Hint Astrolojisi

dort-4-element-su-toprak-hava-ates-sembolHint daşaları ve buktileri hakkındaki bu bölümün iki amacı var. Bir tanesi, yaklaşık sekiz yıl önce yazılan Ancient Hindu Astrology for Modem Western Astrologer (Modem Batılı Astrolog için Eski Hint Astrolojisi) isimli ilk yazımı okuyanlarla konu hakkında daha fazla bilgi paylaşmak. İkincisi, Hindu öngörü astrolojisinin zengin ve derin daşa-bukti tekniğini Batılı astrologlara tanıtmak. Hint ve Bati astrolojisinin ikisini birden çalışan astrologlar, çalışmalarında çok büyük bir avantaja sahipler. Bu bölümü okuyanların Hint sisteminden büyük ölçüde etkileneceklerine inanıyorum.

Hint astrolojisine başlayanlar için her şeyi çok açık bir biçimde sunmayı çok isterdim, ama izleyen lar sadece okuyucunun iştahım kabartmak ve daşalar ve buktiler yoluyla mümkün olan öngörünün doğruluğu hakkında bir bakış açısı vermek için sunulmuştur. Amacıma ulaşırsam ve okuyucu daha fazlasını bilmek isterse, Batıklar tarafından yazılmış üç ya da dört tane kolay anlaşılabilir Hint astrolojisi ı mevcuttur. Daha fazla bilgi için ‘Okuma Listesi’ ve ‘Hizmetler’ başlıklı bölümlere bakınız.

Yeni başlayanlar için izleyen lar Hint astrolojisinin yararlarım anlatan bir giriş niteliğindedir, çünkü ilk önce natal Hint astrolojisini anlamadan, daşalar ve buktiler yoluyla öngörüde doğruluk kazanmak imkansızdır. Hint astrolojisi, Baü astrolojisinden tamamen farkk bir sistemdir. Sistemde uzmanlaşmak Batılı astrologların sandığı kadar zor olmasa da, (eğer Hintli yazarlardan kafa karıştırıcı metinler okumadıysalar), çok kolay da değildir. 1982’de Hint astrolojisi hocam R. Santhanam’a Hint öngörü astrolojisini ne zaman rahat ve iyi bir şekilde uygulayabileceğimi sorduğumda, bana “yaklaşık bir yıl içinde” diye cevap vermişti. Bu tahmin benim Batı astrolojisindeki deneyimime dayanılarak yapılmıştı.

Ayrıca şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki HİNT ASTROLOJİSİ TEKNİKLERİ HİÇ BİR ZAMAN BATI ASTROLOJİSİ TEKNİKLERİYLE KARIŞTIRILMAMALIDIR.

Batı astrolojisine göre çıkarılmış bir haritaya Hint daşa ve buktileri uygulanarak yapılmaya çalışılan yorumdan daha çarpık bir bilgi olamaz. Geçerli bir biçimde harmanlanabilecek olan şey, iki son derece bütünleyici sistemden ayrı ayrı kazanılan bilgi, anlayış ve bilge-liktir. Hem Hint hem Batı astrolojisi, kişisel özellikleri ve olayları öngörme gücüne sahiptir. Ama Batı kültürü özgür irade doktrinini çok benimsediği için, Batı astrolojisi bir insanın kaderinden çok psikolojisini ve kişiliğim öngörmede daha çok gelişmiştir. Abe Lincoln ve Lyndon Johnson örneğinde olduğu gibi bireylerin sefillikten başkanlığa yükselebildikleri bir kültüre, kader odaklı astroloji ne kadar uygun olabilir?

Diğer yandan Hindistan, karma ve reenkamasyon felsefesi içinde yükselmiş bir kültürdür. Eğer bir kişi geçmiş yaşamlarında iyi davranışlarda bulunduysa, o zaman bu hayatında meyvelerim toplar. Dahası, Hint kültürü çok uzun zamandır hizmetkarlardan, tüccarlar, savaşçılar ve brahminlerden (rahipler veya bilgeler) oluşan dört katlı kast sistemini içinde barındırmıştır. Bu sistem, hizmetçi olarak doğan birinin hizmetçi olarak öleceğini, tüccar kastında doğan bir insanın tüccar olacağım dikte eder. Bu yüzden, özgür irade çok düşük bir değere sahiptir. Eski Hintli astrologların kişilikten ziyade kader odaklı bir astroloji geliştirmeleri çok doğaldır. Hint astrologlar kişilik ve davranışı öngörmede yetenekli olmalarına rağmen, bir kadının kaç çocuğu olacağı, birinin ne zaman evleneceği veya kişinin zengin olup olmayacağı gibi konulan tahmin etmede daha başarılılar. İki sistemi de kullanan ve bu iki ayrı sistemin bütünlüğünü korumada dikkatli olan astrologlar, iki kültürün bilgeliğinden de yararlanabilirler.

