Hint Astrolojisindeki Açılar

burçlar-ve-simgeleriHint sistemindeki açılarla Batı’dakiler arasındaki en önemli farklardan biri, çoğu Batılı astrologun başlangıçta anlamakta zorlandığı farktır ki buna göre, iki gezegen birbirine -kavuşumlarda ve (Batılılann karşıt dediği şekliyle) yedinci ev açılarında olduğu gibiaçı yaptığında, biri bundan son derece yararlanabilirken diğeri çok büyük zarar görebilir. Örneğin, Venüs Satürn’le kavuşumdaysa, o zaman Venüs Satürn’ün malefik enerjisinden büyük ölçüde zarar görür. (Dereceler Hindu açılarında önemsizdir. Bu yüzden Venüs Satürn’le aym burçtaysa bir kavuşum gerçekleşir. Elbette derece olarak açı ne kadar yakmsa, etki de o kadar yoğundur.) Ancak, Satürn’ün konumu Venüs’ün son derece benefik enerjisini aldığı için çok daha iyi olur. Başka bir örnekte Mars onuncu evdeyken Jüpiter’in dördüncü evde olduğu bir durumu alalım. Bütün gezegenler kendilerinden itibaren yedinci eve (karşıtlarına) açı yaptığı için, Jüpiter Mars’a açı yaparken Mars da Jüpiter’e açı yapar.

Fakat bu Batı astrolojisindeki gibi bir ‘karşıtlık’ oluşturmaz, çünkü Batı astrolojisindeki karşıtlıklar her iki gezegen için de zor veya meydan okuyucudur. Hint astrolojisinde, Jüpiter Mars’ın zararlı ışınlarım aldığı için zarar görür fakat Mars, benefik Jüpiter’in açışım aldığı için çok güçlü ve mutlu olur. Hint astrolojisindeki açıların çalışma biçimi böyledir.

Bir gezegen kendi yönettiği, yüceldiği veya düşük olduğu burca açı yaparsa, sonuçlar daha iyi veya daha kötü yönde değişir. Örneğin, Jüpiter dördüncü eve açı yaparsa ve dördüncü ev Jüpiter’in yönettiği burç olan Balık’sa, (Hint astrolojisinde eski yöneticilikler kullanılır çünkü Uranüs, Neptün ve Pluto kullanılmaz) o zaman açı normalde olduğundan daha fazla benefiktir. Eğer Ay, yüceldiği burç olan Boğa’ya açı yaparsa, o zaman o ev daha fazla güçlenir. Eğer Mars, düşük olduğu burç olan Yengeç’e açı yaparsa, Yengeç’in bulunduğu eve verilen zarar, Mars’ın malefik enerjisini alan başka herhangi bir evden çok daha fazla olur. Dahası, Yengeç’te olan her hangi bir gezegen de Mars’ın açısından normalde olduğundan daha fazla zarar görür.

Malefiklerin kendi yönettikleri veya yüceldikleri burçlara açı yapmaları durumunda, bu ‘özel’ açılar konusunun iyi anlaşılması pratik deneyime dayalı ustalık gerektirir. Malefik gezegen ne kadar ilave benefik enerji taşırsa taşısm, bazı evler malefik enerjiye tam olarak uyum sağlayamazlar. Özellikle kişileri temsil eden evler bu konuda en hassas evlerdir. Bu evler birinci ev (kişinin kendisi), üçüncü ev (en büyüğü hariç bütün kız ve erkek kardeşler), dördüncü ev (anne), beşinci ev (çocuklar), yedinci ev (eş), dokuzuncu ve onuncu ev (ikisinden biri babayı gösterebilir. Güney Hindistan’da dokuzuncu ev babayı gösterir çünkü Hindistan’ın o bölümünde baba aym zamanda öğretmen olarak görev alır ki bu dokuzuncu ev konusudur. Kuzey Hindistan’da astrologlar babayı onuncu evden belirlerler.) ve on birinci evlerdir (en büyük kardeş -daha büyük olan değil en büyük olan).

Bir önceki yazım: YÜKSELEN BURÇLAR GEZEGENLERİ
İsim: *

Mail: *

15 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)