Hiçten bir uygarlık

icerik“Butun olgular bu sonuca varıyor,’ diyor. ‘İlk Firavun Mcncs’in devrinden önce, hatta, belki NU vadisine göç etmeden önce, Mısıriıl.ır uygarlık konusunda önemli aşamalar yapmışlardı.”

MfMİn, yani M.ö. 3000 yıllarından önce NÜ vadisini göç etmeden neredeydi, nereden gelmişlerdi bu Mısırlılar?
Tarih, M.Ö. 5000 yıllarında, Habeşistan’dan göçüp N’ıl vadisinin kıyılarına varan ve orada yaşamakla olan halkla kaynayan bir ırktan söz ediyor. Habeşistan’dan gelen ve birliğinde yüce bir uygarlığın tohumlanıu getiren bu ırk nereden çıkmadır? Tarih bu konuda kesin bir şey söyleyemiyor ve iş yine yorumlara, görüşlere kalıyor.
Uçan Dairelerle inip Nil vadisindeki yerlileri eğiten yaratıkları ileri süren Eniery’nin görüşü bir paradoks olabilir; aynı şekilde Habeşistan’dan Mısır’a göçenleri kayıp AtUntis kıtasının kazazedeleri ayan görüş de bir düş sayılabilir.

Ancak, er ya da geç, bir yerde sonucun, gerçeğin ortaya çıkması gerekmektedir. Yoksa geçmişini araştıran insanoğlunun ilgisi ve merakı kesilmeyeceği gibi ileri sürülen hayali görüşlerin de arkası kesilmeyecektir.
TAŞDEVRİ TEKNOLOJİSİNE dayanan, tekerleği bile tanımayan Maya uygarlığı, en parlak döneminde (987 1511) Guatemala’dan Meksika’ya kadar yayılmış; Guatemala’yı, İngiliz Hondurası’nı, Yukatan’ı, Çapas’ı ehramlar, görkemli tapınaklar ve gözlemevleriyle sülemiştir.

Hiçten bir uygarlık kuran, geçmişi kesinlikle biünmeyen, astronomi ürerine geniş bilgiye sahip oUn bir ırk örneği daha.

133 yâ önce. John L Stephens ve Frederic Cat henvood’un keşifleri yayılmadan. Maya uygarlığını birkaç uzman dışında hiç kimse tanımıyordu. Bu durumda geçmişinin bilinmesi dc çok güçleşmekledir.
StrpJıens ve Cathcnvood, ilk keşiflerini Honduras’ta Kopan köyünün yakınlarında, binbir türlü güçlüğe katlanarak yaptılar, iki yıl sonra yeni bir keşif daha yaparak bunlar hakkında bir kitap yayınladılar.
“Orta Amerika Çapas ve Yukatan’da Yapılan Bâr Yolculuğun Serüvenleri adını taşıyan bu kitap dünyada büyük yankılar yaptı: Amerika’da o güne kadar bilinmeyen bir uygarlık keşfedilmişti.

Kitabın yayınlanmasından günümüze kadar. Yeni Dünya’nın Yunanlıları sayılan Mayalar’ın uygarlığı, sanatı, tarihi hakkında sayısı araştırmalar, incelemeler ve tartışmalar yapıldı ve yapılmaktadır da. Bu kadar derin bir inceleme konusu olmasının nedeni, bu uygarlığın İspanyol istilâsından önceki zamanlarda, akıllara durgunluk verecek bir noktaya erişmiş olmasıdır.

Bu konuda Kaymond Cartier şöyle demektedir:

Mayalann yaptıkları seramik kaplar, vazolar Etrüsk seramiklerini, taş kabartmaları Hindistan’daki eserleri, ehram biçimindeki tapınaklarının kocaman dik merdivenleri, Kamboçya’daki Angkor bölgesi tapınaklarını hatırlatmaktadır.

Mayalar, eserlerini meydana getirirken başka uygarlıklardan örnek almadılarsa, Avrupa ve Asya’nın büitin ıvikj uygarlıklannın sanat biçimlerini kapsayacak bir yetem geMtepkidi anlamı çıkmaktadır.
Belki de, uygarlık denen şey, belirli bir coğrafi bölgede doğup bir orman yangını gibi çevreye yayılmıştır. Belki de dünyanın çeşitli bölgelerinde aynı zamanda doğmuştu.

Maya uygarlığıyla daha önce üzerinde durduğumuz e ilerde görrce&aüz diğer uygarlıklar, sürekli olarak eş ym da benser birtakım sorular ortaya koyar. Böylece bu uygarlıktan ortak bir noktaya bağlamak, en azından aralarındaki benzerlikleri gelişimleri bir yörüngeye oturtmak gercfcini her an için günümüz insanına duyururlar.
Bugün Maya lorla ilgili bilgiler kolayca bulunduğundan, biz gen ellikle bu uygarlığın astronomi ve matematik bilimlerinde vardığı sonuçlar üzerinde durmayı daha uygun goıüyoıuz.
Mayalar’uı astronomi alanındaki başarılan söz konusu olunca akla gelen ilk örnek ünlü Maya takvimidir. Dünyayı ve Venüs gezegenini ilgilendiren esrarengiz bir takvimdir bu!

İnce ve eksiksiz Itnaplara dayanan bu takvim sayesinde Maya rahipleri, Venüs’teki yıl üresini 584 gün o larak hesaplamışlar, bununla yetinmeyip Ay’ın takvimini de çıkartmışlardı; dünyamızdaki yıl için vardıkları gün sayısı Be 365,2420 olmuştur. Buğun kabul edilen gün sanı 365,2422’dir Silin ilk dela yaratan ve hesaplarında sık sık kullanan Mayalar matematiğe karşı bir çeşit tutku besliyorlardı. Ban heaaplan 64 milyonu bazdan da 400 nül vonu kapsıyor ve bütün bu hesaplar Venüs yılını, Dünya yılını hattft Ay yılını ve Tzolkin diye adlandırılan. 2ffşer günlük 13 ayı olan Kuts.il Yılı ölçmek için kullanılıyordu.

Mayalar için uman devirlerden oluşuyordu: Yıl devirleri gerçekten ileri bir şekilde gelişiyordu: 7200 günlük.
144.000 günlük, giderek 64 milyon yıllık devirlere varmışlardı.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

20 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)