İskambil falındaMaça İkilisi

Maça İkilisi Hoşnut olmayan birtakım işaretlerden ötürü katlanılan bir yolculuk anla mındadır. Aynı zamanda aşkta ya da evlilik hayatmda birtakım zorluklarla karşı laşılacağını gösterir.

Maça üçlüsü Oyunda bri kayba uğranılacağına işarettir. Sıkıntılı bir mektup anlammı da taşıyabilir. Birtakım kuruntulara da işaret olabilir. Arkadaşlarla dargın olabileceğini gösterir.

Maça dörtlüsü Kıskanç, kötü niyetli bir kimsenin ailenin içine girmeye ya da aileye so kulmaya çalıştığını gösterir. İkiyüzlü bir kişi anlamında da olabilir. Özellikle mutlu yuvaları çekemeyen bir insandır.

Maça beşlisi Ailede hüzün veren bir olaya işarettir. Aynı zamanda eşler arasında anlaş mazlıktan doğan tartışmalara şaret olabilir. Bir başka insana açılmanın verdiği bir huzursuzluk anlamım da taşıyabilir.

icerik

Bir önceki yazım: Rüyada gar görme
İsim: *

Mail: *

11 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)