İskambil falı

İskambil falı için en geçerli fal derler. Çağlar boyu “Tarot” falı olarak bakılan iskambil falı günümüzde “oyun kağıtları”yla görülmektedir. Kahve falında olduğu gibi daha önce “niyet” tutulur. Şimdi iskambil falının nasıl bakıldığını öğrenelim…

NASIL BAKILIR?

Fala bakmak için bir deste (yani 52 kağıt) oyun kağıdı gereklidir. Ne var ki desteden bazı kağıtları çıkarmalısınız. Sinek dokuzlusu ve maça yedilisinden başka tüm yedililer, altılılar ve dokuzlular ayrılır. Destede 42 kağıt kalması lazımdır..

Niyetinizi tuttuktan sonra Kupa Papazı ile Sinek Kızını ayırın.. Bunları yüzyüze gelecek şekilde kapatıp bir yana koyun. Ve diğer kağıtları iyice karıştırın…

Sinek kızı ile Kupa papazını (yüzyüze kapalı şekilde) fal baktıran kimseye verin. Ve kağıtları elinize alın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şudur: Kağıtların yüzleri avucunuza gelmelidir. Yani gözünüzle kağıtların ancak arkasını görebilmelisiniz…

Şimdi kupa papazı ile desteyi ortadan ikiye ayırın. İlk önce papazın arkasına gelen kartın anlamını, sonra da papazın yüzüne gelen kağıdı çözmeye çalışın. Keserken papazın yüzü sola bakmalıdır.

Sonra papazı destenin içine dahil ederek tekrar iyice karıştırın. Şimdi de sinek kızıyla desteyi ikiye ayırın. Önce sinek kızının arkasındakini sonra da yüzüne bakan kağıdın anlamını çözmelisiniz. (Hangi kağıdın ne anlama geldiğini daha sonra liste halinde vereceğiz.) Ve falınıza bakıp kaderinizi öğrenmeye başlayın. Destenin üst kısmından itibaren kağıtların yüzünü açmaya başlayın. Kağıtları açarken dokuzar adetlik dört dizi haline getirin. Elinizde altı kağıt kalması gerekiyor önce kupa papazının olduğu diziyi, sonra da sinek kızınınkini değerlendirmeye başlayın. Eğer her ikisi de elinizde kalan altı kağıdın içinde ise durum değişir. O zaman “tutulan dileğin” anlamını taşıyan kağıdın bulunduğu diziyi çözümlemeniz gerekir.

Şimdi kupa papazı ile sinek kızının normal olarak ayrı ayrı dizilerde olduğunu var sayarak fala bakalım…

Elinizde altı kağıttan birini kupa papazının birini de sinek kızının üzerine koyun. Kalan dört kağıdı ise tutulan dileği temsil eden kağıdın üzerine bırakın. Bu kağıtların yüzleri kapalı olmalıdır.

Şimdi sıra kapattığınız kağıtları değerlendirmeye kaldı. Kupa papazı ile sinek kızının üzerindeki kağıtları onlarla ilgili olarak öğreniriz. Diğer dört kağıdı ise “dilek kağıdı” ile anlamlı olarak çözümleriz.

Daha sonra deste tekrar toplanarak karıştırılır. (Sinek kızı ile Küpa papazı dahil) Ve kağıtları 12’şerlik üç grup halinde açmaya başlarız. Gruplar üçerlik dört sıra olmalıdır. Elimizde altı kağıt kalır. Daha önce olduğu gibi önce kupa papazının sonra da sinek kızının bulunduğu sıraları (soldan sağa) okumaya başlayınız. Eğer her kisi de elimizdeki altı kağıdın içinde kalmışsa “dilek kağıdı”nın sırasından fala bakarız.

Sıranın okunmasından sonra elimizdeki kağıtlardan birini Kupa papazının üzerine (kapalı olarak) bırakırız. Eğer kupa papazı elimizdeki altı kağıt içinde ise “dilek kağıdı”nın üzerine bir kart koymamız gerekir.

Geri kalan kağıtları da teker teker açarak değerlendirin. Tabi daha önce bu kağıtları sinek kızının ve tutulan niyeti temsil eden kağıtların üzerine koymanız şarttır. Her kartı üzerine koyduğunuz kağıtla ilgili olarak yorumlamalısınız.

