İnsanoğlu evrenin esrarını belki hiçbir zaman çözemeyecektir

indir (2)İnsanoğlu evrenin esrarını belki hiçbir zaman çözemeyecektir deniyorsa da ileri kuşaklar, en azından, komşu gezegenlerin esrarım çözebilir. Böylece de evrenin anahtarı uzayın fethiyle elde edilebilir.

Güneşin çevresinde dönen Merkür, Venüs, Merih, Jüpiter, Satürn, 1781’de keşfedilen Uranüs, 1846’da keşfedilen Neptün, 1930 da bulunan Plüton ve Ay komşu gezegenlerdir. Bir de bunlara 29 Nisan 1972’de Califomia Üniversitesi bilginleri tarafından keşfedilen ve yeryüzünden 160 defa daha büyük olan yeni bir gezegeni eklememiz gerekir.

İncelenen gezegenler arasında Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton’un hayat taşıyabilecek nitelikte olmadıkları anlaşılmıştır. Merkür güneşe çok yakın olduğundan yaşamak için hiç uygun görülmemiştir. Geriye Venüs ve Merih kalır; bugünkü çalışmalar özellikle bu iki gezegenin üzerinde toplanmaktadır.

1962’ye kadar Venüs gezegeni hayat taşıyabilecek bir gezegen sayılıyordu; Mariner II uydusunun, Venüs’ün 3400 kilometre açıklarında topladığı bilgiler bu düşüncenin yanlış olabileceği sonucunu doğurmuştur. Eldeki bilgilere göre gezegendeki hararet 300 dereceyi bulmaktadır ki, Clyde Tombaugh’un dediği gibi, Venüs yasak bir gezegen sayılmalıdır. Aslında Venüs, gizliliğini koruyabilmek için ne gerekiyorsa yapmaktadır: 1967de Rusların fırlattığı Venüs IV yüksek basınç altında

patlamış, iki yıl sonra fırlatılan Vcırila V vr VI, gr/rfcmin 25 vc 18 bfcmrtt açıklarında, atmosferik basman etkisiyle ezilmiştir.

Elde edilen bilgilere rağmen görüşler hâlâ çarpışmaktadır Venüs’ün atmosferini inceleyen Sovyet bilginlerine göre, gezegen yeter derecede oksijen taşımaktadır. Moskova radyosunun 31 Ağustos 1963 tarihinde yayınladığı bir haber Venüs’teki hayat şartlarının yeryflzündekilere yakın olduğunu belirtiyordu.

Her geçen yıl bize, uzaydaki komşularımız hakkında, yeni bilgiler getirir. Artık Venüs’ün yüzey ısısının 53300 derece arasında değiştiği, atmosferinde yüzde 9397 karbon dioksit, yüzde 25 azot vc yüzde ,4 oksijen bulunduğu biliniyor. Bu verilere dayanarak Prof. Cari Sağan yakın bir gelecekti Venüs un insanların yaşayabileceği bir gezegen olabileceği görüşünü savunmuştur.

Ciddiyetiyle tanınan Science (Bilim) dergisinde yayınladığı bir yazısında Sağan tasarısını şu şekilde açıklamıştır On ya da yirmi yıl sonra dünyamızdan hareket edocek olan uzay kargoları Venüs’ü bir mavi yosun yağmuruna tutabilecekler. Yüksek ısılara dayanabilen, organik değişimleri yardımıyla karbon dioksâdin orantısını azaltma imkânma sahip ulan yosunlar zamanla Venüs’ün ısısını düşüreceklerdir. Yine /amanla, yeryüzünde yer alan olay tekrarlanacaktır Işığın ve suyun yardımıyla karbon dioksit oksijene yer verecek bu şartlar altında gezegende ilk hayat panltılan görülmeye başlanacaktır.

Sağan bu tasarısında taşıyıcı görevi görecek uzay gemilerini ileri Sürüyor, ama dilediği biçim ve yetenekteki uzun vol uzay gemileri, yaklaşık olarak, birkaç yüzyıl sonra hazır olabilecektir. Tasan oldukça uzak bir geleceğe sesleniyorsa da bilimsel açıdan gerçekleşebilecek türden sayılmaktadır.

İnsanların düşlerim göre, çeşidi varsayımları besleyen, özellikle uzaybilim edebiyatında çok kullanılan başka bir gezegen Merih’tir.

Mariner IV, VI, VII uydulannm topladığı bilgiler, giriştikleri fotoğraf melemelerinden sonra bu gezegende hayat olabileceği ya da eskiden olduğu düşüncesi güçlenmiştir. Merih gezegeni, çapı 4240 km. arasında değişen krateriyle, dünyadan çok aya benzer. Bu kraterlerin bir kısmının göktaşları tarafından açıldığı biliniyor; ancak geri kalanların nasıl açıldığı bilinemez.
İsim: *

Mail: *

13 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)