Hayat Denen Oyunun Kuralları

Bir astrolog olarak yaşam yasasının denge kanununu (ki insanlar buna oyunun kuralları da derler.) Astroloji üzerinde uygulamaya karar verdim. Sonuçlar benim için çok güzeldi, insanın yaradanı tamması için önce yaratılanı tanıması savından yola çıkarak Astrolojiyi psi-kosomatik vakalarda kullandım. Hiçbir ilaç almaksızın kendi özlerine inmelerini sağlamak benim için başarı oldu. Kendileri ile tanışıp barışınca korkularım yenmeyi başardılar.

Bilgi yaşamdaki en büyük servettir. Bilgi ışıktır ve inşam karanlıktan çekip alıverir. Bilgiyi tammak için önce düşünmek gerekir. Kişinin düşünmeye başlamasının ise önce kendisiyle olduğunu gördüm. Düşünme araştırmayı, araştırma ise bilgiyi getiriyor. Insam düşünme ve araştırma devresinde astroloji ile tanıştırıyorsunuz. Çünkü kişi bana geldiğinde Yarın ne olacağım endişesiyle geliyor. Acaba aklimdakini bilecek mi? gibi düşünceleri oluyor. Bana göre fala, büyüye fena halde kaptırıp, başkalanmn onu kandırmasından veya etkilenmesinden medet umanlar yaşamıyorlar. Yan koma haldeler. Bu tip örnekleri meslek yaşamımda o kadar çok gördüm ki…

Bazıları için hiç bir şey yapmamam gerektiğini düşündüm. Çünkü benim sözlerim ve felsefemle onlara hiçbir yardımım olamazdı. Onları ancak sert olaylar terbiye edecekti. Onlar acıdan kaçışorlardı, fakat acı olayları yaşamaları onlar için gerekli bir malzemeydi.

Kimi insanlar olaylardan hemen ders alır, ki-miside uzun yıllarla algılar. îşte bu denge kanunu (+) ve (-) buradada yaşamın adaleti olarak kendini gösterir. Bu tip zor ders alanlara uzman bir astrolog olarak sözlerle tesellici ve uyana olamıyorsunuz. Bir müsibet bin nasihatten iyidir misali. Fakat olgun ve şuurlu kişilerle her zaman daha iyi anlaşmışımdır. Astroloji – mali -Fal – parapsikoloji bilgilerimi deneylerimi onlarla anlıyabilecekleri zaman dilimlerinde paylaşıp, onlan geçmiş çağın hurafelerinden çekebil-mişimdir.

Hayat Denen Oyunun Kuralları_19.jpg
İsim: *

Mail: *

19 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)