post image
SAĞLIK AÇILIMI 1. Sağlığım hakkında endişelenmeli miyim? 2. Korkularımla nasıl başa çıkabilirim? 3. Mutlu olabilecek miyim? 4. Geçmişte yaşanan suçluluk duygusu ve kırgınlık. 5. Geçmişte ...

Tarot Falı Sağlık Açılımı

Tarot Kartlarının Anlamları

En bilindik, en eski fal bakma yöntemlerinden biri de tarot falı'dır. Kartların üzerinde görsel anlamları çok farklı olan resimler vardır ve bu resimlerin yan yana gelmeleri ile sizin geleceğinize ait yorumlar ...

Tarot Falı Adına Yeni bi Soluk

Tarot Kartlarının Anlamları

ASALARIN KRALİÇESİ Astrolojik Anahtarlar Ateş, Koç, Aslan ve Tay Düz Çekici kişilik, sıcak ve güçlü Ters Bencil, iddialı, kıskanç KUPALARIN KRALİÇESİ Astrolojik Anahtarlar Su, Balık ...

Tarot Falı Kraliçeler

Tarot Kartlarının Anlamları

ASALARIN ŞÖVALYESİ Astrolojik Anahtarlar Ateş, Koç, Aslan ve Tay Düz Karakter:Sıcak, arkadaş canlısı, hırslı. OlayBirinin istekleri ya da amaçlan ile ilgili önemli bir yapıya sahiptir. Ters ...

Tarot falı Şövalyeler

Tarot Kartlarının Anlamları

Tarot falı ve ASALARIN DOKUZLUSU Astrolojik Anahtarlar Ateş, Koç, Aslan ve Tay Düz Hazırlıklı ol, çünkü tekrar ortaya çıkacak olan problemler için savunma pozisyonunda kal. Ters Savunma pozisyonuna ...

Tarot falı Dokuzlular

Tarot Kartlarının Anlamları

ASALARIN ALTILISI Astrolojik Anahtarlar Ateş, Koç, Aslan ve Tay Düz Samimiyet sayesinde kazanma, hırs ve azim Ters Kaybetme. İkinci sınıf vatandaş muamelesi. Ertelenen başan. KUPALARIN ALTILISI Astrolojik ...

Tarot Falı Altılılar

Tarot Kartlarının Anlamları

Tarot falı ASALARIN ÜÇLÜSÜ Astrolojik Anahtarlar Ateş, Koç, Aslan ve Yay Düz Gelişme. Birlikte çalışma pozitif sonuçlar getirir. Ters Gelişme yok, zayıf sonuçlar. Tarot falı KUPALARIN ...

Tarot Falı Üçlüler

Tarot Kartlarının Anlamları

Analiz Kendinize aşağıdaki sorulan sorarak analiz edin: 1. Kendinize harcadığınız zamana kıyasla başkalarına ne kadar zaman ayırdınız? Örneğin benim örnek günümde, üçte biri kişisel işler için, ...

Tarot Falı Analizi

Tarot Kartlarının Anlamları

post image
Dünya Tarot falı ve Sembolizm Nazik bir dansçı imajı ile bütünleşmiş, şaşırtıcı bir Satümlü hükümranlığı, Dünya kartında gösterilen kuvvetlerden Kainat ya da Evren ola rak da bilinen Dünya ...

Tarot Falı Dünya Kartı

Tarot Kartlarının Anlamları

post image
UYANIŞ Uyanış Tarot falı ve Sembolizm Uyanış kozu, bize Tarotun üçüncü Başmeleği Gabriel'i ve "Tannnın gücü”nü işaret eden ismini gösterir. Bu tabloyu, ölülerin mezarlarından çıktığı, son ...

Tarot Falı Uyanış Kartı

Tarot Kartlarının Anlamları

post image
GÜNEŞ Güneş Tarot falı Sembolizmi Sahip olduğu düz, açısal ışık demetine ilaveten Güneş ve Ay kartının yolu ve toprağın üstünde görünen dalgalı ışınlan da yayar. Bilinçli zihin, açısal ...

