Din! maçları sanat uğraşısında her ne kadar ağır basarsa da tarihöncesi sanatçısı gerçeğe sıkıca bağlıdır. Zaman zaman simgeye, aşın biçimciliğe kaçıyorsa da gördüğünü, bildiğini işler Mağara ...

Din! maçları sanat uğraşı

İlluminati

Charles Hoy Fort, bilinmeyen gerçekler konusunda en belli başlı uzman olarak Amerikan edebiyatına geçmiştir. 70 MİLYON YIL önce yeryüzü dinozorlar, tiranozauslar, brontozauruplaT, stegosauıuslar, diplodokuslar, ...

Charles Hoy Fort

İlluminati

ARKEOLOJİK ESRARLARA yalnız Amerika kıtasında, Pasifik Okyanusu'nda ve Mısır'da mı rastlanır? Elbette hayır. Çıkış noktasının çevresindeki karanlıklar aydınlanmadan her eski uygarlık kendi esrarını ...

ARKEOLOJİK ESRARLAR

İlluminati

"Butun olgular bu sonuca varıyor,' diyor. ‘İlk Firavun Mcncs'in devrinden önce, hatta, belki NU vadisine göç etmeden önce, Mısıriıl.ır uygarlık konusunda önemli aşamalar yapmışlardı." MfMİn, yani M.ö. ...

Hiçten bir uygarlık

İlluminati

Sembolik benzetmelerle totemizm arasında değişik bfe inanç eziliyor. Bu biçimler sembolikdir; oysa yerliler bugün bile bunlardan korkmaktadır." İnsanlarla hayvanlar arasındaki bu birleşim. Po linezvahlann ...

Sembolik benzetmelerle totemizm

İlluminati

PERU'DA AND DAĞLARININ yamaçlarında Naz ka şehrinin kalıntı lan yükselir. Yerliler bu bölgeye, kumluğuna rağmen pampa (yayla) adını vermişi ,uçaktan bakıldığında yayla geometrik döşenmiştir Kimi paralel ...

PERU AND DAĞLARI

İlluminati

Tiahuanako öylesine esrar dolu bir şehir ki, onunla ilgilenenlerde sürekli kuşkular doğuruyor. Yalnız Ti ahuanako değil, Peru'nun diğer şehirleri, şehir kalıntıları da aynı kuşkulan uyandınyor; 6 metre ...

İnkalar

İlluminati

Soksahuaman, Machu Pichu ve kıyıda yer alan, kumlar altında kaimi Paşakamak da tarihleri tam bilinemeyen esrarengiz tehirlerdir. Her üçü de, Tiahuanako Uygarlığı'nın bir yönden bağlıdırlar. Uygarlık ...

Tiahuanako Uygarlığı

İlluminati

Daha az tanınan tutkulu bir araştırmacı da 1907 doğmlu, protestan rahibi Jürgen Spanuth'dur. Birçoklan gibi Spanuth da, Eflatun'un ardından, kaybolan ülke Atlantis'in gerçek ve tarihi varlığına inanmıştı.. ...

Eflatun’la Homeros

İlluminati

Asurlulardan, Hititlerden binlerce taş yazıt kalmasına karşılık, papirüs fazla dayanıklı olmadığından, eski Mısır'ın kitaplıklarından ve rahiplerin arşivlerinden pek az şeyler kurtulmuştur. Aradan geçen ...

Tutkunun sonuçlarına doğru

İlluminati

Soru-Kabala anlayışında YARADAN nasıl tanımlanır ve kaç ianedir. Yani ilahi dinlerde tanımlanandan bir farkı var mıdır? Cevap- Dinlerdeki tanımların hepsi bu dünyevi seviyede yasayan insanin kafasındaki ...

Masonluk

İlluminati

2-Bir peygamberi anlayabilmeniz için omun gördüğünü, onun hissettiğimi ve onum yaşadıklarını yaşamanız gerekir. Bu safhalardan geçmeyen hiç kimse asla ve asla ne dediklerimi anlayamaz. Anladığını ...

Bir peygamberi anlayabilmek

İlluminati

Soru-1-Biz bu dünyada ALLAH ı görmek için çabalıyoruz. Dinler İst Öteki dünyada. Dinlerde kişi Allaha değil başkasından duyduğuna inanıyor diyorsunuz. ANLADIĞIM KADARIYLA DİNLERİN BU ŞEKİLDE İNSANLARI ...

ALLAHI GÖRMEK MÜMKÜN MÜDÜR

İlluminati

Avrupah bir îspsnyd Yahudisi olan Kolombun 1492 yılmda Amerika Kıtasına ayak bastığında, bu kıtada 27 milyon Kızılderili bulunduğu tahmin edilmektedir. 1892 yılında ise bu sayı 1.5 milyona inmiştir. Kuzey ...

Kızılderililer

İlluminati

Eh Yahudi ve Hıristiyanların Mesihleri için bu kadar kehaneti olur da bizim Mehdimiz için bir şey yok mu diyeler için bakalım bu konuda neler söylenmiş. Bu konuda faydalandığımız sitelerden ...

Armagedonun Mehdisi BOP mu?

İlluminati

Mıchael Droınln dilimize de çevrilen TEVRATIN ŞİFRESİ Ulmll eserin I.didinin 159 sayfasında, kıyamet savaşının 2006 yılında banlayacağını belirten bir Tevrat fifresinden bahsedilmekte. Birlini bu ...