DAŞALAR VE BUKTİLER
DAŞALARGEZEGENSEL DÖNEMLER (oluşma sırasına göre)
Güneş 6 yıl
Ay 10 yıl
Mars 7 yıl
Rahu 18 yıl
Jüpiter 16 yıl
Satürn 19 yıl
Merkür 17 yıl
Ketu 7 yıl
Venüs 20 yıl

Öngörüde daşa sistemi, Hint astrolojisinin en önemli özelliklerinden biridir. Hint astrolojisinde, Baüdan biraz daha farklı bir şekilde de olsa transitler kullanılmasına rağmen, Hint astrolojisinin öngörüde ünlü olmasını sağlayan şey daşalar ve buktilerdir. Daşalar ve buktiler, belirli gezegenlerin hareketlerinin bir insanın hayatındaki önemli olaylara denk geldiği dönemler ve alt dönemlerdir. İnsanın hayatındaki ilk daşa, doğum haritasındaki Ay’ın konumuna göre belirlenir. Daşalar, altı yıldan yirmi yıla kadar değişir. En uzun daşa Venüs daşa, en kısa daşaysa Güneş daşadır. Kişi, bir daşa süresinin her hangi bir noktasında doğmuş olabilir, sonrasında daşalar yukarıdaki sırayı takip eder. Örneğin, bir kişi on altı yıl süren Jüpiter daşanın son altı aymda doğmuş olabilir, sonrasında on dokuz yıllık Satürn daşa başlar, ondan sonra da on yedi yıllık Merkür daşa ve bu böyle devam eder. Başka bir kişi, yirmi yıl süren Venüs daşanın üçüncü yıl ve beşinci aymda doğmuş olabilir, sonra altı yıllık Güneş daşa, daha soma da on yıllık Ay daşa gelecektir.

Bu kadar uzun dönemler için bir insanın hayatının detaylı resmini çizen daşalar daha sonra kendi içlerinde, daha kısa dönemler hakkında daha detaylı bilgi veren buktilere bölünürler. örnek olarak, bir kişi on altı yıl süren bir Jüpiter daşarun içinde olabilir, eğer Jüpiter doğum haritasında güçlüyse ve iyi açılar yapmışsa, bu konum o kişinin daşa sırasında Jüpiter tarafından yönetilen hayat alanlarında ve evlerde muhteşem kazançlar, yararlar ve mutluluk kazanacağını gösterir. Ancak, kişi Jüpiter daşarun içinde iki yıllık Ay buktiye girerse ve Ay zayıf, zarar görmüş veya kötü açılar almışsa, o zaman bu insan birdenbire Ay tarafından temsil edilen hayat alanlarında ve Ay’ın yönettiği evlerde çeşitli problemlerle karşılaşmaya başlar. On altı yıllık Jüpiter daşanın iyi etkileri halen sürmektedir ama, kişinin mutluluğu ve kazançları engellerle ve zorluklarla uğraşırken kesintiye uğrar.
Kırkın üzerinde Hint daşa sistemi mevcuttur fakat sadece iki tanesi geniş çapta güvenilir kabul edilmektedir. Bu ikisi, Vimsottari (Vimşatri okunur) ve Asottari (Aşotri okunur) sistemleri ismiyle bilinmektedir. Vimsottari sistemi sürekli bir doğruluğa sahip olduğundan, en sık kullanılanı ve bu ta öğretileni odur. Bu metindeki bütün daşa örnekleri, Vimsottari yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.

Hint felsefesine göre, günümüzün aşırı stresi, kirliliği ve zihinsel yorgunluğu olmadan, fiziksel ve spiritüel olarak sağlıklı bir dünyada normal yaşam süresi 120 yıl olurdu. Buna uygun olarak, dokuz daşanın toplam süresi 120 yıldır. Uranüs, Neptün ve Pluto eski dönemlerde görülemediğinden, daşa sisteminin bir parçası değillerdir. Dokuz daşa yedi orijinal gezegeni (Güneş ve Ay dahil), Rahu ve Ketu’yu (Kuzey ve Güney Ay Düğümü) kapsar. Daşalann sırası şu şekildedir: Güneş altı yıl, Ay on yıl, Mars yedi yıl, Rahu on sekiz yıl, Jüpiter on altı yıl, Satürn on dokuz yıl, Merkür on yedi yıl, Ketu yedi yıl, Venüs yirmi yıl.