Güneş Tarot Falı Kartı

Tarot Kartlarının Anlamları

post image
Tarot falı Yıkılan Kule Sembolizm Yüksek, özel yapılmış kuleye yıldınm düşer, iki kişi onun muazzam yüksekliğinden düşer. Kule parlak illüzyonlarla taçlandırılır; adam ve kadın, üstünlüğün ...

Tarot Falı Kule Kartı

Tarot Kartlarının Anlamları

BELİRLEYİCİ KART Belirleyici Tarot aç Kartı Tılsımların Kralı KESME Geçmiş Tılsımların ters onlusu Şimdi Tarot bak denince Ters çevrili Adalet Gelecek Ters çevrili Kuvvet Not Tarot falı ve ...

Arkana Majör kullanılan bir Tarot falı açılımı

Tarot Kartlarının Anlamları

post image
Tarot falı ve Denge Sembolizm Denge kozu, bize ikinci baş melek Michael’i verir. "Tann gibidir" onunla ilgili bir ifadedir. Aslında, Ölüm kozunun transformasyonu, öncelikle Mic hael'in gösterdiği Tann benzeri ...

Tarot falı Denge Kartı

Tarot Kartlarının Anlamları

post image
ÖLÜM Ölüm Tarot falı Sembolizmi Ölüm kozu, açılımdaki her şeyin 'kötü' oldu ğunu gösteren bir karttır. Bu talihsiz Arkana kartı, varlığımızı ve psikolojik bütünlüğümüzü tehdit eden, ...

Tarot Falı Ölüm Kartı

Tarot Kartlarının Anlamları

post image
ASILMIŞ ADAM Tarot falı ve Asılmış Adam Sembolizm Asılmış Adam, Arkana Majörün yanlış yola sevkeden diğer bir kartıdır. Eskiden "Boğulmuş Adam" olarak bilinirdi. Son zamanlarda ise yenilenmiş ve ...

Tarot falı Asılmış Adam Kartı

Tarot Kartlarının Anlamları

post image
ADALET Tarot falı ve Adalet Sembolizm Adalet, net gören ve iyi dengelenmiş bir kadın olarak resmedilir. Onun anlayışı ve hükümleri, evrenin gözleriyle ve kozmik orijini gösteren ka nunlarla gördüğü ...

Tarot falı Adalet Kartı

Tarot Kartlarının Anlamları

post image
Tarot falı Kader Çarkı Sembolizm Arkana Majörün yanlış yola sevk eden diğer bir kartı ise Kader Çarkıdır. İlk başta kozmik rulet çarkı gibi algılanan daire, cennetten bize doğru rastgele çarpıyor ...

Tarot Falı Kader Çarkı Kartı

Tarot Kartlarının Anlamları

post image
Tarot falı ve Münzevi Sembolizm Altı köşeli bir yıldızla aydınlatılmış bir lamba ve bir sopa tutan, akıllı bir hacı dağın tepesinde tek başına durmaktadır. Kişisel bir yolculuk yapmış ve ruhsal ...

Tarot falı Ermiş “Münzevi” Kartı

Tarot Kartlarının Anlamları

Arkana Majör O VII kullanarak genç bir kadının Tarot açılımı. KESME 1. Asaların Kraliçesi bize geçmişinde onun kişiliğinin pozitif yönlerini kullanarak yaşamla mücadele ettiğini söyler. Cesareti ve ...

Örnek bir tarot falı açılımı

Tarot Kartlarının Anlamları

post image
Tarot falı ve Kuvvet Sembolizm Beyaz, uzun elbiseli güzel bir kadın, doğanın or tasında, itaatli kırmızı bir aslanı sükunetle ok şamaktadır. Bu Arkana Majör kartında (VIII), gizli güçteki artma ...

Tarot falı Güç kartı

Tarot Kartlarının Anlamları

ARKANA MAJÖR Arkana Majörü önünüze serin. Bir tane favoriniz olan, bir tane de sevmediğiniz iki kart seçin. Bunlan, ikinci dersteki ilk seçiminizle karşılaştırın. Şimdi bu iki kozun anlamını araştırın. ...