Sıra geldi falımızın son kısmına…

Desteyi tekrar toplayıp iyice karıştırın. Bu kez yapacağınız değişiktir. Üstten bir kağıt açın. Eğer kupaysa destenin en altından bir kağıt daha alıp sağınıza koyun. Burada dikkat etmeniz gereken şudur: Üstten çektiğiniz kupa kağıdı açık, alttan çektiğiniz kart ise kapalı olarak konmalıdır.

Üstten çektiğiniz kağıt sinek ise yine alttan bir kart çekip solunuza koymalısınız. (Tabi alttan çektiğiniz kapalı, sinek ise açık olarak)

Çektiğiniz kağıt karo veya maça ise.bir kenara ayırın.

Şimdi kupa olan kağıtlar kapalı olan eşleriyle bir yanda sinekler ise öbür tarafta toplanmış haldedir. Dediğimiz gibi karo ve maçalar ayrı bir köşededir.

Elimizdeki kağıtlar bitince sırayla kupalı eşleri ve sonra sinekli eşleri teker teker yorumlarız.

KARTLARIN ANLAMLARI

Kupa ası : Erkeğin aşkı, sevgisi, duyguları

Kupa Papazı : Yine erkek. Niyet edilen.

Kupa Kızı : Niyet tutulan erkeğin yakını akrabası

Kupa Valesi : Erkeğin kafasından geçen düşünce

Kupa Onlusu : Refah, bolluk, rahatlık

Kupa Sekizlisi : Erkeğin evinde yalnızlık

Kupa Beşlisi : Para, kısmet

Kupa Dörtlüsü : İstikbal, uzun yaşam

Kupa Üçlüsü : Erkek evi.

Kupa İkilisi : Erkeğin yatağı

Sinek Ası : Kadının aşkı, sevgisi, duygusu.

Sinek Papazı : Kadının yakını, akrabası.

Sinek Kızı : Yine kadın. Niyet edilen.

Sinek Valesi : Kadının kafasındaki düşünce.

Sinek Onlusu : Hüzün, gözyaşı.

Sinek Dokuzlusu : Yolculuk, uzak bir yer.

Sinek Sekizlisi : Kadın evinde yalnızlık.

Sinek Beşlisi : Para, kısmet.

Sinek Üçlüsü : Kadın evi.

Sinek İkilisi : Kadının yatağı

Karo Ası : İyi haber, müjde.

Karo Papazı : Yabancı erkek.

Karo Kızı : Yabancı kadın.

Karo Valesi : Yabancıların düşünceleri.

Karo Onlusu : Para, kısmet.

Karo Sekizlisi : Yabancı bir evde yalnızlık.

Karo Beşlisi : Kısmet.

Karo Dörtlüsü : Mutluluk

Karo Üçlüsü : Kısa yolculuk.

Karo İkilisi : Yabancı birinin yatağı.

Maça Ası : Ölüm, kötü haber, üzüntü.

Maça Papazı : Devlet kapısı

Maça Kızı : Yabancı bir kadından gelecek bir şev.

Maça Valesi : Sıkıntı, kuruntu, evham.

Maça Onlusu : Üzüntü

Maça Sekizlisi : Düzenin bozulması

Maça Yedilisi Düğün, nikah, nişan.

Maça Beşlisi içki sofrası

Maça Dörtlüsü : Uzaktan gelen haber.

Maça Üçlüsü : Gece vakti yol

Maça İkilisi : Yabancı birinin yatağı

Kağıtların anlamlarım iyice ezberleyin. Şimdi gelelim daha önce eş eşe koyduğumuz kağıtları nasıl değerlendirmeniz gerektiğine…

Örneğin Karo Ası yine kendi cinsinden bir karo kağıdıyla beraberse işleriniz yolunda gidecek anlamına gelir. Eğer sinek sekizli ile beraber ise para almanız kesinleşir.

Karo Papazı sinek sekizliyle beraberse, arzuladığınız bir iş gerçekleşebilir. Ama maça sekizliyle yanyana ise umulmadık bir yolculuğa çıkacaksınız demektir..

Karo Kızı Maça beşlisi ile beraberse, yabancı bir kadınla içki sofrasına oturabilir veya bir eğlence yerine gitme ihtimali belirir.

Kupa Asının yanında başka bir kupa çıkarsa aşk ve mutluluktur…

Oysa, kupa Papazının yanında kupanın sekizlisi görünürse, erkek evinde yalnızlık görülür. Ayrıca kalbi boş demektir.

İskambil falı_2.jpg

Bir önceki yazım: KAHVE TABAĞI FALINA NASIL BAKILIR?
İsim: *

Mail: *

13 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)