İslamiyet ve Astroloji

İnsan geleceğinden hep korkmuş ve bu sorununa çareler aramıştır. Kimi bulduğunu sanmış kimisi bulamamıştır. Kendisini emniyete alma, yanmn neler getireceği korkusu ile bugünkü yaşıyamamakta, korsusu; endişesi çeşitli şekillerde yaşamında patlamaktadır, insanlar istikrarsız çağımızda, alacaklan kararlarda kendilerini başkalannm yönetimine bırakma eğilimlerinden ötürü fala ve astrolojiye inanmaktadır. Ülkemizde de Astroloji resmen yıldız falı olarak kullanılmakta ve büyük paralar karşılığı, kişiler kaoslara düşürülmektedir. İçine girdiğimiz bu bilgi çağında hurafelere yer yoktur. Türkiye’de insanları çeşitli oyunlarla ki şimdi son yıllarda yeni moda olan Astroloji oyunları ile kazanç kapısı yapmaktadırlar. Ben medyumum, Astrologum diyenlere de gerek yazılı gerekse görsel basın ilgi göstermektedir. Astrolojiyi her yöne çekebilirsiniz. İsterseniz fal olarak kullanırsınız isterseniz tıbbi ve psikolojik vakalarda, isterseniz büyü ve eğlence dünyasında. Her yöne çekilebilir. Fakat tarihi 5000 yıldan fazla olan ve benim incelediğim bilhassa birçok verilerinin, gerçekten zaman içinde doğru çıkması Astrolojinin bence hafife alınmaması gerektiğini gösteriyor. Bu veriler olumlu yönde kullanılmalıdır.

Bugün Türkiye’de ciddi bazda çalışan Astrologlarda vardır. Fakat bunlar bir elin parmaklan kadar azdır. Türkiye’deki insanla-nmızda hacı-hoca, üfürükçü ve falcı ve medyum tutkusu çok fazladır. En iyi kazanan, vergi vermeyen insanlann başında yobaz, basit fikirli ve bu çok bilgisiz falcılann geldiği gözlenmektedir, bunlar tüm caahilliklerine karşılık, konuşma ve etki potansiyellerini yaşamda en iyi uygulayan şeytani tiplerdir. Yeri gelir iyi, kültürlü kişileri bile kandırabilirler. Tüm amaçlan maddi tut-kulanm kolay ve yanlış yönden temin etmektir. Halbuki insanoğlu; kendindeki gücü idrak edip, bilinçli yaşasa merak ettiği herşeyin cevabının kendisinde yani kendi özünde olduğunu görecektir.

Böylece onun bunun elinde oyuncak olmadan, bilinçli, mutlu gerektiğinde hayatla dalga geçebilen, rahat bir yaşam sürebilir. Ülkemizde bu yorgun ve kendileri ile kavgalı birçok insanın temelinde bilgisizlik ve tembellik yaratmaktadır. Bu da, onlann kolay ve basit düşünce biçimlerine, hemen inamp yozlaşmalanna yol açıyor. Bu yobazlığın bu eğitimsizliğin, temellerinin uzun yıllar ötesine dayandığı da günümüzde aydın kesimler tarafından bilinmekte. Fakat hala çok büyük bir kesimimiz, bırakın eğitimi, kitap okumayı; gazete bile okumamak-tadır!

İslamiyet ve Astroloji_3.jpg
İsim: *

Mail: *

20 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)