Hint Astrolojisinde Gezegenler

horoskopBurclarHint astrolojisinde gezegenler, yönettikleri evlere bağlı olarak benefik veya malefik bir etki taşırlar. Bu, sadece doğum haritası yorumunu etkilemekle kalmayan, aynı zamanda gezegenlerin daşa ve buktiler sırasındaki etkilerini de belirleyen çok önemli bir prensiptir. Aslmda, yöneticiliğe bağlı olarak bir gezegenin pozitif veya negatif doğası, bir dönemin veya alt dönemin iyi, kötü veya sıradan sonuçlar doğurmasını belirlemede kullanılan ilk durumlardan biridir. Malefik gezegenler (Mars, Satürn ve Güneş) ‘iyi evler’i yönettikleri zaman ‘fonksiyonel benefikler’ (veya geçici benefikler) olarak adlandırılırlar. Zararlı doğalarını korumalarma rağmen, fonksiyonel benefikler aym zamanda iyi şeyler yapabilme yeteneğini de beraberlerinde taşırlar. Benefik gezegenler (Venüs, Jüpiter, Ay ve Merkür) ‘kötü evler’i yönettikleri zaman, ‘fonksiyonel malefikler’ olurlar, yani aynı anda hem zarar verip hem de iyi etkiler üretebilirler.

Bir doğum haritasındaki en iyi evler, beşinci ve dokuzuncu evlerdir (dokuzuncu en iyi kabul edilir, beşinci ondan sonra gelir). Bu evler trikonalar veya üçlü evler diye bilinirler ve etkilerinin hissedildiği her yere büyük miktarda yararlı enerji verirler. Beşinci veya dokuzuncu evde bulunan gezegenler güçlenirler ve pozitif doğalarını açığa çıkaracak şekilde çalışırlar. Örneğin, Venüs beşinci veya dokuzuncu evdeyse, Venüs özellikleri (sanat, güzellik, aşk, vb.) güçlenir çünkü Venüs iyi bir evdedir. Mars beşinci veya dokuzuncu evdeyse, Mars özellikleri (spor, fiziksel enerji, mekanik yetenekler vb.) ortaya çıkar. Aym zamanda, beşinci ve dokuzuncu evlerdeki gezegenler tarafından yönetilen evler (yukarıdaki örnekte Venüs ve Mars’ın yönettiği evler) güçlenir ve iyi özellikleri ortaya çıkar.

Daha da önemlisi, trikona evleri yöneten gezegenler, çok büyük bir olumluluk taşırlar ve bulundukları evlere, açı yaptıkları gezegenlere ve evlere bütün olumlu yanlarım verirler. (Hint astrolojisinde, gezegenler aslmda evlere açı yaparlar. Bu bir sonraki ‘Açılar’ bölümünde açıklanacaktır.) Başka bir deyişle, beşinci veya dokuzuncu evin yöneticisi ikinci evdeyse (para), kişinin finansal durumu güçlenir, bu durum beşinci veya dokuzuncu evin yöneticisi bir malefik (Mars, Satürn, Güneş) olsa bile geçerlidir. Dahası, beşinci ev ve dokuzuncu ev yöneticilerinin diğer gezegenlere ve evlere yaptığı açılar, açıyı yapan gezegen malefik olsa bile olumludur, ama malefik oluşu nedeniyle aym zamanda biraz zararlı enerji de mevcuttur.

Bir önceki yazım: YÜKSELEN BURÇLAR GEZEGENLERİ
İsim: *

Mail: *

14 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)