HİNT ASTROLOJİSİ

HİNT ASTROLOJİSİNDE ÖZEL KONULAR

Astrologlar aşağıdaki bilgileri faydalı bulabilirler. Bu bilgilerin bir kısmı daşalarla ve buktilerle, bir kısmı da natal Hint astrolojisiyle ilgilidir. Batılı astrologlar bu bilgilerin hiç birini Batı doğum haritası yorumuna uygulamamalıdırlar.

1. Bahsedildiği gibi, ilk veya son bir kaç derecelerdeki gezegenler genellikle zayıftır. Bir burcun ilk veya son bir kaç derecesinden biri (yani yirmi sekiz ve yirmi dokuz dereceler veya sıfır-bir dereceler) YÜKSELEN’İN derecesiyse, Yükselen’in etkileri çok zayıflar. Böyle zayıf bir Yükselen’le doğan bebekler sıklıkla evlatlık verilerek terk edilirler veya çocukluklarında önemsenmezler, çünkü ebeveynlerinin özenini ve dikkatini yeterince güçlü bir şekilde kendilerine çeviremezler.

Eğer benefik bir gezegen birinci evdeyse veya Yükselen’e güçlü açılar varsa, zayıflatıcı etkiler biraz hafifler. Eğer Yükselen derecesi zayıfsa ama Yükselen’de benefik gezegenler varsa veya açı yapıyorlarsa, bu insan genellikle bir yandan içinde bir boşluk veya güçlü bir güvensizlik hissederken bir yandan da güvenli bir duruş sergiler. Yine bir uyarı notu: Batıda bu bilgiyi ihtiyatlı kullanın çünkü doğum haritaları sıklıkla beş veya on dakika yanlıştır. Genellikle doğum zamanının dört dakikası Yükselen’i bir derece değiştirir.

2. Bu bölümde en temel rajayogalar dışmda astrolojik yogalardan (yani gezegensel birleşimlerden) bahsetmedim. Eski Hint astrolojisi metinlerinde bahsedilen ve hem iyi hem kötü olan hiç abartısız yüzlerce gezegensel birleşim vardır. Bazen, iyi görünen bir daşa kötüye döner çünkü daşa gezegeni kötü bir yoga formundadır. Aynı şekilde görünüşte zararlı veya korkutucu bir daşa bazen iyiye dönüşür çünkü daşa gezegeni iyi bir yoganın içindedir. Bu olgu nadirdir ama zaman zaman gerçekleşir.

Amerikan Devlet Başkam olarak keyif aldığı çok başarılı iki dönemi kapsayan yıllarda, Ronald Reagan bir Satürn daşanın ortasındaydı. Reagan’m haritasında Satürn düşük olduğu Koç burcundadır. Reagan birbirinden farklı bir kaç doğum zamanı vermiş olsa da (büyük ihtimalle kötü niyetlileri bertaraf etmek içindir, çünkü bizzat o da astroloji kullanıyordu), başkanlığı sırasında Satürn daşa bir kaç yıl daha devam ettiğinden, bu doğum saatlerinin hanginin kullanıldığı önemli değildir. Hayli saygın bazı Hint astrologlara göre Reagan’ın haritasında Satürn, kadim astroloji kahinlerinin ‘krallık’ veya bugün bizim siyasi başan dediğimiz şeyi bahşedici olarak tanımladıkları özel ve iyi bir yogayı şekillendirir.

Hint astrolojisinde, bir astroloğun üstün ve isabetli öngörü yapabilmek için ezberlemesi gereken binlerce astrolojik yoga olduğundan, astrolojinin peşinden gitmek isteyen biri için güçlü bir ikinci ev, özellikle arzu edilen bir şeydir. İkinci ev bir insanın bilgiyi ve detayları ezberleme yeteneğini gösterir. Hint astrolojisi metinleri sürekli ‘en iyi astrologlar böyle ikinci evi güçlü olanlardır’ der.

Bir önceki yazım: ASTROLOJİK MANTRALARIN SÖYLENİŞİ  1. mehmet hetap arslan dedi ki:

    2016 yılında ekonomık durumum ve işlerim ne durumda olacak 28 ocak 1968 doğumluyum.sürekli rüyamda devlet adamlarını görüyorum


İsim: *

Mail: *

15 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)