Hiperboreliler

icerik1956 da aynı bölgede araştırmalar yapan William Bennett’e göre bu yeşil bölge buzların altında kalmış gizli bir ülkenin kalıntılarından başka bir şey değildir.

Bu görüşler ve keşiflerin karşısında iki ihtimal üzerinde durabiliriz: Antarktika buzlan arasında bannan sıcak ya da ılık bir bölge, volkanik ya da radyoaktif olaylann sonucu olabilir; belki de gerçekten tarihöncesi çağlarda varolan ve insanları barındıran bir bölgenin kalıntılarıdır.

Atlantid, Mu, Hipcrbore mitoslara karışmış üç kayıp kıta, belki üç kayıp uygarlıktır. Birincisi jeoloji tarafından kabul edilmiştir, İkincisi birtakım esrarların kapılarını zorlar, üçüncüsü ise çoğunlukla eski geleneklere, düşlere ve jeolojinin hâlâ çözemediği bazı sorunlara dayanıyor. Hayal ya da gerçek! Üç ayn kayıp ülke ve bilinmeyen tarihin üç ayrı tevnağı.
İsim: *

Mail: *

15 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)