İNSAN ŞEHRİ

burcuvurkac_ile_astro_yogainsanlar genellikle küçük kasabaların sıkıcılığından kurtulmak için büyük şehirlere taşmıyorlar. Şehirlerin, daha fazla iş ve eğitim imkânları sağladığı ve iyi lokantalar, alışveriş merkezleri ve eğlence fırsatları sunduğu doğrudur. Ama büyük şehirlerde yaşamanın getirdiği bazı zorluklar da vardır.

Kirlilik soluduğumuz havayla ciğerlerimize ulaşır, suç oranları büyük şehirlerde daha yüksektir ve şehir yaşamı kişisel emniyet konusun-da korkuyu da beraberinde getirir. Yüksek ücret teklif edilen, popüler bir iş çok çekici görünse de, böyle bir iş rekabet piyasasında, pazar biraz durulduğunda hemen kaybedilebilir.

Bunlar Aden Bahçesindeki durumdan oldukça farklıdır.

Aden Bahçesinde kirlilik yoktu. Korku ve endişe de yoktu çünkü Tanrı onların koruyucusuydu. Ekonomik çöküş gibi bir felaket söz konusu değildi çünkü Tanrı onların sağlayıcısıydı. Tanrı bizim bu bahçedeki bozulmamış ortamda yaşamamızı tasarlamıştır ama insan Tanrı dan uzaklaşmayı ve bir şehir inşa etmeyi seçmiştir.

İçindeki huzursuzluk Kavin i bir şehir inşa etmeye yönlendirmiş ve huzursuzluğu sonunda köksüzlüğe, aslını inkâr etmeye dönüşmüştür. İnsan tarafından inşa edilmiş olan şehrin ilk özelliği budur.
İsim: *

Mail: *

14 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)