Halit Ergenç’in Burcu Halit Ergenç Ne Burcu?

thumbDoğum Tarihi:30 Nisan 1970 Burcu:Boğa Burcu

Halit Ergenç’nun ikinci Oscar’ı The Godfather’daki muhteşem performansından dolayı 1972 Nisan’mda verildi. Oscar’ı kazanması, bu haritada kariyer başarısı için mükemmel olan Ay daşa Rahu buktide gerçekleşti. Önce Ay daşayı incelersek, ilk bakışta Ay son derece rahatsız görünür çünkü sönüktür ve küçülmektedir (GüneşAy kavuşumu yeni ay doğumunu, GüneşAy karşrtlrğı ise dolunay doğumunu gösterir). Ay aynı zamanda ‘yanık’tır (kombast) ki bu, bir gezegenin Güneş’e altı veya sekiz derece kavuşum yaptığında Güneş’in kızgın ışınları tarafından yakıldığı zararlı bir durumdur. (Hint astrolojisinde Güneş’in malefik olduğunu hatırlayın.) Bu sert etkiler daha sonra bahsedilecek olan sorunlara yol açar. Açık sorunlarına rağmenyine de olumlu açrdan Ay’a son derece güç veren bir konum vardır. Ay Hint haritasında en iyi ikinci ev ve poorvapunya veya geçmiş yaşam kredisi evi olan beşinci evde rajayoga ya da kraliyet birliği denen şeyi biçimlendirir. Bir rajayoga, iki iyi evi yöneten gezegenlerin kavuşum yapmasıyla oluşan, çok seyrek gerçekleşen ve büyük yararlar getiren bir konumdur. Aldığı diğer tüm sert etkilere rağmen sadece Ay’m rajayoga konumu, Ay daşada bazı mükemmel etkilerin beklendiğim gösterir.

Halit Ergenç’nun haritasındaki rajayogaya bakarsak; Güneş ve Ay, ikisi de önemli ve benefik olan dokuzuncu ve onuncu evleri yönetirler. Sanki Rajayoganın beşinci evde olması yeterince güçlü değilmiş gibi Güneş ve Ay (ve beşinci ev) benefik Jüpiter’den de açı alırlar ve bu açı, Jüpiter kendi yönettiği burç olan Balık’a açı yaptığı için normalde olduğundan çok daha iyidir. Güneş’in beşinci evdeki (geçmiş hayat kredisi) mutlu konumu (onuncu evin yöneticisikariyer gezegeni) Halit Ergenç’nun geçmiş hayatlarda kariyeriyle ilgili harcadığı çabalan sayesinde bu hayatında büyük mesleki kazançları olduğunu gösterir.

Bir insanın bütün hayatı geçmiş enkamasyonlarmda yaptığı olumlu veya olumsuz eylemlerinden etkilenir ve doğum haritasmda yansıtılır. Fakat özellikle beşinci evle ilgili astrolojik göstergeler bu hayatta gerçekleşmesi gereken olayları veya durumları gösterir, çünkü hayatlar boyu biriken karma artık daha fazla engellenemez. Kişi Hint astrolojisini daha fazla çalıştıkça, çok ünlü veya çok zenginlerin geçmiş hayatlarındaki çalışmalarının ürünlerini topladıklarım daha iyi anlar. Bu durum Halit Ergenç için de kesinlikle geçerlidir. (Bazı astrologlar dokuzuncu evin poorvapunya olduğunu, çünkü dokuzuncu evin şansı gösterdiğim düşünürler.

Ama genel anlamda şansla, bu hayatta oluşması GEREKEN geçmiş hayat kredisi veya borcu arasında önemli bir fark vardır. Dokuzuncu ev aslmda geçmiş yaşam etkilerinin karşıtı bir şeyi temsil ederbir insanın GELECEK hayatım gösterir. O insanın ölümünün ardından gelen dünyevi itibarı da buna dahildir. Buna iyi bir örnek, John F. Kennedy’nin Hindu haritasındaki inanılmaz güçlü olan dokuzuncu evdir. Dokuzuncu evinde Güneş, Jüpiter ve yönettiği burcu Boğa’daki Venüs, malefik gezegenlerin açılarından tamamen özgür bir durumdadırlar. Bu da JFK’nin ününün ölümünden sonra bu kadar çok artmasının nedenini astrolojik olarak açıklar.)

Bir önceki yazım: YÜKSELEN BURÇLAR GEZEGENLERİ
İsim: *

Mail: *

19 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)