı Seferidir Aslında milletler gerçek Hıristiyanlığın söylediği gibi davranmıyorlar.

Bu yorumlan Daniel Wiçkwire’nin dikkatine sunarız. Yanlış yorumlarla binlerine gaz vererek. Armagedon savaşma benzer bir takım olayların gelişmesine sebep olanlar, partiyi gökte Hz. tsa ile mi yoksa cehennemde zebanilerle mi yapar belli olmaz. Gereksiz yere dünyayı karıştırarak ve bir sürü masum insanın katledilmesine sebep olanlan ne İsa ne dc Musa kurtarabilir. Irakta kimyasal silah üretiliyor diye ABD-’yi bataklığa sokanlar ve şimdi de İran nükleer silah üretecek diye, ikinci bir bataklığa sokmaya çalışanlar, operasyonlarda katledilen binlerce ABD ve Müslüman insanın kanından sorumludur. Konuya dönüp, Hz. İsanın gelişi için bizim yaptığımız yorumların da doğrulandığını görelim. Peygamberliklerin kendi günlerine ne dediğini çok iyi anlayıp, sonra da bu peygamberliklerin Hıristiyanlığa ne dediğini anlamamız gerekiyor. Çünkü biz şu anda ruhsal anlamda Tanrısal Krallığın başlayıp devam ettiği dönemi yaşıyoruz ve tam doluluğu ile geleceği günü bekliyoruz. Hiçbir zaman in-san ordulan ile gelecek fiziksel bir krallıktan bahsetmiyoruz. Bu krallık müjdenin gücü ile gelen Mesihin kendi dönüşü ile tamamlanacak ve her şeyi yeni yapacak bir krallıktır. Pozitif peygamberliklerin tam olarak gerçekleştiği dönem Merih İsanın Tannnm krallığını dünyaya getirdiği dönemidir. Ok gelişinde başladı, kilisesi ile birlikte bugün buna devam ediyor ve gelecekte tam doluluğuna ulaşacak. Gerçeği anlamak isteyenler için aklın yolu birdi.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

17 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)