Karşıt Açılar

icerik90 Derece: Kare

Karşıt açı gibi, kare de “kötü” bir açı olarak kabul edilir. Ve, yine karşıt gibi, karede de bu “kötülük”, eğer açımn temsil ettiği gelişimsel boyutu kavrayamaz ve ona olumlu bir yanıt veremezsek, ortaya çıkar.

Karşıtın gerilim üretmesi gibi, kare açı da sürtüşme üretir. İkisi arasında karşıt daha uyumludur. Karşıt burçların her zaman ortak birşeyleri vardır. Akrep ve Boğa örneğinde bu birşey içten ve derinden hissediştir. İkizler ve Yay’da meraktır. Aslan ve Kova’da kişiliğin aşırı gelişmesidir. Karşıt burçlar, her zaman, bir şekilde birbirlerine bağlıdırlar. Onlar, her zaman aynı paramn farklı yüzleridirler. Radikal olarak farklı yüzler, ama en azmdan aym para. Karede durum değişiktir.

90 derece açının sürtüşme karakteristiği eksiksiz, yerleşik bir aykırılıktan doğar. Karede iki tanımın karşılıklı anlayış için bazları yoktur. Ortak bir dil, ortak bir zemin yoktur. Sadece çok yüksek bir anlaşmazlık duvarı vardır.

Koç’taki bir gezegen ile Yengeç’teki bir gezegenin kare açı yaptığını düşünelim. Koç’taki gezegenin niçin’i cesareti geliştirmektir. Nasıl’ı da her zaman bilinçli bir şekilde gerilim peşinde koşmaktır ve bu tammda yer alan gezegen ve ev bu gerilimi tam olarak tanımlayabilir.

Yengeç’teki gezegenin gizli gündemi ise farklıdır. Niçin’i sübjektif yaşamı derinleştirmektir. Nasıl’ı ise insamn dış dünya ile ilişkisini sakinleştirmesine ve dengeli kılmasına bağımlıdır ki bu dünya tam da Koç’un saldırdığı dünyadır.

Yengeç için Koç’a özgü davranışların hiçbir mantığı yoktur. Yen-geç’in davramşları da aym şekilde Koç’a anlaşılmaz gelir. Daha da kötüsü, birisinin başardığı yerde diğeri yenilecektir. Hedefleri ayrı ayrıdır. Kare açıyla birbirine bağlı gezegenler kişiliği kontrol altına almak için birbirleriyle yarışırlar. Birisi için zafer, diğeri için yıkım demektir.

Eğer karşıt rakiplerin açısıysa, kare doğal düşmanların açısıdır.
İsim: *

Mail: *

16 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)