TAROT FALI ARKANA MAJÖR DESTESİ

Tarot Kartlarının Anlamları

TAROT FALI KRALİÇELERİ KARŞILAŞTIRMA Tarot falı Düz Anlamları 1. Parasal güvene ve özgürlüğe önem verir 2. Etkileyici, popüler, lider özelliklerine sahip 3. Çok zeki, kararlı ve ...

Tarot Falı

Tarot Kartlarının Anlamları

KILIÇLARIN KRALİÇESİ Bu Tarot falı Kraliçenin çehresinin keskinliği, dikkatli ça lışmaya ve keskin bir zekâyı işaret eder. Kuş lar, bulutlar ve kelebekler, onun hava unsurundan aldığı güçlü zihinsel ...

TAROT FALI KILIÇLARIN KRALİÇESİ

Tarot Kartlarının Anlamları

SARAYLI KARTLARI KRALİÇE VE KRALLAR Kraliçeler Kraliçeler 18 yaşın üzerindeki kadınlardır. Genellikle dişiliği ya da danışanın sorularına bağlı olarak ifade edilebilecek karakter özelliklerini ...

TAROT FALI ASALARIN KRALİÇESİ

Tarot Kartlarının Anlamları

KUPALARIN ŞÖVALYESİ Tarot falı ve Kupaların Şövalyesi, suyu temsil eden mavi renk tonunda giyinmiştir. Tarot falı bak denince O, yeni fikirleri kabule hazır olan Asalann Şövalyesinden daha pasif ve terstir. ...

Tarot Falı Kupaların Şövalyesi

Tarot Kartlarının Anlamları

Şövalyeler Şövalyeler Tarotta çok önemlidir. Arkana Minördeki en önemli kartın as olması gibi, Saraylı Kartlarının içinde de en önemli etkiye sahip olan şövalyedir. Şövalyeler, Uşaklar kadar ...

Tarot falı şövalyeler

Tarot Kartlarının Anlamları

ikizler, Terazi ve Kovanın hava işaretlerine ve onlann entellektüel ve hareketli karakterlerinin, burada nasıl vurgulandığına dikkat edin. Bu in sanlar için hareket son derece önemlidir ve ço ğunlukla; fiziksel ...

Tarot falı kılıçların uşağı kartı

Tarot Kartlarının Anlamları

Diğer örnek, işle ilgili bir açılımdır. Asalann Uşağı final kartı olarak onuncu konumda ortaya çıktığında, gelecekteki istekli haberleri ve enerjik, cesaretli karakter özelliklerini ifade eder. Bu mesaj m ...

Tarot Falı Nasıl Bakılır?

Tarot Kartlarının Anlamları

Bi tarot falı açılımı nasıl yorumlardınız? Yorum bölümünü kullanın. Çünkü, yorumlamayı öğrenmenin başmdasınız, sadece as, ikili ve üçlüleri öğrendiniz. Kart sayma ve takımı değerlendirmeyi ...

Tarot falı açılımı nasıl yorumlanır?

Tarot Kartlarının Anlamları

KILIÇLARIN BEŞLİSİ: Anlatım: Sağ elinde bir kılıç tutan delikanlı, sol omuzuna da iki kılıcı vurmuş istihza dolu bir edayla kılıçları yere düşmüş, arkaları dönük iki kederli adamı süzüyor. Ters ...

Tarot Falı Kılıçlar Serisi

Tarot Kartlarının Anlamları

KUPALARIN BEŞLİSİ; Anlatım: Esrarengiz kara cüppeli ve silüet halinde görünen bir adam önünde devrilmiş duran üç kupaya bakıyor. Diğer iki kupa ise arkasında dik duruyor. Resmin geri planında eski bir ...

Tarot Falı Kupa 5, 6, 7 Kartları

Tarot Kartlarının Anlamları

KUPALARIN SEKİZLİSİ: Anlatım: Eli bastonlu bir adam yerde dikili duran sekiz adet kupayı arkasında bırakmış gidiyor. Etrafta dağlar ve kayalar var. Tepeler ay, sanki adamı seyrediyor. Kehanet anlamı: Bir ...

Tarot Falı Kupa 8, 9, 10 Kartları

Tarot Kartlarının Anlamları