Aynı şema buktiler için de geçerlidir ve onlar da bir sırayı takip eder. Her daşarun ilk buktisi, daşa gezegeniyle aynıdır. Örneğin, bir Ay daşada dönemler ve alt dönemler şu sırayı izler: Ay-Ay, Ay-Mars, Ay-Rahu ve böyle devam eder. Bir Güneş daşada ise şöyle olur: Güneş-Güneş, Güneş-Ay, Güneş-Mars, Güneş-Rahu ve böyle devam eder.
Bir kişinin daşalarmı ve buktilerini hesaplamak, karmaşık ve zaman alan bir işlemdir ve insan kaynaklı hatalara açıktır. Bu yüzden ben, Hint astrolojisi yazılım programı almayı veya ın sonundaki ‘Hizmetler7 bölümünün altında listelenmiş olan astrolojik bilgisayar hizmetlerinden birine e-posta göndermeyi tavsiye ederim. Daşalarm ve buktilerin nasıl hesaplandığım öğrenmek isteyenler içinse, ekler bölümünde yönlendirmeler mevcuttur.

Daşaları anlamak için Hint astrolojisinin bazı temel noktalarım bilmek gereklidir. İlk önce, Hintliler ve Batılılar tarafından kullanılan Zodyaklar arasındaki farkları açıklayacağım. Sonraki larda, iki Zodyak’m çizimleri arasmdaki farklar konusunda bazı detaylara girdim. Eğer materyalin bir kısmı çok teknik veya anlaşılması zorsa, üzülmeyin. Yeni başlayanların şimdilik bilmesi gereken şey, Zodyakların farklı olduğu ve Batı doğum haritasım Hint haritasına çevirmek için kolay hesaplamaların varlığıdır. Yeni başlayanların çoğu, bu işlem için zaten bir bilgisayar hizmetinden yararlanacaktır.

İki Zodyak konusuna biraz sert bir biçimde yaklaştım, çünkü bugün çoğu astrolog sadece bir Zodyak’m doğru olduğunu düşünüyor. Problemin bir kısmının nedeni, Yeni Çağ düşüncesini benimseyen çoğu kişinin Doğulu olan her hangi bir şeyin saf ve derin olduğunu, fakat Batılı olan her şeyin sığ, yapay ve bozulmuş olduğunu düşünmesi olabilir. Astroloji söz konusu olduğunda, bu hazin bir hatadır. Diğer astrologlar başkalarının tavsiyesi üzerine farklı bir astroloji sistemim araştırma konusunda tereddüt etmiş olabilirler. Bu, hiçbir zaman profesyonel bir doğum haritası yorumuna sahip olmadığı halde, astrolojiye inanmadığım söyleyen bir kişinin durumu kadar dar görüşlü bir bakış açısıdır. Astroloji kadar geniş, mistik ve esrarlı bir disiplinde, entelektüel inançtan ziyade kişisel deneyim yoluyla öğrenmek daha önemlidir. Son zamanlarda çok sayıda astrolog, astrolojik sistemler ve Zodyaklar hakkında, bu sistemlerin uygulamasından çok teoriye dayalı hükümler verdikleri için, iki farklı Zodyak’m da eşit derecede iyi çalıştığım göstermenin önemli olduğuna inanıyorum.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz 1. Sevinç dedi ki:

  Bolluk ve Bereket

 2. Emine dedi ki:

  Evliliğim hakkında detaylı bilgi

 3. Gülcan dedi ki:

  Hayatim nasil gelisecek

 4. derya dedi ki:

  hayatımda neler olacak neler yaşayacağım?

 5. idil arıcan incekaş dedi ki:

  Merhaba
  11.12.1981 dogumluyum gelecek hayatimi merak ediyorum.hamileyim kizimin adini zeynep ece koymak istiyorum uygun bir isim mi?
  Tesekkurler

 6. AYŞE dedi ki:

  ben 37 yasındayım hiç evlenmedim hayırlı bir kısmetim olmayacakmı olacaksa nezaman olacak


İsim: *

Mail: *

20 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)