TEVRATIN ŞİFRESİ

İlluminati

Yani Punya Düzeni için önemli bir engel demiştik Butlln inanlarını din ve Taıvı karşıtı insan wyı MMıhw uyarmışlardır Bu uy anlardan hareketle, insanlar derişik zaman dilimlerinde farklı tehlikelere ...

Illuminatinin nihai hedefi nedir?

İlluminati

Kabala, Yenidunya düzeni ve Armagedon Kabala sözcüsünün anlamı sozlu gelenek-tir. Yahudi inanç dünyasının ta-jjv-vufu, mistik ve batini (ezoterik) koludur. Eski çağlardan gelen Pagan kökenli bir öğretidir. ...

Kabala, İlluminati ve Armagedon

İlluminati

Hıristiyanlık Roma Imparatorluğuna hâkim olması; incilin bütün dünyaya duyurulma işlemi ve yeryüzüne hakim tek din olmaya doğru derleme olarak yorumlannuşti Hıristiyan-kğm bütün dünyaya yayılman ve ...

Kehanetlerin Doğru Yorumu ve Gerçek Nedir?

İlluminati

İndi deki bütün bölümlerinde degjl Filistinde bir devlet kurulmasının aksine. Kudas ve Tapmağın yıkmu defalarca imlenmektedir. Lafı fazla uzatmadan bir tanesini vermekle yetineceğiz: 20-Yeruialimin Ordular ...

İlluminati

İncir ağdandan kasıt Yahudiler ve İsrail Devletinin kuruluşu olarak yorumlanır. Böylece İsrail Devletinin kuruluş yılı 1948 temel alınarak, üzerine bir nesil ömrü yani 70 yıl eklenerek bulunan 2018 ...

Deccal Nedir?

İlluminati

Şu andaki İsrail'i SİYONİST BİR DEVLET olduğu için tanımamaktadırlar. "Mesih gelmeden önce bir Yahudi vatanından söz edilemez" der. Bu uyarıyı geçmiş yıllarda Talmud'taki Üç Emire dayanarak 13. yy .'da ...

SİYONİST DEVLETLER

İlluminati

Öyleki konu ile hiçbir ilgisi olmadığı halde, yalnızca bir iki kelime benzerliği bulunan bir cümlenin, Tevrat'tan rastgele seçilerek Incil'e alındığı gözden kaçmamaktadır. Ayrıca çok önemli bir yanlış ...

İncü Nasıl Değiştirildi

İlluminati

Eğer bir peygamber RAB'bin adına konuşur, ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse, o söz RAB den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın." (TevratYasanın Tekrarı18) Şimdi ...

GAYBI YALNIZ ALLAH BİLİR

İlluminati

Tevrat'taki YEREMYA KİTABI'nm yazarı Yeremya, M.Ö. 6 yüzyılda (630580) Kudüs'te yaşamış ve Babil İstilasını görmüş bir Yahudi peygamberidir. Kitabmda Yahudileri Babil'e karşı direnmemelerini ve esaretine ...

Tevrat’taki HEZEKİEL KİTABI

İlluminati

Pers Kralı Koreş'in krallığının birinci yılında RAB, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözü yerine getirmek amacıyla, Pers Kralı Koreş'i harekete geçirdi. Koreş yönetimi altındaki bütün halklara şu ...

Pers Kralı Koreş

İlluminati

İlk eşi Sara'nm ölümünden sonra Hz. İbrahim Ketura isimli bir hanım daha alıyor ve bu eşinden de altı çocuk bunlardan da daha yedi torun sahibi oluyor (Yaratılış27:l4). Hz. İsmail'den de on iki torun. Böylece ...

Daniel’in Kehanetleri 4 Krallık; Babil, Pers, Yunan ve Roma

İlluminati

Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap'ta) şunu yazdık: "Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları ...

Kuran’daki Mücizeler

İlluminati

Yahudiler Tanrı'mn Seçilmiş Irkı mıdır? Yahudiler yeryüzünde Tann'nın seçilmiş kutsal ırkı mıdır? Bu iddia Tevrat'ta vardır ve özellikle Protestan Evanjelik Hıristiyanlara aittir. Dikkat edilirse ...

Tevrat’taki Kehanetler Gerçek mi ?

İlluminati

Dispensasyonalizm (Takdiri ilahicilik Yeniden Doğuşculuk); Hz. İsa'mn yeryüzüne ikinci gelişi, Kutsal Kitap'ta yazdığı gibi, Tann'nın bu kehanetleri gerçekleştireceğine inanan inanç sistemi. Bu inanç sistemi ...

Armagedon Kehanetlerinin Günümüzdeki Temelleri

Blog, İlluminati

Tarot falı Arkana Majörün Gözden Geçirilmesi KARŞILAŞTIRMA Önünüze VIII XIV arasında numaralandırılan kozlan yerleştirin ve anlamına göre her bir kartı doğru olarak eşleyin. 1. Kuvvet 2. ...

Tarot falı Arkana Majör

İlluminati

Daniel peygamberin kitabında, zamanın sonu ve Mesih'in gelmesiyle ilgili örtülü kehanetlerle olay iyice gizemli bir hal almıştır: Daniel, sana anlayış vermek için geldim" diye açıkladı, Sen Tanrı'ya ...

Mesih’in gelmesiyle ilgili örtülü kehanetler

İlluminati

Neden Armagedon Ovası? Armegedon kelimesinin aslı, İsrail'deki Megido (Megiddo) ovasmda bulunan bir tepeden gelir. 'Har' İbranice tepe demektir. Harmegidon ise, Megidon tepesi demektir. Armagedon ise; bu kelimenin ...

Armagedon Kıyamet Savaşı

İlluminati