İKİZLER BURCUNDA DOĞAN ERKEKLERİN ÖZELLİKLERİ

İkizler burcuna egemen olan Merkür planeti bu burçta doğanlara olağanüstü canlılık ve zekâ parlaklığı bahşetmiştir Bu burçta doğanların yetenekleri çok yönlüdür. İçlerinden taşan enerjiyi çeşitli şekillerde ortaya vurup kullanmaya çalışırlar ve bunun için aşırı bir heves gösterirler. Alışılmış yol ve yöntemler dışında yenilikler aramak ihtiyacı bu kişileri edebiyat ve diğer sanat yönlerinde parlak doruklara ulaştırabilir. Bu burcun insanı en mutlu kılan şey kendi özünü dışarıya vurup sanat yoluyla ifade edebilmektir. Bu alanda tek başarıyla yetinmeyen ikizler burcunun insanı artık başıradan başarıya koşmakta devam edecektir. Kendisi ve yetenekleri için tanıdığı hedefler gerçekten çok yüksektir. Ama İkizler burcunun adamı çalışırsa bu hedefleri kolaylıkla aşar ve daha ilerideki hedeflere doğru yılmadan ilerler. Hayatı kendisi ve çevresindekiler için daha güzel yapmak uğruna hiç bir çabadan kaçınmayan enteresan bir kişidir’ ve zekâsını parlaklığıyla girdiği her çevreye renk, hareket ve pırıltı katar.

İçindekileri dışarıya vurmak ve çevresindekileri etkilemek isteği İkizler burcunun erkeklerinde özellikle belirgindir. Eğer bir başarısızlığa uğrar ya da dertlenirse bu erkek acısını içine gömüp derdini kendine saklayamaz. Mutlaka etrafındakilere içini açar. Ciddi ıstırapları çok derin olur ve erkek bunu çevresindekilerden saklıyamaz; saklamak istemez bile. Bu arada kendisine uzatılacak bir avuntu eli, herhangi bir anlayış onun için paha biçilmez değerdedir. Başarılı zamanlarında da bu erkek sadece sevilmekle yetinmez. Başarısının koşullarım ve kendi kendisini, her şeyin nasıl olup bittiğini, bu noktaya nasıl ulaşabildiğini anlamak için uzun uzun düşünür taşınır. Bu erkek dünyada belki de hiç bir insanın başaramıyacağı bir amacı, yani kendi kendini tamamiyle anlamayı hedef edinmiştir. Bu yolda uzun çabalar harcar. Yakınlarının ona bu yönden öğüt vermeleri, onu bu incelemelerden, araştırmalardan uzun düşüncelerden caydırmaya çalışmaları boşunadır. En iyisi onu bu durumda kendi haline bırakmaktır.

İkizler burcundan gelen erkek kendi entellektüel ilgilerini ve kafa hayatını paylaşacak bir eş ister. Bu eş tipik bir ev kadını olmamalı, erkeğinin ilgilerini her dakika paylaşmalı, sırasında “ha” deyince çevresini ve yaşayış tarzını değiştirmeğe hazır bulunmalıdır. Aynı zamanda kıskançlığa eğilimli olmaması ve sabırlı olması şarttır çünkü İkizler burcundan gelen erkek, kadın, erkek tanımadan bütün insanlarla ilgilenir, onları yakından hem de çok yakından tanımak ister. Eşi olan kadın onun çevresindeki kişilere gösterdiği ilgiyi bu yönden değerlendirmeli ve kıskançlığa kapılmayarak doğal saymalıdır. Bu eşi için her zaman kolay olmadığı gibi kendisi için de zaman zaman zararlı olabilir. Çünkü onun derin fakat ard niyetsiz ilgisini eşi anlasa bile karşısındaki başka anlamlara yorabilir ve bu yüzden erkeğin başına bir takım çoraplar örülebilir. Eşinin bu yönden ona yol göstermesi, zaman zaman ikazda bulunması şarttır. Fakat bunda çok dikkatli olmalıdır çünkü bu erkek dırdıra kattiyen gelemez. Yapılacak itirazlar daha çok entellektüel fikir belirtileri biçimini almalıdır. Eşinin dırdırcı, kendi özel işlerine burnunu sokan bir insan olduğuna inanırsa İkizler burcundan gelen erkek aralarındaki ilişkiyi gık demeden keser, başını alıp gidebilir.

Bu burcun erkekleri seks deneylerini hiçbir zaman ciddiye almazlar. Onlar için seks daha çok şefkatin ve romantik aşkın bir çeşitlemesinden ibarettir. Kafası ile yaşıyan entellektüel bir erkeğin aynı zamanda son derece romantik olmasını anlamak güçse de bu, İkizler burcundan gelen erkeği ilginç yapan çelişkilerden biridir. Bunu erkeğin kendisi de bilir ve derin romantizmini çok zaman şakacı, hafif tutumlar arkasında gizlemeye çalışir. Ama akıllı kadın onun duygularının derinliğini sezmek te güçlük çekmiyecektir. Dediğimiz gibi seks bu erkeğin hayatında önemli bir rol oynamaz. Onun yaşamını hisleriyle kafası kendi aralarında paylaşmışlardır.

İKİZLER BURCU (GEMİNİ)

Sanatkârlarla mucitlerin simgesidir.

22 Mayıs 21 Haziran

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

Huzursuzluk, bir çok dallarda yetenekli olmak, işlek bir zekâ, coşkun bir yaradılış, ifade gücü, artistik eğilim, tatlı dil ve konuşkanlık.

Planeti Merkür, Rengi sarı, uğurlu taşları: Beril, Aquamarin, Uğurlu metal: Cıva

İKİZLER BURCUNDA DOĞAN ERKEKLERİN ÖZELLİKLERİ _2.jpg

Bir önceki yazım: KAHVE TABAĞI FALINA NASIL BAKILIR?
İsim: *

Mail: *

18 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)