Jennifer Lopez’in Burcu ve Burç Özelikleri?

burclar324 Temmuz 1969 doğumlu. Jennifer Lopez bir aslan burcu

Ay ve Satürn’ün (biri onuncu evi yöneten, diğeri orada yer alan iyi açılı ve iyi yerleşimli gezegenlerin) alt dönemleri ona başanyla yardım edeceklerinden, Jennifer Lopez bu buktiler sırasında biraz öne çıkabilir. Ama Merkür daşa bir bütün olarak en iyi ihtimalle ruhsal, mistik ve kişiliği yansıtıcıdır. En kötü ihtimalle de engellerle, gecikmelerle, zihinsel sıkıntılarla, iş problemleriyle ve dünyevi konularla doludur.

Gezegenler Ketu ile kavuşumdaysa zarar görür ve zayıflarlar. Bir gezegen Ketu’ya yaklaştıkça, gördüğü hasar da artar. Ketu’nun yakınındaki gezegenler bilinçdışı veya kontrol edilemez bir şekilde çalışırlar ve Ketu ile kavuşum yapan gezegenlerin işaret ettiği zorluklar, bu gezegenlerin daşa ve bukti dönemleri sırasında güçlü bir biçimde ortaya çıkar. Jennifer Lopez’ın Merkür daşası sırasmda olan şey de budur.

Neyse ki Jennifer Lopez’in Ketu’su Merkür’ünden on iki derece uzakta olduğu için, Merkür tümüyle bozulmamıştır ama Merkür daşanın dünyevi konularda çok da yarar üretmesi beklenemez. Ketu kavuşumlarım anlamak için bir kaç örnek yararlı olabilir: Eğer sevginin gezegeni Venüs Ketu’ya yaklaşırsa o insan tuhaf, anlaşılması zor, esrarengiz, alkolik veya ilaç ya da uyuşturucu bağımlısı in-sanlarla ilişki kurabilir. Veya evli, dengesiz, güvenilmez ya da duygusal olarak orada olmayan partnerlere çekilir. Eğer Ay, Ketu ile kavuşumdaysa kişi duygusal karışıklıklar, zihinsel çalkantılar, dengesiz, güvenilmez, anlaşılmaz ya da daha talihsiz durumlar ve akli dengesi bozuk bir anne yüzünden acı çekebilir. Ketu ile kavuşum yapan gezegen eğer Güneş’se, kişinin güveni ve liderlik yetenekleri zayıflar ve tuhaf, sağlığı bozuk, kayıp ya da duygusal olarak uzak bir baba yüzünden ıstırap çeker.

Olumlu açıdan bakıldığında Ketu psişik yeteneği, metafiziği, öte dünya konularım ve ayırt etme yoluyla aydınlanmayı simgeler. Birinin haritasında özellikle Güneş, Ay, Merkür ya da Venüs gibi kişisel gezegenler başta olmak üzere bir gezegen Ketu’yla kavuşumdaysa, Ketu’nun ifade ettiği anlamlar çarpıcı bir biçimde güçlenir. Bu yüzden o insan ruhsal ve metafiziksel konularda ve psişik yönelimlerde büyük yararlar sağlar.

Çünkü yılarım alt ve üst yanlan olan Ketu ve Rahu çoğunu Merkür’den sağladıkları enerjiden, yani zihinsel güçten ve muhakeme yeteneğinden tümüyle yoksundurlar. Ama Merkür enerjisi kazandıklan zaman müthiş bir gelişmeyle daha zihinsel bir şekilde işlev görmeye başlarlar. Aydınlanma niyetiyle ruhsal arayışa adanmış hayatlarda Ketu’yu Merkür’ün burçlarından birindeyken (İkizler ya da Başak) veya Rahu’yu Merkür’le kavuşumdayken görmek son derece tipik bir durumdur.

Bir önceki yazım: YÜKSELEN BURÇLAR GEZEGENLERİ
İsim: *

Mail: *

11 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)